Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga w PKP Intercity dla emeryta z umiarkowanym stopniem

12.05.2018
Autor: E.

Jakie ma ulgi na przejazdy Intercity emeryt 65-letni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (z powodu cukrzycy)?

Szanowna Pani,

niestety, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mają ulg w komunikacji PKP/PKS.

Są jednak wyjątki:

  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O), posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, mają prawo do ulgi 37% w przejazdach,
  • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia oraz studenci z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia – wyłącznie przy przejazdach w celach określonych przepisami, m.in. do szkół, placówek szkolno-wychowawczych, na turnusy rehabilitacyjne itp. – mają prawo do ulgi 78%,
  • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37%.

Warto natomiast zauważyć, że w PKP można korzystać z Biletu dla Seniora. Z takiej ulgi może skorzystać każdy, kto ukończył 60 lat. Zniżka 30% obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami PKP Intercity S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie.

Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas