Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rodzice pytają o ulgę rehabilitacyjną. Izba Skarbowa odpowiada

26.02.2018
Autor: oprac. Tomasz Przybyszewski, ekspert: Renata Szydłowska, kierownik Piątego Działu Podatków Dochodowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, fot. sxc.hu
kalkulator, długopis i notatnik

W którym miejscu ustawy jest mowa o wliczaniu zasiłku pielęgnacyjnego do limitu 10080 zł? Co robić, jeśli urząd skarbowy dopatrzy się tej nieścisłości kontrolując poprzednie lata? Czy warto samemu zgłosić błąd ze starych rozliczeń? Poprosiliśmy przedstawicielkę warszawskiej Izby Administracji Skarbowej o udzielenie odpowiedzi na pytania naszych Czytelników. Oto one.

Spore zamieszanie wywołała odpowiedź udzielona 12 stycznia 2018 r. przez Pawła Gruzę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, na interpelację posłanki Izabeli Leszczyny.

„W myśl definicji pojęcia dochodu zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy, przez dochód należy rozumieć dodatnią różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania – informował. – W świetle powyższego w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji”.

Ta informacja oburzyła rodziców osób z niepełnosprawnością, ponieważ kwota renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego przekracza ustawową kwotę 10080 zł, co uniemożliwia opiekunom odliczenie ulgi na cele rehabilitacyjne. Od lat panowało bowiem przekonanie, że do dochodu podopiecznego zasiłku pielęgnacyjnego się nie wlicza.

W reakcji na nasz artykuł na ten temat pojawiło się wiele pytań Czytelników. Odpowiedzi zgodziła się udzielić pani Renata Szydłowska, kierownik Piątego Działu Podatków Dochodowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.


 1. Gdzie w ustawie jest mowa o zasiłku pielęgnacyjnym?

Jest nowa interpretacja przepisu o uldze rehabilitacyjnej – zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do kryterium dochodowego podopiecznego, na którego opiekun odpisuje ulgę rehabilitacyjną od swoich dochodów. Gdzie w ustawie jest zapis o wliczeniu do dochodu zasiłku pielęgnacyjnego? Wertuję Ustawę o podatku od osób fizycznych i nie mogę znaleźć. Jest jedynie zapis „zwolnione są świadczenia z pomocy społecznej”. Mnie 153 zł wypłaca MOPS. Czy to jest świadczenie z pomocy społecznej, czy nie?

Zgodnie z art. 26 ust. 7e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy określające wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, a także dotyczące sposobu korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

W świetle powyższego, w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji.

Kwota 153 zł wypłacana z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi zasiłek pielęgnacyjny, który zwolniony jest z opodatkowania, ale wlicza się do limitu 10080 zł.

 1. Czy pracując trzeba wliczać zasiłek do zeznania podatkowego?

Czy dorosła osoba niepełnosprawna, rozliczająca się z renty socjalnej i umowy o pracę, pobierająca zasiłek pielęgnacyjny, także ma go wliczać do rocznego zeznania podatkowego?

Dorosła osoba niepełnosprawna, rozliczająca się z renty socjalnej i umowy o pracę, pobierająca zasiłek pielęgnacyjny, nie ma obowiązku wykazywania go w rocznym zeznaniu podatkowym.

 1. Czy można podatek zwrócić w ratach?

Urzędniczka urzędu skarbowego wezwała naszą rodzinę do kontroli odliczeń ulgi rehabilitacyjnej za 2016 rok. Okazało się, że nie możemy jej odliczyć, ponieważ zasiłek pielęgnacyjny od lat wchodzi w dochód osoby niepełnosprawnej, tylko nikt o tym nie wiedział. Musimy zrobić korektę zeznania i zwrócić podatek z odsetkami, tj. prawie 5 tys. zł. Czy można ten podatek zwracać w ratach?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Ważnego interesu nie można utożsamiać z subiektywnym odczuciem podatnika, że jego sytuacja życiowa i materialna uzasadnia zastosowanie ulgi. Decydujące są tutaj kryteria obiektywne, zgodne z powszechnie obowiązującą hierarchią ważności.

Natomiast przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji itp.

Rozpatrując wniosek podatnika o rozłożenie na raty, Naczelnik Urzędu Skarbowego korzysta ze swobody uznania administracyjnego. Oznacza to, że organ w przypadku stwierdzenia przesłanek z tego przepisu, może uwzględnić wniosek lub odmówić jego uwzględnienia. Wolność decyzyjna sprawia, że nawet wystąpienie ustawowych przesłanek (ważny interes podatnika lub interes publiczny) nie obliguje organu podatkowego do zastosowania instytucji rozłożenia na raty zaległości podatkowej w każdym przypadku.

 1. Czy warto samemu zgłosić błąd z rozliczenia za ubiegłe lata?

Czy powinienem sam zgłosić do urzędu skarbowego, że w rozliczeniach za lata 2015 i 2016 nie uwzględniałem zasiłku pielęgnacyjnego dziecka? Czy wtedy nie będzie trzeba zwracać pieniędzy? Albo choćby odsetek?

Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować, nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.

Jeśli z korekty zeznania wyniknie wyższa kwota podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie, to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę. Warto zgłosić się do urzędu skarbowego bez wezwania, ponieważ dzięki dokonaniu korekty zeznania nie poniesie się odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

 1. Ile lat wstecz może sprawdzić urząd skarbowy?

Ile lat wstecz urząd skarbowy może sprawdzać rozliczenie podatkowe?

Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przykładowo, termin płatności podatku za 2017 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. Od końca 2018 r. liczyć należy 5 lat, w którym to czasie urząd skarbowy może podjąć działania w celu określenia zobowiązania podatkowego, a zatem do końca 2023 r.

Po tym terminie zobowiązanie nie może zostać wyegzekwowane.

Dodać tylko należy, że z końcem roku 2017 przedawniło się zobowiązanie za 2011 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • będzie trzeba wyciągnąć dolary ze siennika
  komornik
  24.03.2018, 21:08
  co tak biadolicie, złota i srebra sprzedacie to i podatek oddacie.
  odpowiedz na komentarz
 • do rodzica
  asia
  27.02.2018, 21:17
  To nie dotyczy tylko rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, to dotyczy wszystkich ON. Wyobrażacie sobie co będzie jak skarbówka się do nas dobierze? Naliczą nam 5 lat wstecz z odsetkami. Ile wyciągną od nas pieniędzy!? Wszystko wskazuje na to , ze z ulgi rehabilitacyjnej będą korzystały osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności którym nie przysługują się świadczenia. Komu z lekkim stopniem potrzebny jest przewodnik albo pies ? Szukają pieniędzy i tyle!
  odpowiedz na komentarz
 • WYKLUCZENI
  Rodzic
  27.02.2018, 11:18
  To jakiś koszmar! Ustawa uderza przede wszystkim w nas rodziców dzieci niesamodzielnych 18+. To my podporządkowani opiece faktycznie ponosimy wysokie koszty rehabilitacji. Każda osoba pobierająca rentę socjalną otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Warunki do obu świadczeń spełnia się gdy niepełnosprawność powstała w dzieciństwie lub w trakcie nauki do 25 roku życia. Taka interpretacja ustawy wyklucza nas. Przykro, że powiększa się grono korzystających z ulgi samochodowej o stopień lekki kosztem niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zależnych i niesamodzielnych dorosłych dzieci.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny czy są to dwie inne intrepelacje
  mama-opiekun
  27.02.2018, 09:06
  Brat otrzymuje z ZUS-u rentę rodzinną z dodatkiem pielęgnacyjny i dodatkiem sierocym, to czy powinnam w picie wpisywać do limitu przychodów te kwoty.Czytając przepis jest wyrażnie napisane zasiłek pielęgnacyjny.
  odpowiedz na komentarz
 • Mama
  Bb
  26.02.2018, 17:46
  Kto w ogóle pobiera samą rentę socjalną bez zasiłku pielęgnacyjnego? Przecież ta ustawa dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych, nie tylko rodziców dzieci ale też dorosłych.
  odpowiedz na komentarz
 • Mama
  Bb
  26.02.2018, 17:43
  Jestem w szoku! Otrzymują rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, nie pracuję pozostają na utrzymaniu męża. Mam teraz czekać aż Urząd Skarbowy doczepi się do odliczanej co roku przeze mnie ulgi rehabilitacyjnej? Odliczyłam na przewodnika . Będę musiała za te wszystkie lata zwrócić pieniądze bo nie wiedziałam zasiłku pielęgnacyjnego? Przecież w takiej sytuacji jak ja, jest teraz mnóstwo osób! Skąd mamy wziąć pieniądze. To jest barbarzyństwo.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas