Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

WAŻNE! Wzrosną kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów osób dorosłych

15.05.2018
Autor: oprac. Tomasz Przybyszewski, fot. sxc.hu
Źródło: KPRM
strzałka wzrostu na diagramie

Jeszcze w tym roku – po 12 latach – wzrośnie w końcu kwota zasiłku pielęgnacyjnego, a w 2019 r. praktycznie zrówna się z dodatkiem pielęgnacyjnym. Więcej pieniędzy dostaną też opiekunowie osób, które stały się niepełnosprawne jako dorośli. Wzrosną też kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Takie informacje 15 maja późnym wieczorem przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

15 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła m.in.:

 • propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej;
 • propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem  wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zaproponował, aby od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

 • dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (obecnie jest to 634 zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11 proc.);
 • dla osoby w rodzinie do 528 zł (obecnie jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, czyli o ok. 3 proc.).

Podwyższając kryteria dochodowe rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu interwencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego kolejna przypada na 2018 r.

Kryterium do specjalnego zasiłku opiekuńczego – bez zmian

Rada Ministrów przyjęła także propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd zaproponował, aby wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

215 zł zasiłku pielęgnacyjnego

Zaproponowano, aby kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiło 1922 zł.

Rząd proponuje, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, zostały podwyższone i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

Zaproponowano też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).

Rząd proponuje również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost
o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Inne świadczenia rodzinne bez zmian

Jednocześnie zaproponowano, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – 90 zł,
  • powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1000 zł.

Ile to będzie kosztować?

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:

 • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego,
 • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego,
 • 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Oznacza to znaczące wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów – podkreśla kancelaria premiera. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jego podwyższenie dotyczyć będzie ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych, zaś w przypadku świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z
uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada na 1 listopada 2018 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • OSZUKANI EMERYCI
  I. Wiesław
  30.11.2018, 19:41
  Po ukończeniu 75 lat emerytom o znacznym stopniu niepelnosprawności zamieniono zasiłek pielegmacyjny na dodatek pielegnacyjny. Z tego powodu tej grupie emerytów nie przysluguje żadna podwyzka. Mimo ze mają ukończone 75 lat i mają znaczny stopień niepelnosprawności podwyżka nie przysluguje BO POBIERAJA DODATEK A NIE ZASIŁEK takie masło maślane może byc tylko w wykonamiu obecnych decydentów.
  odpowiedz na komentarz
 • Kazimierz Sroka
  kaziksroka
  06.10.2018, 07:07
  czy zasiłek pielęgnacyjny podlega opodatkowaniu i czy komornik może potrącać z tego zasiłku zobowiązania komornicze
  odpowiedz na komentarz
 • Grzegorz Twaróg
  Sabcia
  12.08.2018, 15:04
  Dobre i to
  odpowiedz na komentarz
 • goui
  Miłosz
  01.08.2018, 21:51
  O super 215 zł z 153 zł więcej pieniędzy na swoje potrzeby, jestem osobą pracującą z zarobkiem 2500 zł miesięcznie + co kwartał 500 zł premii raz do roku premia roczna. pieniądze są zasiłek też mi się przyda na opłacenie parkingu, rat za kredyt, i na resztę
  odpowiedz na komentarz
 • Wstyd
  vvvvv
  01.08.2018, 14:48
  Ta podwyżka to nawet jałomużną nie jest. Jeżeli jest to pierwsza podwyżka od 12l to pierwszy rząd który z takich podwyżek zrezygnowa l to był rzad " chrześcijańskich bolszewików"
  odpowiedz na komentarz
 • hańba
  kaczor
  19.07.2018, 11:45
  interpelacja nr 3565 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego z dochodu będącego podstawą do przyznania i naliczania wysokości zasiłku stałego Pani Minister! Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.) zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  odpowiedz na komentarz
 • masakra
  Aga
  15.07.2018, 18:36
  Ludzie niepełnosprawni i ich rodziny są traktowani jak PODLUDZIE:( Mało atrakcyjni wyborcy wiec się nie opłacają:(
  odpowiedz na komentarz
 • Hahaha
  Klaudia
  10.07.2018, 09:01
  Facet opiekuje sie swoim ojcem po udarze i ma ten smieszny zasilek 520zl... I wiecie co.. Za to nawet zdechnac nie idzie.. Mamy dwojke malych dzieci pobieramy tez 500plus i nie mowie ze aie nie przydaje. Ale nawet jak pobiera ten zasilek to ciezko im ubezpieczyc dzieci. Dla mnie to jest jakis zart te 500plus 300 wyprawka i cos tam jeszcze. Ludzie dostaja kase to po co maja isc do pracy... A ktos kto chce sie zajac kims niepelnosprawnym to dostaje marne grosze za ktore nie odzoe rodziny wyzywic.
  odpowiedz na komentarz
 • Oszustwo
  Agnieszka
  10.07.2018, 08:21
  Ale ściema. Podwyższył rząd dla opiekunów osób niepełnosprawnych o 100zl. Super bo jeśli sama mam rodzinę to dobre za opiekę nad mama te 600 zł. Ale już progu dochodowego nie podnieśli czyli już od tego roku nawet te 500zl mi zabiorą bo co roku dochody z rent czy najniższe krajowe są waloryzowane . Cwaniaki.
  odpowiedz na komentarz
 • kpina
  ehh
  03.07.2018, 11:43
  To jest jakiś żart, po 12 latach podnoszą specjalny zasiłek opiekuńczy o 100zł, kiedy matki z dziećmi, które krzyczą, że nie mają z czego żyć dostają na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, dostają ponad 1400zł. Do tego 300zł wyprawki dla wszystkich. Plują nam w twarz i jeszcze mówią jacy są wspaniali :(
  odpowiedz na komentarz
 • czy niepelnosprawni nie potrzebuja pieniedzy na nic ale bogatych sie nie rozlicza co beda kupowac za te pieniadze kpina z niepelnosprawnych
  mania
  01.07.2018, 18:51
  ten rzad rozdaje bogatym pieniadze a do niepelnosprawnych nie ma i ich rozlicza
  odpowiedz na komentarz
 • rzad niema pieniedzy na niepelnosprawnych ale bogatym dziecia po 500i po300
  mania
  01.07.2018, 18:46
  dziecia zdrowym i bogatym po 500 i po 300 a biednym i chorym niepelnosprawnym ochlapy
  odpowiedz na komentarz
 • Oszukują
  Opiekun
  20.06.2018, 13:38
  Takie dadzą podwyszki jak rety socjalnej mam wrażenie ze nasz rząd gra na naszych uczuciach to jest przygnębiające
  odpowiedz na komentarz
 • to ile na reke
  radek
  18.06.2018, 11:11
  to jest 701 złotych zasiłku stałego ile będze wynosił minus podatek??
  odpowiedz na komentarz
 • dodatek 500+ dla niepełnosprawnych
  Oburzona
  12.06.2018, 14:09
  To kpina i poniżenie niepełnosprawnych . Rząd wprowadza nowy program 300 na start bez kryteriów dochodowych dla wszystkich a chorym najbardziej potrzebującym będą ustalać , kryteria dochodowe. Nam niepełnosprawnym mówili że nie mają pieniędzy a tu nowy program . Państwo które nie dba o najsłabszych pokazuje swoją twarz słowa Pana prezesa w 214r. Jest mi bardzo przykro że chorych tak traktują jak przygłupów. Każdy może się stać z minuty na minutę niepełnosprawny pamiętajcie o tym . Pozdrawiam .
  odpowiedz na komentarz
 • a co z zasilkiem dla O/N ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci,ktorzy sa pod opieka meza kub zony?
  bk
  09.06.2018, 19:25
  jak /wyzej
  odpowiedz na komentarz
 • st.umiarkowany !!!
  Wiesia
  02.06.2018, 19:22
  To są kpiny z chorych ludzi!!!!!! Wymyślili mam umiarkowany stopień i muszę pracować bo trzeba za cos żyć a teraz mam nie dostać podwyżki bo zachorowała jak miałam 2 lata i miesiąc to teraz mi się nie będzie nic należeć a uzyram się z choroba 42 lata i musz pracować bo za dobrze wyglądem i renta nie bardzo!!!!!!A ten Rząd juz nie wie co wymyślić ,żeby jeszcze upokorzyć i zniszczyć ale 500+jeszcze300 a patologia się rozpowszechnia na maksa a ja turac za min.średnia krajowa bo jeszcze zabrać zasiłek pielgnacyjny bo za dużo mam !!!!!!!!!!!Podlosc wredna!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny I etap od 1 listopada br
  Renata
  30.05.2018, 18:53
  Dobre i 30 złotych to się liczy! Dziękuję Rządowi. R
  odpowiedz na komentarz
 • dyskryminacja opiekunów osób dorosłych
  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  24.05.2018, 14:59
  Jak się ma 620 zł do ponad 1470 dla opiekunów osób niepełnosprawnych od dziecka? Dlaczego nadal nic się nie mówi o weryfikacji osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wyeliminowaniu pseudoopiekunów niepełnosprawnych studentów mieszkających w akademiku i dzieci przebywających w internatach? Wówczas bez problemu znalazłyby się pieniądze na zrównanie obu świadczeń.
  odpowiedz na komentarz
 • sranie w banie
  ikra
  23.05.2018, 21:52
  Ludzie rząd jasno dał do zrozumienia że wszystko będzie nie dane lecz zabrane od wrzesnia. Najbardziej poszkodowani a raczej uzdrowieni sprawiedliwie zostaną z drugą grupą tzw stopniem umiarkowanym. Pod ochroną są ze znacznym. Także gadać to sobie mozna. Tu trzeba wyjść i walczyć o swoje prawa i nie czynić podziału na znaczny umiarkowany czy lekki bo każdy jest chory i potrzebujący. Każdy jest czlowiekiem.
  odpowiedz na komentarz
 • SAMOTNA OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MA CZEKAĆ JUŻ TYLKO NA ŚMIERĆ?
  ZROZPACZONA
  23.05.2018, 20:14
  KIEDY RZĄD W KOŃCU POMOŻE NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM? OSOBA SAMOTNA NIEPEŁNOSPRAWNA UMIERA Z GŁODU ALBO LĄDUJE ,,POD MOSTEM''. JESTEM OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, OKALECZONĄ PRZEZ LEKARZY W SZPITALU PODCZAS ZABIEGU. MAM 43 LATA, NIE MAM MĘŻA ANI DZIECI. RODZICE SĄ STARSI I SAMI POTRZEBUJĄ POMOCY. NIE JESTEM W STANIE PODJAĆ ŻADNEJ PRACY, NA LECZENIE NIE MAM PIENIĘDZY, BO W POLSCE JUŻ NIE ISTNIEJE DARMOWA SŁUŻBA ZDROWIA. JESTEM ZADŁUŻONA. OTRZYMUJĘ RENTĘ W WYSOKOŚCI 920ZŁ, Z CZEGO 140ZŁ ZABIERA KOMORNIK. OTRZYMUJĘ 153ZŁ ZASIŁKU. PROSZĘ MI POWIEDZIEĆ JAKIM CUDEM MAM OPŁACIĆ CZYNSZ I MEDIA, WYŻYWIĆ SIĘ PRZEZ CAŁY MIESIĄC? ZA CO MAM SIĘ LECZYĆ? ZA CO REHABILITOWAĆ? UDZIE POMAGAJĄ ILE MOGĄ. ALE W KOŃCU ONI TEŻ PRZESTANĄ POMAGAĆ, KAŻDY MA SWOJE ŻYCIE. NIE MAM PRAWNEGO OPIEKUNA, BO NAJBLIŻSZA RODZINA TO RODZICE, KTÓRZY SĄ CHORZY I TEZ POTRZEBUJĄ POMOCY. WIĘC PYTAM: DROGI RZĄDZIE, KIEDY ZACZNIECIE POMAGAĆ LUDZIOM W RZECZYWIŚCIE DRAMATYCZNEJ SYTUACJI?!!!! ROZDAJECIE PIENIĄDZE ZDROWYM MŁODYM LUDZIOM, POMAGACIE RODZINOM Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI, DLACZEGO SAMOTNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POZOSTAWIONE SĄ SAMYM SOBIE?!!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • o jej
  Adaś
  22.05.2018, 13:56
  Dziękujemy Rządowi ze coś robi dla niepełnosprawnych każdą dychę z przyjemności przytulę ...
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek pielęgnacyjny i żałosna podwyżka 30 zł- ŚMIECH NA SALI!
  Grzegorz Godek
  18.05.2018, 13:25
  trzeba odebrać wrześniowe wyprawki dla uczniów 300 zł , i tak mają 500plus) a odebrane 300 przeznaczyć na zasiłek pielęgnacyjny a nie dale 30 zł podwyżki weź się ciesz biedaku z tej J A Ł M U Ż N Y !
  odpowiedz na komentarz
 • A co z dodatkiem pielęgnacyjnym 153 zł
  irenaanna
  17.05.2018, 21:32
  A co z dodatkiem pielęgnacyjnym 153 zł czy ten dodatek też będzie podniesiony bo tego się nie doczytałam
  odpowiedz na komentarz
 • Znowu dzielą a mówili, że ujednolicą.
  Borzoi
  17.05.2018, 21:17
  A może lepiej nie dzielić niepełnosprawnych i zamiast zasiłku i dodatku wprowadzić jeden dodato-zasiłek. Protestujące kobiety i niepełnosprawni mają racje. PiS dzieli polaków. Zdrowe dziecko dostaje 500 zł i może wydać na co uważa za stosowne. Inwalida nie może marzyć o komórce, zegarku, laptopie, książce więc dostanie tylko cewnik i pieluchomajtki. A jak będzie chciał zamówić msze za swoje zdrowie to czy proboszcz przyjmie na tace pieluchomajtki i cewnik? Dzielą ludzi. Na lepszych którym wolno i gorszych którym się należy tylko laska. Niepełnosprawni też płacą podatki. Jeżeli tak dzielić to rolnikom zamiast dotacji dawajcie kosy i widły. Tymczasem...Ustawa o kombatantach została przegłosowana w 2014 roku. Głosowało za nią PO, PiS, jak i prezydent Duda. W konsekwencji jej wdrożenia, tylko na odszkodowania/emerytury dla wyznawców religii mojżeszowej wydajemy rocznie 240 mln złotych :) Ot Polacy :) Jako ON stwierdzam, że już kolejna partia się skreśliła na którą będę głosował. Przykro mi.
  odpowiedz na komentarz
 • Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego
  realista
  17.05.2018, 20:07
  Jestem ciekawy czy ten podwyższony zasiłek pielęgnacyjny będzie w przyszłości waloryzowany, tak jak dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u, bo jeśli nie to znowu będzie obowiązywała ta sama kwota kolejne 12 lat.
  odpowiedz na komentarz
 • 30 zł nie wystarczy, żeby uciszyć osoby niepełnosprawne
  Mistrz
  17.05.2018, 18:37
  To nie załatwia sprawy. Po raz kolejny nalegam, aby rząd znowelizował ustawę o 500+, aby należało się tylko dla rodziców pracujących - odprowadzających podatki. To zdrowi ludzie, więc przy okazji zniknie patologia. Modyfikujcie też inne ustawy. Sprawdźcie ile środków przeznaczacie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W dalszym ciągu utrzymujecie kolosalną dyskryminację, pomimo wyroku TK. Rząd kłamie, KŁAMIE i jeszcze raz KŁAMIE o zwiększeniu portfela o 520 zł w każdym domu. NIC nie zyskałem, a z powodu kroczących podwyżek cen leków wciąż tracę ! Nie kłamcie ludzi, bo ludzie się odwdzięczą podczas wyborów. Te ochłapy (30 zł) nie wystarczą.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilek pielegnacyjny
  Niepelnosprawna
  17.05.2018, 11:33
  A gdzie szvzegoly jezelu chodzi o zasilek pielegnacyjny ? Zmieniono kryteria i oprocz osobom ze znacznym stopniem bedzie nalezal sie osobom z umiarkowanym stopniem orzeczonym przed ukonczeniem 2 roku zycia.To jest bardzo wazna zmiana bo wielu niepelnosprawnych straci zasilek pielegnacyjny.
  odpowiedz na komentarz
 • on
  on
  17.05.2018, 10:45
  było by o.k tylko ze znowu to nie będzie waloryzowane co roku i za parę lat znowu będzie odstawać od zasiłku z zus czy nie można tego zrobić raz a dobrze
  odpowiedz na komentarz
 • parcie do władzy
  na podsumowanie
  17.05.2018, 09:33
  Nie pchaj się na afisz, jak nie potrafisz. Tyle obiecanek z niebieskiej teczki, tyle miliardów więcej z podatków, a spółki skarbu państwa podobno mają krociowe zyski i się okazuje, że nie ma na nic????? Więc może jednak nieudolność? Rozgoryczenie niepełnosprawnych jest coraz większe w obliczu propagandy i powtarzania, jak to się gospodarka ma świetnie, jak płace rosną.
  odpowiedz na komentarz
 • parcie do władzy
  na podsumowanie
  17.05.2018, 09:07
  Nie pchaj się na afisz, jak nie potrafisz. Tyle obiecanek z niebieskiej teczki, tyle miliardów więcej z podatków, a spółki skarbu państwa podobno mają krociowe zyski i się okazuje, że nie ma na nic????? Więc może jednak nieudolność? Rozgoryczenie niepełnosprawnych jest coraz większe w obliczu propagandy i powtarzania, jak to się gospodarka ma świetnie, jak płace rosną.
  odpowiedz na komentarz
 • ... i co?
  mw
  16.05.2018, 22:00
  Zacznijmy od tego, że cały projekt jest na przeczekanie, na po wyborach. Nawet to co jest zaoferowane, głównie w kwestii zasiłku, to nie jest kompleksowe rozwiązanie. Takim byłoby podniesienie i zmiana zasad waloryzacji, ale tego brak. O innych pomysłach nie wypowiadam się, jakieś krok jest, ale czy całkowicie w dobra stronę...?
  odpowiedz na komentarz
 • żenada, wzbogacę się o jakieś 30zł
  Gorszy ON
  16.05.2018, 18:13
  zabrano mi rentę socjalną, więc mam stały i pielęgnacyjny z OPS. Cud stał się tylko na papierze, ale takie wytyczne są to nic nie poradzę. Zdrowsi znajomi mają renty socjalne na stałe i co nie co z tego skorzystają a ja? Komora gazowa by się przydała ;). Co z tego że wzrośnie pielęgnacyjny, o ten wzrost odejmą mi zasiłek stały z OPS. Co z tego że wzroście kryterium dochodowe z OPS, jak wg OPS do dochodu wlicza się zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, gdzie ZUS o te świadczenia nie odejmuje renty. I znów fizycznie będę mieć ok 400zł do ręki, a gdzie są opłaty, leki, reszta? Dodatek mieszkaniowy i energetyczny nie pokryją całości opłat, bywają miesiące że stały wraz z pielęgnacyjnym nie wystarcza na rachunek za prąd (w mieszkaniu wszystko na prąd, w tym ogrzewanie). Renty socjalne wzrosły skromnie ale jednak, zasiłek pielęgnacyjny też mało, ale jednak, nikt im nie odejmuje od renty dodatku mieszkaniowego i energetycznego, co więcej, mogą jeszcze dorobić do tej renty. Zapominacie wszyscy, że za chwilę, po cudownej reformie orzecznictwa masowo odbiorą renty czasowo przyznane, będą cuda nad cudami, i te osoby wylądują w OPS na zasiłku, tak ja jak i wiele innych osób. Na rentach socjalnych zostaną osoby leżące i ew głeboko upośledzone oraz osoby w dobrym stanie zdrowia, którym renty socjalne przyznano na stałe przed 1.10.2003r, reszta zostanie cudownie uzdrowiona, zwłaszcza po tych "wypasionych" podwyżkach będzie parcie na odebranie orzeczeń, aby jak najmniej dać. To będzie super dobra zmiana, zdrowi na rentach na stałe z możliwością dorabiania, najlepiej bez limitu i chorzy na zasiłkach z OPS głodujący, bez leków.
  odpowiedz na komentarz
 • opieka nad niepełnosprawnym tylko 14 dni
  Agnieszka
  16.05.2018, 16:37
  Jestem osobą niepełnosprawną ze stopniem znaczym, nie mogę też samodzielnie egzystować. Mój mąż pracuje na pełnym etacie. Ja na szczęście wypracowałam sobie rentę. Nie jest źle jeżeli chodzi o finanse. Chodzi mi o 14 dni opieki nade mną. Na każdego dorosłego członka należy się 14 dni opieki. W moim przypadku to bardzo mało. Organizujemy sobie tak życie, że mąż może pracować, ale 14 dni opieki nie starcza nawet na wizyty lekarskie jednego specjalisty w roku. Cały urlop na mnie również wybiera. Dobrze byłoby gdyby miał go tyle co na dziecko czyli 60 dni.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek stały
  Czacza
  16.05.2018, 15:01
  Czy kryterium dochodowe dla pobierających zasiłek stały też się zwiększy? Jeśli nie to takim jak ja podwyżka pielęgnacyjnego nie pomoże,tą podwyżkę odliczą od stałego,podwyżka dla opiekuna również niewiele da bo stracę stały,teraz mam całe 101 zł ze względu na 520 syna ( opiekuna) i zasiłki pielęgnacyjne
  odpowiedz na komentarz
 • a może praca
  SON "Podkarpacie"
  16.05.2018, 13:19
  Proponuję by Państwo pochylili się/zapoznali z e-korespondencją naszego Stowarzyszenia z Rodzicami i ich Podopiecznymi protestującymi w Sejmie - vide link ........................ http://www.watchdogpfron.pl/son-podkarpacie-sejm/ ............................ Jest tam poruszone sedno tematu wspierania, zachowań i życia ON najcięższych schorzeń - widziane oczyma najbardziej zainteresowanych.
  odpowiedz na komentarz
 • a limity PFRON
  SON "Podkarpacie"
  16.05.2018, 12:28
  LIMITY PFRON TEŻ TRZEBA PODWYŻSZYĆ: z jednej strony rząd zachęca ON do podjęcia pracy jako finalnego efektu rehabilitacji, a z drugiej ci którzy łączą pracę (wynagrodzenie minimalne) z rentą socjalną lub najniższą rentą zwykłą - są praktycznie wyrzucani poza pomoc ze środków PFRON/PCPR, gdyż ich dochód przekracza limit 50 % przeciętnego wynagrodzenia (TAKA WYSOKOŚĆ LIMITU ZOSTAŁA UCHWALONA WIELE LAT TEMU GDY PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE KILKAKROTNIE PRZEWYŻSZAŁO NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE I NAJNIŻSZE RENTY)
  odpowiedz na komentarz
 • 300
  m
  16.05.2018, 12:26
  A co z 300 zl ma wyprawke od morawieckiego ,?
  odpowiedz na komentarz
 • Wielkia łaska
  Opiekun on
  16.05.2018, 12:14
  Pielęgnacyjny zasiłek podniesiony śmieszna kwota właśnie to on chociaż powinien być w tej kwocie 500 zł przed laty były plany rządu aby był on w granicach 500-1500 zł ta górna granice mieli właśnie otrzymywać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. A świadczenie pielęgnacyjne powinno być w,równej kwocie do zobaczenia jutro zarówno dla opiekunów dzieci i dorosłych.
  odpowiedz na komentarz
 • Podwyżka wowo
  fdfdfdf
  16.05.2018, 12:09
  zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). Wzrost o 31,42 zł - no super pójdzie zaszaleć. wszystkie o 100 zł a pielęgnacyjny o 31. żal od tylu lat tak samo
  odpowiedz na komentarz
 • dobra zminana.... dla bociana
  ola
  16.05.2018, 11:40
  Od 1 listopada 2018, od od 1 listopada 2019 - czyli aktualne jest przysłowie "czekaj tatka latka, aż kobyłka zdechnie". Waloryzacja od marca, coś tam będzie od grudnia, coś od lipca, realne poprawienie bytu niepełnosprawnych od zaraz - nigdy. Sobie od zawsze.
  odpowiedz na komentarz
 • dzięki
  niepełnosprawna
  16.05.2018, 11:24
  Dla najuboższych 30zł podwyżki, to majątek.Wielkie dzięki.
  odpowiedz na komentarz
 • W porządku
  Lidia
  16.05.2018, 11:03
  W porządku, że zasiłek pielęgnacyjny będzie wyższy. jednak DODATEK pielęgnacyjny powinien być również podwyższony, bo co to 215 zł? Dwa przejazdy specjalnym pojazdem i po ptokach. Teraz DODATEK pielęgnacyjny, otrzymywany przez osoby najbardziej poszkodowane, powinien wynosić co najmniej 50% najniższej płacy krajowej.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłki
  Inwalidka
  16.05.2018, 10:50
  A kiedy inwalidzi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu ruchu dostaną ulgowe przejazdy na pkp i pks ?
  odpowiedz na komentarz
 • Pierwsze punkty dla rządu
  hubert
  16.05.2018, 10:44
  Brawo. Wreszcie pomyśleliście o najbiedniejszych , a nie tylko o najbardziej rozwrzeszczanych. Trzymamy za słowo .
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejna niepsrawiedliwość społeczna w rodzinach z ON
  opiekun matki
  16.05.2018, 10:34
  Żenada i obłuda w wydaniu PiS. Partia, która ma w swojej nazwie "sprawiedliwość" niweczy ten istotny przymiot powyższą decyzją. Wśród ON i ich opiekunów można wyłonić zasadniczo dwie grupy (od razu dodam, że ten podział jest niekonstytucyjny, ale on istnieje od 2012 r.). Pierwsza to opiekunowie ON, których wbrew Konstytucji RP pozbawiono prawa słusznie nabytego do świadczenia pielęgnacyjnego (w skrócie ŚP), tzw. "Wykluczeni Opiekunowie" (w skrócie WO). Druga grupa, to tzw. "rodzice ON", która w pewnej mierze przyczyniła się do tego niekonstytucyjnego podziału swoimi postulatami. Ci "rodzice ON" zajmują się także dorosłymi dawno ON więc mowy o tym, że opiekują się wyłącznie dziećmi być nie może. Druga grupa ma zachowane prawo do ŚP, obecnie w kwocie 1477 zł. Pierwsza grupa jeśli ma jakieś prawo to do zasiłku dla opiekuna (w skrócie ZDO) lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (w skrócie SZO). Obecnie Rada Ministrów przyjęła, że SZO i ZDO podwyższa z UWAGA 520 zł do 620 zł. Podczas gdy Ci opiekunowie (WO) winni mieć przywrócone w zgodzie z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego prawo do ŚP, które obecnie wynosi 1477 zł. PiS tego nie czyni mimo, ze ten wyrok obowiązuje od 2014 r. i nadal nie został zrealizowany. PiS robi coś gorszego. Podwyższa niby o 100 zł SZO i ZDO (a powinien podwyższyć do kwoty ŚP czyli 1477 zł), i jednocześnie podnosi kwotę zasiłku pielęgnacyjnego dla ON, których opiekunowie to ta druga grupa, czyli tzw. "rodzice ON'. Patrząc na koszty dla budżetu państwa okazuje się, że (cytuję): " Ile to będzie kosztować? Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą: -- 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego" Co oznacza, że WO "zyska" około 24% (łącznie na SZO i ZDO) z tej masowej podwyżki, a osoby ON, którymi opiekują się zasadniczo rodzice mają z tej masowej podwyżki 76% (na zasiłki pielęgnacyjne). Zatem strumień pieniędzy kolejny raz poszedł w stronę i tak już uprzywilejowanych czyli tzw. "rodziców ON" (1477 zł ŚP) i ich podopiecznych (wzrost kwoty zasiłku pielęgnacyjnego do 184 zł, wzrost renty socjalnej do 1029 zł) a nie na realizację praw WO (wzrost ZDO i SZO o 100 zł zamiast o 957 zł) i sprawiedliwość społeczną. Wniosek? PiS nie jest partią "prawa" i "sprawiedliwości" na co wskazuje powyżej opisana sytuacja prawno-faktyczna.
  odpowiedz na komentarz
 • ZNOWU ZEPCHNIĘCI
  niepełnosprawna
  16.05.2018, 09:51
  Z ART:"Rząd proponuje również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. " DLACZEGO !!!!!!!!! od 2019r- !!!!!! - to jest zepchnięcie, kolejne oddalenie w czasie a potem kto wie? znowu powiedzą że nie . Kolejne poniżenie dla dorosłych z zachorowaniem po 30r.ż. (według ustawy patrz) Nie podnosić opiekuńczego o 100zł a dodać choremu - czyli podnieść zasiłek pielęgnacyjny o 100zł od już teraz. Jeśli dodali aż tyleeee zł do renta socjalna z decyzją od lipca tego roku, tak więc w tym terminie także wyrównać zasiłek pielęgnacyjny ( w wpisem weryfikowany)
  odpowiedz na komentarz
 • ON
  ON
  16.05.2018, 09:02
  Pożyjemy zobaczymy ble ble ble
  odpowiedz na komentarz
 • Ile to dokładnie?
  jaa
  16.05.2018, 08:25
  Moglibyście zestawić te stawki z aktualnymi kwotami, łatwiej byłoby je porównać. Jak dla mnie, to becikowe przynajmniej od 10 lat wynosi 1000 zł, podobnie jak dodatki do rodzinnego, które chyba w ogóle się nie zmieniły.
  odpowiedz na komentarz
 • WAŻNE! Wzrosną kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów osób dorosłych
  JAGA
  16.05.2018, 01:04
  no to oki zasiłek dla osób niepełnosprawych to dla nich, ale rodzice nie powinni mieć ograniczeń jeżeli chodzio ich pracę i zarobki, rodzice osób niepenosprawnych powinni mieć możliwość pracy , a jeżeli nie mogą pracować to dla nich też powinna być kasa choćby mimimalna krajowa
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas