Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące przez osobę niepełnosprawną

18.04.2018
Autor: K.

Jestem osobą 80-letnią – posiadającą uprawnienia osoby niepełnosprawnej. Poświadczone dodatkowymi zaświadczeniami wydanymi przez specjalitę neurologa i pulmonologa. Stwierdzające schorzenia, które uniemożliwiają mi samodzielne pokonywanie [chodząc] dystansu powyżej 50 metrów. Policjant, który zatrzymał mi prawo jazdy za przekroczenie szybkości, poinformował mnie, że Starosta ma uprawnienia, które w wyjątkowych okolicznościach może uchylić postanowienie polcjantów i przywrócić mi możliwość poruszania się samochodem. A gdy udałem się do Starostwa usłyszałem, że Starosta nie ma takich uprawnień. KTO MA RACJĘ: STAROSTA czy POLICJANCI JEŻDŻĄCY RADIOWOZEM??? Proszę o odpowiedz.

Szanowny Panie,

problem, który Pan poruszył, regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 a) ww. ustawy, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 3 tej samej ustawy, starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.

Aby dochodzić swoich praw, powinien Pan skorzystać z możliwości postępowania odwoławczego (zgodnie z pouczeniem na postanowieniu, które Pan otrzymał).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas