Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Koniec nielegalnych domów opieki?

05.12.2017
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu
Smutna starsza kobieta patrzy przez okno

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) chce ograniczyć nieprawidłowości w prowadzeniu placówek, które zapewniają całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym i w podeszłym wieku.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obecnie znajduje się w konsultacjach publicznych. Jeszcze do 12 grudnia można przesyłać do resortu pracy swoje uwagi.

Wyższe kary, większa kontrola

Przede wszystkim planuje się ograniczenie działalności placówek nielegalnych, które nie mają zezwolenia wojewody. Urzędy wojewódzkie będą miały szerszy zakres narzędzi kontrolnych. Jeśli podmiot będzie prowadził bez zezwolenia więcej niż jedną placówkę, otrzyma karę w wysokości 40 tys. zł, a nie – jak dotąd – 10 lub 20 tys. zł.

Wojewoda będzie mógł cofnąć zezwolenie na prowadzenie placówki, jeśli sytuacja w niej będzie zagrażała życiu lub zdrowiu podopiecznych. Dotychczas mógł on nakazać wstrzymanie działalności tylko w placówce nielegalnie prowadzonej.

Nowością będą także inne wymogi co do dokumentacji składanej przez ubiegającego się o pozwolenie na prowadzenie takiego ośrodka. Będą też wprowadzone wymogi co do kwalifikacji personelu opiekuńczego, gdyż obecnie ich... nie ma.

Dzieci osobno

Do ośrodków zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym nie będą mogły być przyjmowane osoby małoletnie.

„Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym jest obowiązkiem państwa i w tym celu powołano instytucje takie jak placówki z obszaru pieczy zastępczej czy domy pomocy społecznej” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Więcej zwolnionych z opłaty

Ustawa reguluje także zasady opuszczania domów opieki społecznej przez ich mieszkańców. Rozszerza również katalog sytuacji, w których można zwolnić z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Są to: „sytuacje nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub będącą już mieszkańcem domu w stosunku do zobowiązanego do wnoszenia opłaty dziecka. Zwolnić będzie można również wnuka osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu. Zmiana ta wynika z postulatów osób, których rodzice zostali skierowani do domu pomocy społecznej, a w przeszłości przebywały w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgłoś swoje uwagi!

W 2016 r. w Polsce było 358 podmiotów prowadzących placówki zapewniające całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Mieszkało w nich ponad 9 tys. osób. W całej Polsce było też 816 domów pomocy społecznej (w tym 27 gminnych).

Ustawa weszłaby w życie po 30 dniach od ogłoszenia, jednak przepisy dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę zaczęłyby obowiązywać od 1 czerwca 2018 r.

Szczegóły projektowanej ustawy można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi można zgłaszać do 12 grudnia 2017 r. na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Departament Pomocy i Integracji Społecznej lub na adres e-mail: anna.prekurat@mrpips.gov.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • Jak to się ma do słów premiera Morawieckiego?
    jan
    08.12.2017, 20:12
    Co nie jest zabronione jest dozwolone.
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas