Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy przysługuje mi renta?

03.08.2018
Autor: N.

Jestem sierotą zupełnym, jestem autystycznym, mam rentę socjalną i rentę po rodzicach, ale tylko do tego czasu, kiedy chodzę do szkoły, a mam [do wiad. red.] lat. Czy mi przysługuje dalsza renta po rodzicach?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
    1. do ukończenia 16 lat;
    2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
    3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
  2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Tak więc, aby mógł Pan otrzymać rentę rodzinną po zakończeniu przez Pana nauki lub ukończenia 25. roku życia, musi Pan spełnić warunki wskazane w/w przepisie, czyli lekarz orzecznik musi orzec, iż jest Pan całkowicie niezdolny do pracy, a ta całkowita niezdolność do pracy powstała:

  1. do ukończenia 16 lat lub
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas