Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy jest dofinansowanie do pół etatu?

10.11.2017
Autor: B.

Czy pracodawca będzie otrzymywał dofinansowanie zatrudniając pracownika ze stopniem umiarkowanym na 0,5 etatu?

Szanowna Pani,

sam fakt pracy na pół etatu nie jest przyczyną, dla której pracodawca nie otrzyma dofinansowania do Pani zatrudnienia, oczywiście o ile pracodawca spełnia wszystkie inne przesłanki, od których zależy prawo do uzyskania dofinansowania.

Zgodnie z art. 26a ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie wypłaca PFRON w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i 26c w/w ustawy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas