Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do paliwa

12.12.2017
Autor: K.

Czy przepisy dofinansowania do paliwa dla osób z gr. inwalidzką na dojazd do pracy są takie same we wszystkich firmach, które zatrudniają osoby niepełnosprawne i jaka jest taryfa za km?

Szanowny Panie,

pracodawca na otwartym rynku ma możliwość uregulowania dofinansowania do paliwa pracownika w sposób indywidualny.

Natomiast w zakładach pracy chronionej, w których istnieje Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracodawca ustala jego regulamin w oparciu o § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 5. 1. w/w rozporządzenia, pracodawca ustala zakładowy regulamin wykorzystania środków funduszu rehabilitacji, zwany dalej „regulaminem”, w uzgodnieniu z:

  1. osobami, zapewniającymi doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na rzecz niepełnosprawnych pracowników tego zakładu;
  2. działającymi w zakładzie związkami zawodowymi lub, w przypadku ich braku, przedstawicielami wybranymi przez niepełnosprawnych pracowników.

Zgodnie z ust. 2, uzgodnień dokonuje się w ustalonym przez strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia przez pracodawcę regulaminu do uzgodnienia.

Zgodnie z ust. 3, w przypadku braku uzgodnienia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, regulamin ustala sam pracodawca.

Zgodnie z ust. 4, regulamin, niezwłocznie po jego ustaleniu, podaje się do wiadomości pracowników zakładu przez jego ogłoszenie w miejscu ogólnie dostępnym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas