Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pobieram świadczenie pielęgnacyjne. Czy muszę przejść na emeryturę?

12.12.2017
Autor: L.

Czy pobierając świadczenie pielęgnacyjne na syna muszę przejść na emeryturę? Wiąże sie to wtedy z niższym dochodem.

Szanowna Pani,

zgodnie z prawem, emeryturę co do zasady otrzymuje się na wniosek, chyba że pobiera się rentę.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

  1. ma ustalone prawo do emerytury (jak w Pani wypadku), renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Tak więc nie ma Pani obowiązku przechodzenia na emeryturę, w szczególności w Pani sytuacji, kiedy zapewne wiązałoby się to z utratą przez Panią prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które byłoby wyższym świadczeniem niż Pani emerytura.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas