Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Cztery szkolenia w projekcie „Aktywny start!” w lubelskim

06.02.2018
Autor: inf. pras., fot. Piotr Stanisławski
szkolenie w małym pokoju, uczestnicy siedzący przy stolikach słuchający wykładu

Ruszył projekt pn. „Aktywny start!”, skierowany do osób z niepełnosprawnością z województwa lubelskiego. Do udziały zaproszone są osoby powyżej 18 r.ż., bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej (niskich dochodach w gospodarstwie) oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Oferujemy w ramach projektu m.in.: diagnozę potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, grupowe wsparcie aktywizujące w formie warsztatów, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz płatne szkolenia zawodowe (8,54zł/h brutto) do wyboru:

  • Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy po 12 oss.
  • Kucharz małej gastronomii (120h) - 2 grupy po 12 os.
  • Szkolenie komputerowe z ECDL - 2 grupy po 12 os.
  • Płatne 3 m-c staże zawodowe 1700zł brutto/m-c

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 72 osób z niepełnosprawnością, w tym 44 kobiet wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej do 31.12.2018r.

Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0126/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej proesa.pl/as.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas