Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a alimenty

10.11.2017
Autor: N.

Witam, zgłaszam się z zapytaniem odnośnie stosunku renty socjalnej do pobieranych alimentów. Mam 19 lat, umiarkowany stopień niepełnosprawności (wrodzony brak lewej kończyny górnej). Uczęszczam do szkoły, a w przyszłości nadal będę kontynuować naukę (studia). Zasądzone mam alimenty w wysokości 360 zł i zasiłek pielęgnacyjny. Chcę złożyć wniosek o rentę socjalną. Jaka jest szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Czy przy przyznaniu renty tracę prawo do alimentów? Ile wynosiłaby taka renta? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Szanowna Pani,

otrzymywanie alimentów nie ma wprost wpływu na możliwość otrzymania prawa do renty socjalnej. Zgodnie z ustawą o rencie socjalnej, przysługuje ona osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

O szansach na otrzymanie renty nie mogę się wypowiedzieć, bo jest to kwestia pozostawiona do oceny lekarzy orzeczników.

Otrzymanie renty socjalnej może mieć jakiś wpływ na alimenty, w szczególności na wniosek zobowiązanego do alimentacji Sąd Rodzinny może zbadać, czy pomimo otrzymania renty socjalnej nie jest Pani w dalszym ciągu samodzielnie się utrzymać, ale nie następuje to z automatu, tylko na wniosek.

Obecnie renta socjalna wynosi 840 zł brutto.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas