Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Protest w Sejmie. Kalendarium. Dzień po dniu

25.04.2018
Autor: Angela Greniuk, Tomasz Przybyszewski, fot. M. Różański
Przyklejona kartka do kolumny z napisem Kontynuacja protestu z dn 19.03.2014

Od 18 kwietnia 2018 r. w Sejmie protestują rodzice ze swoimi dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnością. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego prezentujemy krótkie i kompleksowe podsumowanie kolejnych dni protestu.

18 kwietnia, środa. 1 dzień protestu

 1. Rodzice i ich dorosłe dzieci z niepełnosprawnością rozpoczęli protest stacjonarny w holu głównym Sejmu. 18 osób przyjechało do Sejmu na zaproszenie posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus. Tym samym rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnością odwiesili protest, który prowadzili w Sejmie w 2014 r.
 2. Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych domaga się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Rodzice osób z niepełnosprawnością domagają się również zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą z niepełnosprawnością. Komitet zwrócił się w tej sprawie do prezydenta, premiera i prezesa PiS.
 3. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zaproponował protestującym spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Rodzice odrzucili propozycję.

19 kwietnia, czwartek

 1. W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja prasowa. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaproponowała protestującym rodzicom spotkanie w Centrum „Dialog”. Zaproszenie odrzucono, podkreślając, że oczekują spotkania w Sejmie z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

20 kwietnia, piątek

 1. Rodzice i dorośli z niepełnosprawnością spotkali się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent zapowiedział przygotowanie projektu ustawy, który zrealizuje postulaty protestujących. Jednocześnie nie przesądził, kto taki projekt przygotuje. Gdy prezydent opuścił Sejm, prezydencki minister Wojciech Kolarski spotkał się z protestującymi w prezydenckim gabinecie, gdzie spisano wspólnie postulaty.
  • Dwa główne postulaty:
   1. Wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby z niepełnosprawnością.
   2. Zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą z niepełnosprawnością.
  • Pięć dodatkowych postulatów:
   1. Rodzice osób z niepełnosprawnością domagają się aby zasiłek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 153 zł został zrównany z dodatkiem pielęgnacyjnym w kwocie 215,84 zł z ZUS, który jest co roku waloryzowany.
   2. Rodzice wnoszą także o darmowe pieluchy, rurki, cewniki, leki oraz inne środki niezbędne do pielęgnacji osoby leżącej.
   3. Chcą też zniesienia ubezwłasnowolnienia i zastąpienie tego opiekunem medycznym w osobie rodzica lub innej osoby bliskiej.
   4. Rodzice chcą też powrotu nauczania indywidualnego do szkoły dla osób z niepełnosprawnością, które realizują obowiązek szkolny.
   5. Protestujący domagają się też darmowego korzystania z rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i sanatoriów dla dzieci z niepełnosprawnością od urodzenia i od wczesnego dzieciństwa, bez względu na wiek.
 2. Drugie spotkanie protestujących odbyło się w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Premier Morawiecki wyszedł z propozycją stworzenia funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnością z daniny solidarnościowej od najlepiej zarabiających (danina byłaby wprowadzona od nowego roku). Premier zapowiedział także, że rząd postara się doprowadzić w najbliższym czasie do wyrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz zapowiedział stworzenie „mapy drogowej zmian” do połowy maja. „Dla nas to nie są propozycje, bo nie można przychodzić na spotkanie i mówić komu się zabierze, żeby komuś dać i nie można mówić o różnych innych grupach, tylko nie o tej, która jest w Sejmie” – skomentowała pomysł daniny Iwona Hartwich, jedna z organizatorek protestu.
 3. Wiceprzewodnicząca klubu Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj zaapelowała o natychmiastowe zwołanie Sejmu i procedowanie złożonych przez Kukiz'15 projektów ustaw ws. osób z niepełnosprawnością, spełniających dwa podstawowe postulaty protestujących. Pierwszy zakłada podniesienie renty socjalnej, a drugi zasiłku pielęgnacyjnego.
 4. Nowoczesna i Kukiz'15 krytycznie odnoszą się do zapowiedzi premiera dotyczącej wprowadzenia „daniny solidarnościowej”.

21 kwietnia, sobota

 1. Protestujący w Sejmie zaapelowali do Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie, by przedstawić mu „najsłabszą grupę społeczną w Polsce”, która potrzebuje pomocy. W odpowiedzi rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała: „Prezes PiS zna problemy osób niepełnosprawnych i popiera propozycje przedstawione przez premiera”.
 2. Głos w sprawie protestu zabrała wicepremier Beata Szydło, która zapewniła protestujących o podjetych działaniach przez rząd oraz zaapelowała do rodziców o zaufanie i zakończenie protestu.
 3. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska przedstawi w najbliższych dniach własny projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

23 kwietnia, poniedziałek

 1. Zainaugurowano Program Dostępność plus przez podpisanie Paktu na rzecz Dostępności plus 2018-2025. To wspólna deklaracja rządu, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli firm, którzy mają działać na rzecz likwidacji barier w życiu osób z niepełnosprawnością. Jednym z głównych działań, oprócz promocji dostępności architektonicznej i cyfrowej, jest wprowadzenie usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością.
 2. Nowoczesna zapowiedziała złożenie do Sejmu projektu ustawy o rencie socjalnej, który przygotowano w weekend. Klub zwrócił się również z wnioskiem do marszałka Sejmu o zwołanie posiedzenia Izby. Projekt zakłada zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy –  podwyższenie tego świadczenia o kwotę ok. 165 zł brutto miesięcznie. Projekt przewiduje także likwidację obciążenia osób, pobierających rentę socjalną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. Kancelaria Sejmu odmówiła rehabilitantom wejścia do budynku. Zaproponowano pokój w Domu Poselskim, jednak opiekunowie odrzucili ofertę, argumentując ją „brakiem zaufania”.

24 kwietnia, wtorek

 1. Protestujący domagają się dymisji minister Rafalskiej. „Ten rząd sobie nie radzi, nie chce pomóc najsłabszej grupie społecznej. Za te działania odpowiada minister Rafalska. Wciąż słyszymy, że pani minister zbuduje system, a żadnych środków na życie dla tych osób nie będzie. Nie rozumiemy takiego podejścia” – powiedziała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych oraz zapowiedziała „spontaniczny protest przed Sejmem” rodzin osób z niepełnosprawnościami z całej Polski w środę 25 kwietnia o godz. 10.
 2. Porozumienie ws. wsparcia osób niepełnosprawnych podpisała strona rządowa: minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz wraz z przedstawicielami Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przyniosła Porozumienie protestującym, którzy stanowczo stwierdzili, że „to nie jest dla nich porozumienie”. „To porozumienie jest dla nas skandalem. Podpisywał to ktoś, kogo nie znamy” – komentowała Iwona Hartwich. Porozumienie zawiera trzy punkty: zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; program Dostępność plus jako kompleksowy, szeroko rozumiany program, poprawiający dostępność osób niepełnosprawnych do wielu instytucji; dostępność do skoordynowanej opieki dla osób z niepełnosprawnością ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.
 3. Sejm udostępnił salę dla dziennikarzy fizjoterapeutom i rehabilitantom, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą kontynuować rehabilitację na czas trwania protestu.

25 kwietnia, środa. 7 dzień protestu

 1. Przed budynkiem Sejmu o godz. 10 rozpoczął się wiec poparcia dla protestujących, zorganizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością. W proteście uczestniczyła m.in. Monika Zima-Parjaszewska, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej, która przekonywała: „My protestujemy, jesteśmy z wami, jest nam przykro, że zostaliśmy wykorzystani”.
 2. Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych spotkał się bez obecności kamer z minister Rafalską. Protestujący przekazali propozycję kompromisu: wprowadzenie od maja br. dodatku „na życie” dla osób z niepełnosprawnością w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. – 400 zł i od czerwca 2019 r. – 500 zł. oraz zrównanie wysokości renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy już od maja tego roku.
 3. Na konferencji prasowej minister Rafalska oceniła propozycję jako „nieodmienną od wcześniejszej, tylko trochę zmodyfikowaną”, a realizacja wszystkich postulatów „dalej różnicowałaby sytuację osób niepełnosprawnych”. W wyniku decyzji Elżbiety Rafalskiej, protestujący poinformowali o kontynuacji protestu.
 4. Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zrównujący jej wysokość do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z nim świadczenie wzrośnie do kwoty 1029,80 zł.

26 kwietnia, czwartek

 1. Protestujący po raz kolejny spotkali się z minister Rafalską. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanego kompromisu.
 2. Premier przedłużył prace związane z reformą systemu orzekania o niepełnosprawności. Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy ostatecznie dostał czas do 29 czerwca 2018 roku, choć początkowo prace miały zakonczyć się 31 marca 2018 r.
 3. Sejmowa podkomisja proceduje projekt przewidujący, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne. MRPiPS oceniło go negatywnie z powodu błędów.
 4. Czy będą zmiany systemowe? Taki jest pomysł wiceszefa MRPiPS Bartosza Marczuka, który powiedział: „Chcemy przedstawić zmiany systemowe w kwestii wsparcia osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby pomoc trafiała szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z najcięższą niepełnosprawnością”.

27 kwietnia, piątek

 1. W odpowiedzi na prośbę Iwony Hartwich o poparcie dla Komitetu, pod Sejmem odbyły się dwie pikiety: o godz. 10:00 i 12:00, a także duża manifestacja o godz. 18:00, zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet.
 2. Do Sejmu trafił projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.
 3. Patryk Jaki (PiS) wyraził swoje poparcie dla postulatów rodziców w Sejmie.
 4. Wieczorem minister Rafalska i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska ogłosiły po przybyciu do Sejmu, że mają propozycję, która spełnia drugi z postulatów. Rodzice ocenili jednak, że to „kłamstwo i oszustwo”.

28 kwietnia, sobota

 1. - Widać, że rząd się starał i naprawdę dużo zaproponował – powiedział prezydent Andrzej Duda o negocjacjach z protestującymi w Sejmie rodzicami osób z niepełnosprawnością. Dodał, że odrzucenie ostatniej propozycji rządu przez protestujących go zaskoczyło. Docenił także starania minister Rafalskiej.
 2. Mateusz Morawiecki oświadczył, że „rząd zrealizował postulaty protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie renty socjalnej oraz dodatku rehabilitacyjnego”. Wystąpienie premiera miało miejsce podczas spotkania z mieszkańcami Żnina. Protestujący stanowczo zaprzeczyli słowom premiera Morawieckiego, określając „obłudą i kłamstwem”. Zapowiedzieli również, że oczekują spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
 3. 7 maja odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – poinformował Sejm.

29 kwietnia, niedziela

 1. Tylko propozycja zmian systemowych może trwale rozwiązać problemy opiekunów osób z niepełnosprawnością. Jednorazowe podniesienie wysokości części świadczeń to jedynie oddalenie problemu na kilka lat – pisze fundacja Warsaw Enterprise Institute (WEI).
 2. Chcemy zaproponować szeroką zmianę systemową w myśleniu o podejściu do opieki i wsparcia dla osób niepełnosprawnych – mówiła w niedzielę w Kutnie wicepremier Beata Szydło. Zapewniła, że w najbliższym czasie będą się w tym obszarze pojawiały konkretne propozycje.
 3. Dodatek rehabilitacyjny w formie rzeczowej ma przeciwdziałać nadużyciom; chodzi o to, by pomoc trafiła do rzeczywiście potrzebujących – mówi szef KPRM Michał Dworczyk. Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz podkreśla rozczarowanie Andrzeja Dudy postawą osób protestujących w Sejmie.

30 kwietnia, poniedziałek

 1. Myślę, że przed weekendem majowym dojdzie do porozumienia rządu z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
 2. Kancelaria premiera zorganizowała spotkanie z częścią środowiska osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Centrum Dialog. Dlatego organizacje pozarządowe, w tym przedstawiciele Krajowej Rady Konsultacyjnej opublikowali oświadczenie.
 3. Do Centrum Dialog nie pojechali protestujący w Sejmie w obawie przed tym, że nie będą już mogli wrócić. „Usilnie zapraszamy teraz telefonicznie szefową MRPiPS Elżbietę Rafalską, żeby wrócić do rozmów, w cztery oczy, bez kamer” – powiedziała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

1 maja, wtorek

 1. My jesteśmy gotowi do pracy w każdej chwili – zapewnił protestujących opiekunów osób z niepełnosprawnością prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotkał się z nimi w Sejmie. Ocenił, że projekty realizujące ich postulaty mogłyby być przyjęte „bardzo szybko”.
 2. Propozycja świadczeń rzeczowych nie jest dobrym tropem, powinniśmy zaufać osobom z niepełnosprawnością, którzy najlepiej będą wiedzieli, jak wydać środki finansowe – powiedział z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Adam Bodnar po spotkaniu z protestującymi rodzicami osób z niepełnosprawnością.

2 maja, środa. 14 dzień protestu

 1. Klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakłada on m.in. finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.
 2. Kierujcie się swoją mądrością i przyszłością, a nie podszeptami ludzi spoza środowiska, którzy dzięki wam chcą rozgrywać często brudne gierki dla zbicia swego kapitału – czytamy w liście Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” skierowanym do protestujących w Sejmie.
 3. Rząd nie chce wyjść na przeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych; cały czas przedstawia nam jałmużnę – podkreślały w środę przedstawicielki opiekunów osób z niepełnosprawnością, które od dwóch tygodni protestują w Sejmie. „Protest nie będzie zakończony” – oświadczyły.
 4. Chcemy, żeby projekty dot. wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podwyższenia renty socjalnej były procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu – powiedziała dziennikarzom w środę w Stalowej Woli rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

3 maja, czwartek

 1. Protestujący w Sejmie rodzice osób z niepełnosprawnością zwrócili się w liście do Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie w Sejmie. „Liczymy na pani przybycie i wsparcie naszych postulatów” – napisali w liście odczytanym w czwartek, 3 maja, podczas konferencji prasowej w Sejmie.
 2. Wieczorem tego samego dnia Pierwsza Dama odwiedziła protestujących w Sejmie. „Potrzeby dnia codziennego osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów są przedmiotem troski Pierwszej Damy” – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

4 maja, piątek

 1. Prezydent Andrzej Duda od początku zaangażował się w rozwiązanie problemów protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych – powiedział w piątek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Zaznaczył jednak, że narzędzia do rozwiązania tych problemów ma rząd i większość parlamentarna.
 2. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie „urlopu wytchnieniowego” dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi oraz „czeku opiekuńczego” dla tych opiekunów, którzy łączą pracę z opieką.

5 maja, sobota

 1. - Apeluję o zakończenie protestu w Sejmie, rządowi zależy na kompromisie – oświadczyła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, która w siedzibie resortu podsumowała działania rządu PiS na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
 2. - Zapraszamy minister rodziny Elżbietę Rafalską na rozmowy o dojściu do kwoty 500 złotych; fajnie by było w końcu konstruktywnie porozmawiać i zakończyć ten protest; minister Rafalska przeinacza nasze postulaty – podkreślali z kolei protestujący w Sejmie.
 3. Godność, wolność, prawo do decydowania o sobie – to główne hasła manifestacji, która odbyła się 5 maja w stolicy. Uczestnicy solidaryzowali się z protestującymi w Sejmie, ale też podnosili hasła dotyczące m.in. asystentury osobistej i dostępności.

7 maja, poniedziałek

 1. Wieczorem o godz. 18.30 protestujący spotkali się pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem oraz z wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Bojanowską. Rozmowy dotyczyły drugiego z postulatów osób niepełnosprawnych, czyli 500-złotowego dodatku „na życie”, na którego wypłatę rząd się dotychczas nie zgodził. Zaproponowany przez protestujących kompromis był ostatnim oraz został określony jako „pół kroczku do tyłu”. Rozmowy nie przyniosły przełomu.
 2. O godz. 19.30, komisja rozpatrywała dwa projekty: rządowy i poselski, dot. podwyższenia renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Z kolei o godz. 21 odbyło się posiedzenie komisji ws. zagwarantowania osobom z niepełnosprawnością ok. 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację.
 3. - W sprawie postulatu dodatku „na życie” w kwocie 500 zł miesięcznie pierwsze szacunki mówią, że kosztowałby 9 mld zł - takich środków nie ma – powiedział wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed.
 4. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Prezes Fundacji im. Brata Alberta, napisał na Twitterze ponowny apel o zakończenie protestu, powołując się na możliwość pogorszenia zdrowia „dzieci” z niepełnosprawnością w „tak ekstremalnych warunkach”.

8 maja, wtorek

 1. Komisja polityki społecznej i rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz rządowy projekt ustawy dotyczącej renty socjalnej. Zgodnie z propozycją świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.
 2. Wobec braku konkretnych decyzji z poniedziałkowego spotkania, Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych zaapelował o spotkanie z politykami PiS. Zapowiedział również, że protestujący nie będą się już spotykać bez obecności kamer ze stroną rządową.

9 maja, środa. 21 dzień protestu

 1. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Za głosowało 424 posłów, jeden był przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Przeczytaj, jakie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością zakłada ustawa.
 2. Sejm uchwalił także ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Za przyjęciem ustawy było 437 posłów, jeden poseł – Jacek Wilk (niezrzeszony) był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
 3. - Zrobiliśmy wszystko, by spełnić oczekiwania protestujących. Idziemy z dobrymi intencjami, jesteśmy otwarci. Nam wszystkim ten kompromis jest potrzebny – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podsumowując dwie ustawy.
 4. Protestujący zaapelowali do Jarosława Kaczyńskiego o „zielone światło dla niepełnosprawnych od urodzenia, nie tylko tych protestujących w Sejmie”.

10 maja, czwartek

 1. Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zajęła się ustawą wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

11 maja, piątek

 1. Senat przyjął ustawę o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
 2. - Pani minister niech pani mi powie prosto w oczy, czy pani pracuje nad tym – mówił protestujący w Sejmie Adrian Glinka podczas kolejnego spotkania z minister Rafalską i pełnomocnikiem Michałkiewiczem, którzy zapewniali protestujących o wypełnieniu ich postulatów przez rząd. Podczas dyskusji, protestujący zażądali dymisji pełnomocnika Michałkiewicza i apelowali o spełnienie postulatu 500 zł w gotówce. Spotkanie zakończyło się bez kompromisu.
 3. W odpowiedzi na ustawę Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych oznajmiła: „Będziemy tak długo protestować, aż wywalczymy 500 zł podwyżki dla osób niepełnosprawnych, bo im się to należy”.

12 maja, sobota. 25 dzień protestu

 1. Pod hasłem „Wspieramy strajk okupacyjny rodziców osób z niepełnosprawnościami” manifestowano zrozumienie dla protestu w Sejmie w Warszawie.
 2. Kard. Kazimierz Nycz spotkał się z protestującymi w Sejmie osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami. „Spotkanie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze, dodało nam otuchy, zostaliśmy wysłuchani” – podkreślali protestujący.

14 maja, poniedziałek

 1. Protestujący poinformowali, że czekają „cierpliwie na decyzję rządu”. Zaprosili także do Sejmu na rozmowy wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który ma dwuletniego synka z zespołem Downa.

15 maja, wtorek

 1. Prezydent podpisał ustawę wspierającą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nowelę ustawy podniesienia renty socjalnej.
 2. Minister Rafalska w imieniu rządu przedstawiła plany dot. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, który będzie opierał się o trzy filary: solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program Dostępność plus. Minister odniosła się również do opiekunów na EWK i „dodatku do emerytury, który stanowiłby wyrównanie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, które otrzymują rodzice opiekujący się dziećmi niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem”.
 3. Plany rządowe spotkały się z ostrą reakcją protestujących oraz apelem do osób, które mogą być objęte daniną solidarnościową, aby nie płacili tego podatku. „Żebyście protestowali, nie zgadzali się na to, bo my się na to nie zgadzamy” – mówili.

19 maja, sobota

 1. - Robi się tyle ile się da – powiedział o działaniach rządu dot. pomocy osobom z niepełnosprawnością prezydent Andrzej Duda.

20 maja, niedziela

 1. Podczas niedzielnego briefingu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zadeklarowała gotowość do spotkania z protestującymi w Sejmie: „Jesteśmy gotowi do rozmów, oczywiście czekamy tylko na sygnał, jesteśmy do dyspozycji” – podkreśliła. „Od wielu dni czekamy na dialog. Spotkamy się chętnie czy to z minister Rafalską, czy premierem Morawieckim – zapewniła Hartwich. – Czekamy na realizację pierwszego postulatu ze strony rządu” – dodała.

21 maja, poniedziałek

 1. Część osób z niepełnosprawnością przed Sejmem zaapelowała do protestujących w budynku parlamentu o merytoryczne rozmowy z rządem. Dodali, że chcą spotkać się z marszałkiem Markiem Kuchcińskim w celu umożliwienia im rozmów z Jakubem Hartwichem i Adrianem Glinką.
 2. Lech Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami. Protestujący zaapelowali do Wałęsy, aby z nimi został. – Ja chcę zwyciężać z wami, a nie siedzieć – odparł były prezydent.
 3. „Solidarni z Rodzicami Osób Niepełnosprawnych” – pod tym hasłem Komitet Obrony Demokracji zorganizował demonstracje w kilku miastach Polski m.in. w Warszawie, Gdańsku czy Lublinie. To gest wsparcia protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
 4. Organizacje pomagające osobom z niepełnosprawnością popierają apel do protestujących w Sejmie o merytoryczne rozmowy z rządem, to m.in. Fundacja „Pomóż Innym” czy Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSNAW).

22 maja, wtorek

 1. - W ciągu najbliższych kilku miesięcy przebudujemy system orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce po to, żeby jeszcze lepiej móc odpowiedzieć na potrzeby osób najbardziej pokrzywdzonych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.
 2. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraziła zaniepokojenie sytuacją protestujących od ponad miesiąca w Sejmie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Sprzeciw HFPC budzi też zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu do gmachu parlamentu.
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” zaapelowało do protestujących z niepełnosprawnością o zawieszenie protestu w Sejmie. List w tej sprawie skierowany został do uczestniczących w proteście Adriana Glinki i Jakuba Hartwicha.

23 maja, środa

 1. W odpowiedzi na propozycję rządu nt. mediacji ws. postulatu 500 zł, gotowość do roli mediatora wyraziła Janina Ochojska w rozmowie telefonicznej z protestującymi.
 2. Fundacja z Widokiem opublikowała na Facebooku oświadczenie, w którym potwierdza, że Jakub Hartwich jest w organizacji zatrudniony. Inne zdanie ma matka mężczyzny Iwona Hartwich, która w trakcie protestu utrzymywała brak pracy syna. W sprawie głosu nie zabrał Jakub Hartwich.
 3. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyliczenia: minimum 3 tys. zł wsparcia miesięcznie otrzymują osoby z niepełnosprawne z opiekunami. Czytelnicy portalu Niepelnosprawni.pl są oburzeni.

24 maja, czwartek

 1. Protestujący opiekunowie osób z niepełnosprawnością zaproponowali, by wypłata 500-złotowego dodatku „na życie” nastąpiła od przyszłego roku. Minister Rafalska odpowiedziała, że zanim zapadną decyzje, najpierw musi być przyjęte nowe orzecznictwo.
 2. Doszło do przepychanek między protestującymi matkami, które chciały wywiesić transparent przez sejmowe okno, ze Strażą Marszałkowską [WIDEO].
 3. Przewodniczący Europejskiego Forum Osób (European Disability Forum - EDF) z Niepełnosprawnościami, Yannis Vardakastanis wystosował list do rządzących, potępiając warunki, w których przebywają protestujący w Sejmie.

25 maja, piątek

 1. Politycy opozycji podpisali pakt ws. realizacji 4 postulatów na rzecz osób niepełnosprawnych. Tym samym zobowiązali się do wprowadzenia, gdy przejmą władzę, comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, zreformowania systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych oraz zagwarantowanie realnego i najszerszego dostępu osób z niepełnosprawnościami do obiektów użyteczności publicznej.
 2. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera skomentował możliwość obsadzenia Janiny Ochojskiej w roli mediatora jako „zły pomysł”.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • komu dali, kogo nadal pomijają
  niepełnosprawna
  21.05.2018, 10:27
  do Mistrz,odp. Ciągle i nadal naganiasz do "daj " tym którzy już dostali, czyli renciści socjalni nadal na tapecie, zajmij się, zainteresuj ustawą i tymi ON, jeszcze tymi, co według ustawy zachorowali po 30r.ż i nie mają renty wcale (bo jak nazbierasz okresów składek w ZUS mając 31-21 lata życia, bądź dostajesz z wyliczenia mniej nić renciści socjalni). A jeśli piszesz że zdrowym dzieciom dają 500+ to tak się składa że 500+ dostają i dzieci/młodzież chora. Problem w tym że obecnie mówi się tylko o tych co mają status dorosły ON zachorowanie przed 18r.ż, a należy wyregulować sprawiedliwie ON dorosłym tym z zachorowaniem po 30r.ż, gdyż ciągle są zepchnięci, omijani w rozmowach, normalnie jakby ktoś chciał aby umarli z głodu a są ciężej chorzy niż niejeden dzieciak i młodzież ON
  odpowiedz na komentarz
 • Renciści Socjalni
  Mistrz
  20.05.2018, 18:57
  Renciści socjalni, czyli "STOPIEŃ UMIARKOWANY" dostali wielkie wsparcie finansowe, a "ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI" dotychczas nie otrzymał finansowego wsparcia WCALE. Kibicuję protestującym w Sejmie, aby DOROSŁE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ze znacznym stopniem niepełnosprawności z opcją "WYMAGA OPIEKI 24h/dobę" OTRZYMAŁO WRESZCIE 500+. Skoro takie wsparcie otrzymują ZDROWE DZIECI BOGATYCH RODZICÓW, to "NAM SIĘ TO PO PROSTU NALEŻY !". Oczekuję propozycji finansowej rządu, zamiast kłamliwej tezy tych oszustów, którzy wmawiają ludziom w mediach, że otrzymaliśmy 520 zł oszczędności w portfelach domowych. JA NIE OTRZYMAŁEM OSTATNIĄ USTAWĄ NIC. TAK, ZUPEŁNIE NIC. OCZEKUJĘ WYŁĄCZNIE WSPARCIA FINANSOWEGO.
  odpowiedz na komentarz
 • do art
  niepełnosprawna
  18.05.2018, 14:21
  Prawda jest taka, że nie tylko dzieci/młodzież (potem stają dorosłymi) są niepełnosprawnymi. Dla nich wszyscy głupieją i wrzuca się razem słowo niepełnosprawni, a tymczasem obok są Ci z zachorowaniem po 30r.ż- to ludzie najbardziej skrzywdzeni, gdyż albo nie mają renty wcale albo bardzo małą, bo jak mając 32lata życia można wypracować okresy składkowe/nieskładkowe. No jak ???. Kolejna grupa to Ci którzy dłużej pracowali więc wyliczenie mają inne lecz też niesprawiedliwe gdyż ciągle Ci pierwsi renciści socjalni nic nie muszą ale ciągle Rząd im coś daje. Poznałam tych rencistów socjalnych co mają więcej siły niż czasem trzy osoby razem wzięte, studia szkołą praca podróże sport wyczynowy itp. To JEST DYSKRYMINACJA dla osób z zachorowaniem po 30r.ż , która trwa i trwa i teraz znowu nas oszukują bo zasiłek może wyrównają z dodatek pielęgnacyjny ale dopiero jest projekt na 2019r (jedno przeznaczenie ale dwie instytucje wypłaca i różne kwoty, bo zasiłek od 14 lat jest całkiem niewaloryzowany)> SKANDAL .
  odpowiedz na komentarz
 • Powtórzę słowa Beaty Szydło
  Mistrz
  17.05.2018, 20:43
  "NAM SIĘ TE 500+ PO PROSTU NALEŻY !" i niech wysokość nagród nie zwróconych do budżetu będzie motywacją do przemyślenia dla Beaty Szydło, dla P. Rafalskiej i całego rządu PIS.
  odpowiedz na komentarz
 • jetem osobomu uposledzon psychicznie
  mija
  14.05.2018, 21:29
  osoby niepełnosprawne mają ciezkie zycie jetem upośledzona psychicznie muszę udawac ze jestem normalna po za tym jetem po dwoch nowotworach kolejne guzy mam na pierwsi pisze to po to bo muszę chodzic do pracy z chorowana gdybym miała takie pieniadze jak 500 zl nie chodzila bym do pracy ktora mnie wykancza mija
  odpowiedz na komentarz
 • 500+
  waldi ORYGINAŁ
  11.05.2018, 19:55
  Kto będzie przeznaczał 500+ na rehabilitacje jak pusto w lodówce ? Średnio pakiet 10 dniowy kosztuje 1000zł . A pacjęt leżcy w łóżku to jak ? Z czym przyjdzie do niego rehabilant , jaką maszynę z sobą przytarga ? 45 -60 minut rehabilitacji kosztuje przeciętnie 100zł z tego połowę czasu zabiera rozmowa z rehabilitantem i uprzejmości mu świadczone ......Nazwijmy te 500+ raczej dodatkiem na słodycze i starczjące tylko na nie , a potrzebne tylko po to aby choć trochę osłodzić nam życie a i w żołądku nie odczuwa się tak głodu i złości , że musimy / jesteśmy tak twardym / ciężkim / wstydliwym problemem , dla rządu i społeczęstwa.... Oddawanie nas do przytułków ze wzgledu że nasi opiekunowie nie mają sami z czego żyć a ich cała ciężka opieka / praca , wyceniana została na 520zł i to jeżeli nigdzie nie dorabiają , to wyrok wydany na nas przez nasz kraj /Rząd . A takie piękne hasła słyszało się za młodu jak się było zdrowym / a takie obietnice-co nowy Rząd to nowe obiecanki i mamienie ludzi / a taka zachęta dla młodych Polaków żeby powracali z emigracji bo lepsze życie ich czeka w kraju ......Tylko nikt nie dodał : A na starość miejsca w przytułkach Państwowych a kogo będzie stać w prywatnych umieralniach ....
  odpowiedz na komentarz
 • MMM
  MMM
  10.05.2018, 22:31
  Jestem osobą niepełnosprawną z najniższą rentą plus dodatek pielęgnacyjny (razem-1093,93 zł netto). Po uregulowaniu podstawowych opłat (prąd , gaz, mieszkanie ) niewiele mi zostaje a muszę jeszcze płacić do Opieki Społecznej (pomoc taka jest mi niezbędna) ok. 250 zł. co miesiąc bo przekraczam wszystkie minima. Nie mogę powiedzieć MGOPS że zapłacę ułatwieniem dostępu do artykułów, które są potrzebne osobie niepełnosprawnej.
  odpowiedz na komentarz
 • NIE DAJCIE SIĘ - tylko w Was nadzieja
  Aleksander Laszczak - ŻYWIEC
  10.05.2018, 15:25
  Mamy syna z głębokim upośledzeniem od urodzenia. Nie mówi, nie rozumie - ale to nasze jedyne dziecko, które b.kochamy. Ma 28 lat. Nie potrzebuje pampersów, rurek, wózka ani dostępu do aptek bez kolejki - bo co powie w okienku osoba niemówiąca i nierozumiejąca? Ludzie którzy nie doświadczyli "upośledzenia/niepełnosprawności" na własnej skórze - nie rozumią Waszych/naszych problemów. Nie będę dłużej się rozpisywał - w Was cała nadzieja- takich osób i ich rodzin. NIE DAJCIE SIĘ - życzymy WYTRWAŁOSCI. A poseł Żalek i inni jemu podobni - niech zmilkną bo nic nie rozumieją lub skontaktują się z nami. Jeszcze raz życzymy POWODZENIA.
  odpowiedz na komentarz
 • A GDZIE TU MATKI NIEPEŁNOSPRAWNE?
  JUSTYNA
  09.05.2018, 12:16
  Jestem ofiarą "białego szkwału" z 2007 . Jestem osobą niepełnosprawną i mamą 10 letniej Marysi. Gechennę jaką przeszłam w tym kraju po urodzeniu dziecka i jaką teraz przechodzę z urzędami by cokolwiek załatwić . Zbieram po grosiku na rehabilitację bez której nie jestem w stanie na co dzień prowadzić domu. A mąż cały czas w pracy bo ktoś musi nas utrzymać tym bardziej że moja renta nawet z zasiłkiem pielęgnacyjnym to śmiech na sali . Musimy płacić za wynajem mieszkania bo nie mamy własnego I z roku na rok nie ogarniamy naszego życia. Córka ze łzami w oczach pyta kiedy będzie normalnie kiedy tata będzie w domu kiedy w końcu spędzimy razem wakacje bo wspólnych nie pamięta?
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawni
  Jan
  08.05.2018, 11:59
  Jaka godność obowiązkiem Państwa jest pomagać niepełnosprawnym ,które nie mają środków do życia są pieniądze na 500+ i inne projekty dlatego ,bo to są ich wyborcy a niepełnosprawni to według rządu to nikt.W ciągu ostatnich lat każdy miał gdzieś te osoby.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy ON są partnerami rządów tylko przed ważnymi wyborami?
  Memento mori
  08.05.2018, 11:49
  To jest jednak schizofrenia, dwa światy w równoległym bycie. Dobrobyt posłów i tworzone przez nich normy są realne. Realna wiedza posłów o potrzebach niepełnosprawnych jest bardzo mizerna o tym świadczą procedowane ustawy. Tylko opiekun zdiagnozuje i wie czego naprawdę indywidualnie potrzeba osobie niepełnosprawnej dla Jej godnego funkcjonowania. Musimy w Polsce tę sprawę rozwiązać bo skoro "Pąństwo" czyli posłowie, obligują Polki do urodzenia niepełnosprawnych dzieci to co dalej? Czy dalej to sprawa prywatna tych rodziców. Czy kodeks cywilny i obowiązek alimentacyjny rozwiąże kwestie opieki nad niepełnosprawnymi? W Norwegii zapytałem nauczyciela, czy dużo jest uczniów niepełnosprawnych w szkole? Odpowiedź była krótka. Nie. Takich osób jest relatywnie niewiele, są wykluczane z prawa do życia w toku badań prenatalnych. Wg lekarzy, moja siostra miała żyć najwyżej dwa tygodnie, później przesuwano tę datę. za dwa tygodnie skończy 52 lata. Rodzice nie żyją. Opiekuję się Nią od wielu lat. Nie pobrałem ani nie dostałem z tego tytułu ani złotówki od Państwa polskiego . Popieram protest Mam i opiekunów ON w SEJMIE w pełnej rozciągłości. Na marginesie skoro to wszystko jest takie polityczne to jest nas siedmioro uprawnionych do głosowania :-).
  odpowiedz na komentarz
 • inwalida
  inwalida
  07.05.2018, 12:10
  Jestem inwalidą I gr i z dodatkiem pielęgnacyjnym mam 1093,93 zł. netto a żona również niepełnosprawna ma 878,12 zł netto. Razem mamy 1972,08 zł. i nie przysługują nam żadne inne dodatki. Za każdą pomoc z Opieki Społecznej muszę płacić bo przekraczam wszystkie minima (każdy pijaczek ma za darmo). Po opłaceniu podstawowych opłat zostanie mniej niż 500 zł na miesiąc na osobę. Wymagam opieki całodobowej i musi to wystarczyć na jedzenie ubrania itp. (na rehabilitację nie stać mnie od wielu lat). Popieram protest , szkoda że sam nie jestem w stanie w nim uczestniczyć.
  odpowiedz na komentarz
 • Druga grupa
  Druga grupa
  04.05.2018, 23:00
  Powinien być podniesiony zasiłek pielęgnacyjny który od wielu lat wynosi 153 zł na co najmniej 300 zł . Patrząc na ten protest to tylko słyszę o stopniu znacznym którzy chcą 500 zł na rehabilitację a gdzie w tym wszystkim osoby dorosłe na stopniu umiarkowanym którzy są chorzy od urodzenia ich się wyklucza są gorsi ? Tymi osobami również opiekują się rodzice którzy również zrezygnowali z pracy by ich dzieci mogli jakoś żyć. Mam nadzieje że wypracujecie drodzy RODZICE KOMPROMIS DLA WSZYSTKICH GRUP NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU UMIARKOWANYM też weźmiecie pod uwagę.
  odpowiedz na komentarz
 • Mam dość PISu
  Mistrz
  04.05.2018, 12:27
  PIS nie potrafi przyznać się do błędów i nawet po wyroku TK wciąż przedłuża dyskryminację opiekunów osób niepełnosprawnych. Daje za to hojnie 500+ w gotówce zdrowym dzieciom bogatych Polaków, chce dać w gotówce bogatym matkom w ciąży, chce dać w gotówce wyprawkę w gotówce bogatym dzieciom, przyznaje sobie w gotówce kilkudziesięciotysięczne nagrody, pani senator lata do Stanów za kilkaset tysięcy złotych, dotuje w gotówce kościół i ojca dyrektora - same niezrozumiałe posunięcia. A dla najsłabszych... bez kolejki do lekarza i w aptece. Mam nadzieję, że to ostatnie półtora roku rządów PISu.
  odpowiedz na komentarz
 • mama
  asia
  02.05.2018, 22:46
  Zamiast dodatku rehabilitacyjnego mogli domagać się podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego. Nie wiem czy by to coś zmieniło ale zasiłek ten już jest i otrzymuje go wielu ludzi niepełnosprawnych z umiarkowanym bądź znacznym stopniem. Wystarczyłoby podnieść ten zasiłek z 153 zł na np 400 i już jest kompromis. Nowe świadczenie w formie dodatku rehabilitacyjnego mnie też nie przekonało, bo wielu z nas pobierających rentę socjalną (mówię o osobach chorych od urodzenia) zwyczajnie by go nie dostało. Zastanawiam sie też, czy renta socjalna będzie podwyższona dla wszystkich tak samo czy tylko dla tych co pozostają pod opieką rodziców. Poza tym zasiłek pielęgnacyjny pobierają często osoby które nie mają żadnych innych świadczeń. Protest jest za bardzo nie przemyślany albo te mamy myślą tylko o swoich pełnoletnich dzieciach. Jest wiele niejasności w tej sprawie.
  odpowiedz na komentarz
 • popieram
  magdalena krawczyńska zegadło
  02.05.2018, 16:58
  jak zaadresować kartkę popieram i trzymam kciuki
  odpowiedz na komentarz
 • APEL
  Mistrz
  02.05.2018, 16:06
  Apeluję do prezesów organizacji, fundacji i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Wstrzymajcie się z rozmowami, dyskusjami i nie podpisujcie żadnych porozumień z rządem, do czasu spełnienia przez PIS postulatu dotyczącego dodatku rehabilitacyjnego. Jesteście wykorzystywani przez rząd jako podkładka pod bierność, podkładka pod usprawiedliwienie braku rozmów z protestującymi. Nie przeszkadzaliśmy, kiedy to opiekunom dzieci niepełnosprawnych rozdali ile się dało, więc teraz ani wy prezesi-emeryci, którzy posiadacie środki, ani inni, nie podejmujcie żadnych kroków za plecami słusznie protestujących obecnie w sejmie. Skazujecie się na marginalizację i pogardę. Obecnie gardzę prezesem stowarzyszenia Podkarpacie oraz zdrową kobietą, która jako prezes lansuje się z ramienia jakiejś fundacji. Masz kobieto parcie na szkło ? Postaraj się robić to w inny sposób.
  odpowiedz na komentarz
 • Główny postulat !
  Mistrz
  28.04.2018, 09:20
  Nie rozdrabniajcie się i trzymajcie jednego ! To jest główny postulat !: Wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby z niepełnosprawnością.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas