Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak obniżyć normę czasu pracy do 7 godzin?

11.12.2017
Autor: F.

Witam, moje pytanie dotyczy zatrudnienia na stanowisku urzędniczym jako referent. Jestem zatrudniona od [do wiad. red.] byłam pracownikiem socjalnym. Od [do wiad. red.] do teraz jako referent. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracuję 8 h, ponieważ lekarz na moją prośbę wystawił mi zaświadczenie na 3 lata (nadmienię, że oczekiwał tego pracodawca, a dokładniej kadrowa). Od [do wiad. red.] posiadam nowe orzeczenie i poprosiłam o 7 h czas pracy, stan zdrowia się pogorszył itd. Usłyszałam, że na moim stanowisku nie można, że nie mają dla mnie stanowiska 7 godz. Wiem, że jest to niezgodne z przepisami prawa. Co zrobić z tym zaświadczeniem? Myślałam o złożeniu wniosku o ponowne badanie w związku z nowym orzeczeniem.

Szanowna Pani,

informuję, że czas pracy osób niepełnosprawnych regulują przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba z niepełnosprawnością zasadniczo nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Tak stanowi art. 15 ust. 1-3 ustawy o rehabilitacji. Powołane przepisy w określonych okolicznościach podlegają jednak wyłączeniu (patrz art. 16 ust 1 ustawy o rehabilitacji).

Informuję, iż jakiekolwiek sugerowanie przez pracodawcę, że osoba z niepełnosprawnością, uprawniona do pracy w systemie 7/35, powinna pracować w systemie 8/40 z uwagi np. na organizację pracy w zakładzie, narusza przepisy ustawy o rehabilitacji.

W przypadku, gdy Pani stan zdrowia (pogorszenie stanu zdrowia) nie pozwala na pracę w systemie 8/40, na który ma Pani zgodę od lekarza medycyny pracy, powinna Pani złożyć wniosek do pracodawcy w tym przedmiocie. Zostanie Pani skierowana ponownie na badanie do lekarza medycyny pracy. Do czasu wydania zaświadczenia przez lekarza, tj. zaświadczenia weryfikującego zgodę na pracę 8/40 (że są przeciwwskazania do pracy powyżej 7 h dziennie), obowiązuje Panią praca na zasadach jak dotychczas.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas