Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Znaczny stopień, czyli bez limitu, skierowania i kolejek

28.06.2018
Autor: Beata Dążbłaż, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 3/2018, inf. własna
kaduceusz

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Co przewidują nowe przepisy?

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadza się cztery zmiany:

 • zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Co konkretnie oznacza to dla pacjenta?

Odpowiada Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia:

„Świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie przysługiwało prawo do wyrobów medycznych (art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Stojące w rzędzie wózki elektryczne
Nowe przepisy mają ułatwić dostęp do sprzętu, fot. P. Stanisławski

Dla pacjenta oznacza to brak obowiązywania okresu użytkowania. Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy, jak i kryteriami przyznawania wyrobu medycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) może podjąć decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób medyczny, nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął.

Realizacja uprawnień jest możliwa u każdego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ”.

Jak to osiągnąć?

W celu skorzystania z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość). W zależności od uprawnienia oznaczać to będzie:

W przypadku korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

W przypadku korzystania ze świadczeń bez konieczności uzyskania skierowania

Możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez przedstawienia skierowania, które jest wymagane w przypadku grup nieuprawnionych.

13 czerwca br. prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powiedział w radiowej Jedynce, że uda się zapewnić od razu dostęp do rehabilitacji bez kolejki.

„Przeznaczamy dosyć duże środki na dodatkowe kontraktowania, na podwyższenie obecnie istniejących ryczałtów i warunków finansowych dla jednostek, które mają już kontrakty na rehabilitację. Akurat w tej dziedzinie zawsze chętnych było więcej niż środków. W związku z tym, jeżeli środków się znajdzie więcej – a się znajduje więcej – to liczba świadczeń skoczy gwałtownie” – podała słowa ministra Polska Agencja Prasowa (PAP).

Mężczyzna z rehabilitantem ćwiczą chodzenie przy poręczach
Nowa ustawa ułatwić ma dostęp do rehabilitacji osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, fot. P. Stanisławski

Priorytetem na najbliższy czas jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów. Dodatkowe 1,5 mld zł ma iść m.in. na operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Takie zapewnienia padły ze strony szefa resortu zdrowia i Andrzeja Jacyny, prezesa NFZ, podczas briefingu przed pierwszą konferencją w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

Do końca roku mają zmniejszyć się kolejki do kardiologów, neurologów i endokrynologów. Andrzej Jacyna poinformował, że umożliwienie od 1 lipca br. nielimitowanego dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji pochłonie w II półroczu 450 mln zł. Natomiast 277 mln zł ma być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń z zakresu wyrobów medycznych, które dotychczas były dostępne w określonych terminach – podała PAP, według której NFZ uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian planu finansowego, które zwiększają nakłady na leczenie pacjentów o 1 509 918 tys. zł. 999 406 tys. zł będzie przeznaczone, m.in. na wyroby medyczne dla osób z niepełnosprawnością, dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej. Dodatkowe 180 mln zł pozwolą na wykonanie więcej o ok. 24876 zabiegów usunięcia zaćmy.

Pieniądze, które pochodzą głównie ze zwiększonego wpływu składki, zostaną podzielone pomiędzy oddziałami wojewódzkimi na podstawie algorytmu. Z kolei środki pochodzące z rezerwy ogólnej NFZ zostaną przeznaczone na: bezlimitową rehabilitację osób z niepełnosprawnością (225 mln zł), Centra Zdrowia Psychicznego (40 mln zł), oraz m.in. zmiany w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które mają obowiązywać od 1 lipca.

W aptece bez kolejki

Neonowy zielony krzyż wiszący na budynku apteki
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca mają pierwszeństwo w aptece, fot. sxc.hu

Od 1 lipca 2018 r. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności formalnie będą mogły na takich samych zasadach jak inne grupy uprzywilejowane korzystać m.in. z usług farmaceutycznych. Do tej pory osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie były wymienione w art. 47 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako odrębna grupa, która ma szczególne uprawnienia.

Ustawa z 8 maja 2018 r. zrównuje uprawnienia m.in. w kwestii pierwszeństwa osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z kobietami w ciąży, osobami do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, z osobami, które mają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidami wojennymi i wojskowymi, kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych.

„Wszystkie uprzywilejowane osoby, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością z usług udzielanych w aptekach. Mogą bez kolejki podejść do okienka, a farmaceuta ma obowiązek udzielić im świadczeń. Zmiany w prawie dające dodatkowe przywileje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności to zatem krok we właściwym kierunku. Same przepisy, nawet jeśli są celowe i zasadne, nie wystarczą. Konieczne jest również zachowanie empatii i wrażliwości pozostałych osób oczekujących w aptece na obsługę. Pacjenci okazujący niezadowolenie w sytuacji, gdy muszą przepuścić w kolejce osobę z niepełnosprawnością, sami wystawiają sobie nie najlepsze świadectwo. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji w ogóle nie dojdzie, tym bardziej, że stopniowo rośnie świadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie. To między innymi efekt kampanii edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego” – komentuje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.


NFZ służy pomocą

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat realizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w swoim województwie – skontaktuj się najbliższym Twojego miejsca zamieszkania Oddziałem NFZ.

 1. Dolnośląski Oddział NFZ – nr tel: 800 804 001
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ – nr tel: 695 650 903
 3. Lubelski Oddział NFZ – nr tel: 661 881 054
 4. Lubuski Oddział NFZ – nr tel: 601 086 328
 5. Łódzki Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 275 dla numerów stacjonarnych
  • (42) 299 92 75 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 6. Małopolski Oddział NFZ – nr tel: (12) 298 83 85
 7. Mazowiecki Oddział NFZ – nr tel: (22) 279 77 13
 8. Opolski Oddział NFZ – nr tel: (77) 549 53 00
 9. Podkarpacki Oddział NFZ – nr tel: (17) 860 42 52
 10. Podlaski Oddział NFZ – nr tel: (85) 745 95 77
 11. Pomorski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 246 dla numerów stacjonarnych
  • (58) 585 51 07 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 12. Śląski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 903 dla numerów stacjonarnych
  • (32) 790 09 03 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 13. Świętokrzyski Oddział NFZ – nr tel: 800 060 213
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ – nr tel: (89) 678 75 69
 15. Wielkopolski Oddział NFZ – nr tel: 607 321 930
 16. Zachodniopomorski Oddział NFZ – nr tel: (91) 425 11 50

Czy nowe przepisy rzeczywiście od lipca ułatwią dostęp do lekarzy-specjalistów, sprzętu i rehabilitacji? Czekamy na sygnały od Czytelników. Przetestujmy razem nową ustawę!

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • bzdura
  bk
  14.07.2018, 12:40
  mialem rejestracje do ortopedy na 13 lipca br-rejestratorka nie przyjela mnie -brak znajomosci zagadniena ,dotyczy poadni w szamotulach
  odpowiedz na komentarz
 • wykonanie MR (pilne)
  Bogdan Ł
  11.07.2018, 19:27
  Jestem rencista z znacznym stopniem niepelnosprawnosci Od lekarza dostalem w dniu 3 lipca 2018 skierowanie na badanie MR (pilne) wiec po 15-tu minutach oczekiwania Pani z centrali laskawie poinformowanla mie ze zostalem zapisany i moj termin na badanie jest na 17 styczen 2019 !.Dokladnie dzwonilem do amffidei w dniu 7 lipiec 2018 Pani mowi ze nic nie wie o ustawie
  odpowiedz na komentarz
 • dostep do rehabilitacji
  halina terlikowska
  09.07.2018, 16:59
  6 lipca zaniosłam zlecenie na rehabilitację dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w trybie pilnym do zakładu rehabilitacji w szpitalu w Wyszkowie .wyznaczono termin na grudzien2018.oto jak pomaga się niepełnosprawnym dorosłym
  odpowiedz na komentarz
 • Ciechanów przychodnia ARNICA lekarka odmówiła wizyty osobie na wózku ze ZNACZNYM poza kolejnością
  Tomek
  05.07.2018, 19:59
  twierdząc, że dotyczy tylko lekarzy specjalistów. W tym mieście żeby zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu osoba poruszająca się na wózku musi wstać o 4 rano pojechać do przychodni aby dowiedzieć się, że ma 25 numer w kolejce (rej. tel. nie istnieje) i odczekać jeszcze kilka godzin zanim dostanie receptę/zlecenie.
  odpowiedz na komentarz
 • rehabilitacja w domu
  CIUPKA WIESŁAWA
  04.07.2018, 22:48
  Witam.CZY REHABILITACJA,MASAZ ITP.MOZE BYC W DOMU DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  odpowiedz na komentarz
 • Coś, ale niewiele
  Tera
  04.07.2018, 22:36
  Należało podnieść limit finansowy na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Co z tego, że mogę coś częściej wziąć, jak i tak brakuje mi na to pieniędzy? Wózek aktywny dalej więc w sferze marzeń. Co z lekami, bo tutaj powinna być konkretną ulga. Coś, ale niewiele.
  odpowiedz na komentarz
 • Czarno to widzę
  Lena
  02.07.2018, 19:32
  Jestem osobą niepełnosprawną,dotyczy mnie ta ustawa,mogę ponoć bez limitu korzystać z rehabilitacji,tylko gdzie,przychodni rehabilitacyjnych jest niewiele,chętnych ogrom,a mogę korzystać tylko z tych, które mają podpisaną umowę z NFZ,proszę powiedzieć,czy mogę pójść na masaż prywatnie?chyba nie..Nie macie pojęcia co naprawdę zrobiliście tą ustawą.ludzie zdrowi znienawidzą jeszcze bardziej niepelnosprawnych,za to że jeszcze trudniej będzie wszystkim funkcjonować,szkoda...
  odpowiedz na komentarz
 • Czarno to widzę
  Lena
  02.07.2018, 19:23
  Jestem osobą niepełnosprawną,dotyczy mnie ta ustawa,mogę ponoć bez limitu korzystać z rehabilitacji,tylko gdzie,przychodni rehabilitacyjnych jest niewiele,chętnych ogrom,a mogę korzystać tylko z tych, które mają podpisaną umowę z NFZ,proszę powiedzieć,czy mogę pójść na masaż prywatnie?chyba nie..Nie macie pojęcia co naprawdę zrobiliście tą ustawą.ludzie zdrowi znienawidzą jeszcze bardziej niepelnosprawnych,za to że jeszcze trudniej będzie wszystkim funkcjonować,szkoda...
  odpowiedz na komentarz
 • znaczny
  dv
  01.07.2018, 20:54
  Zobaczymy
  odpowiedz na komentarz
 • urolog
  pacjentka neurologiczna
  01.07.2018, 17:06
  Do urologa po urazie rdzenia kręgowego??!! No poprawcie to Państwo, chyba do NEUROLOGA! No chyba że zgodnie z wytycznymi ministerialnymi mieliście na myśli skrócenie kolejek do neurologa?
  odpowiedz na komentarz
 • uprzywilejowane grupy
  Hipokryzja rządzących
  01.07.2018, 01:32
  Do mojego kardiologa czeka się 10-12mcy, przyjmuje tylko raz w miesiącu, tylko 7 osób maksymalnie ponieważ NFZ opłaca tylko maksymalnie 7 osób w miesiącu, choroby specyficzne, wg NFZ nie warte uwagi ;). Często bywa tak, że przyjeżdżają kombatanci, bez skierowanie, terminu i awanturują się że maja prawo, bez kolejki itd, Kardiolog musi ich przyjąć, ale że nie wyrabia się w czasie, to musi odmówić ostatnim pacjentom, i prosi aby przyjechali za miesiąc, bo on musi przyjąć kombatanta. A za nadprogramowych NFZ nie zapłaci, do tego kardiolog musi iść na wykłady ze studentami (jest też naukowcem). Bywa tak, że pacjenci przyjeżdżają do niego z ok 100-200km, bo nie maa specjalistów od tego schorzenia. Przez takich uprzywilejowanych, odmawia się pacjentom, którzy czekali 10-12 mcy, jechali 200km, to jest chore! Też mnie to wielokrotnie spotkało. Po tej reformie takich uprzywilejowanych będzie znacznie więcej, co oznacza że pozostali ludzie, często o wiele bardziej chorzy, będą czekać tylko wyłącznie na śmierć, bo nie każdy ma orzeczenie, a nawet jak je ma, to nie dostanie znacznego tylko z powodu choroby kardiologicznej, która dla orzeczników nie istnieje, lub jest mało problematyczna, a dla pacjentów utrudnia normalne funkcjonowanie, często tez pracę czy naukę.
  odpowiedz na komentarz
 • Co dla mnie Teresa 30.08..2018
  Teresa Ignaciuk
  30.06.2018, 20:18
  Może wózek dla syna ma znaczny stopień niepelnossprawnosci
  odpowiedz na komentarz
 • Teresa30,08 ,,2018
  Teresa Ignaciuk
  30.06.2018, 20:14
  Wózek też mozna wymienić dla mego syna z porażeniem mozgowym od urodzenia
  odpowiedz na komentarz
 • BZDURA
  Gabriel Dirks
  30.06.2018, 19:16
  JEDNA WIELKA BZDURA ODERWANA OD RZECZYWISTOŚCI.
  odpowiedz na komentarz
 • prośba do p.Boga
  ktoś
  29.06.2018, 20:15
  została nam tylko modlitwa do p.Boga ,bo rząd ma gdzieś niepełnosprawnych .,siedzą na wysokich stołkach i nie maja czasu pochylić się nad chorymi -zapamiętamy przy najbliższych wyborach
  odpowiedz na komentarz
 • Koniec znacznego.
  Jan88
  29.06.2018, 18:05
  Po proteście i wejściu ustawy jest zakaz wydawania ZNACZNEGO chyba ze totalne warzywo.
  odpowiedz na komentarz
 • Nic dla mnie
  Jan
  29.06.2018, 14:44
  1.Osoby wentylowane w domu nie mogą korzystać z rehabilitacji wg nowych zasad ponieważ 2h rehabilitacji zapewnia Wentylacja domowa" 2.Nie należy się też opieka długoterminowa w domu, bo 2x w miesiącu jest pielęgniarka z wentylacji domowej. 3.Gdzie te oszczędności 500 zl miesięcznie?
  odpowiedz na komentarz
 • pieluchomajtki
  on
  29.06.2018, 14:44
  Niczego się nie dowiedziałem. Czy ktoś wie jak wygląda limit cenowy na pieluchomajtki po wejściu w życie nowej ustawy. Czy zwiększono ten limit czyli 90 zl minus 30%, czy pozostał bez zmian?
  odpowiedz na komentarz
 • Rehabilitacja
  ja
  29.06.2018, 12:59
  Czy zmiany w ustawie zapewniają tylko rehabilitacje bez kolejek za którą trzeba będzie zapłacić? Czy też osobie ze znacznym stopniem będzie przysługiwała rehabilitacja bez kolejek i opłacana przez NFZ?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy są jakieś zmiany co do dofinansowania kwot do butów ortopedycznych
  tadeusz
  29.06.2018, 11:52
  450 zł tyle trzeba dopłacić do butów ortopedycznych . Czy one są ze złota ? Czy rząd pochylił sie nad tą sprawą ?
  odpowiedz na komentarz
 • brak pieniedzy
  mama syna z 1 grupą
  29.06.2018, 11:32
  nam poprostu brak pieniedzy na zycie . na rehabilitacje tez trzeba dojechac.ubranie tez trzeba kupic.zostawiliscie nas na smutne i bezgodnosci życie.mam nadzieje że karma wróci do tych co nam taki los zgotowali --- nam skracają życie .te pieniądze co niby mają byc ,do nas nie dotrą bo my nie mamy za co dojechac na rehabilitacje.my już wegetujemy .
  odpowiedz na komentarz
 • Dysryminacja
  Asia
  29.06.2018, 10:57
  A co z osobami z umiarkowanym stopniem...?? W czym są gorsi od tych ze znacznym. Ja mam umiarkowany.. i potrzebuję rehabilitacji tak samo często jak Ci ze znacznym i co??
  odpowiedz na komentarz
 • A turnus dla dziecka?
  Anna
  29.06.2018, 07:37
  Dwa lata temu nie dostaliśmy dofinansowania z PFRON na turnus rehabilitacyjny,w tym roku również, bo brak środków. Czy nowa ustawa gwarantuje, że mój dziesięcioletni wózkowicz pojedzie na turnus w przyszłym roku?
  odpowiedz na komentarz
 • Nikt nic nie wie.
  IB
  28.06.2018, 22:34
  Próbowałam dziś ustalić termin wizyty do specjalisty rehabilitacji, powołałam się na ustawę, stopień znaczny i termin na---- wrzesień !!!. We wrześniu dostanę zlecenie na rehabilitację i potem będę czekała w gigantycznej kolejce. Brak lekarzy z kontraktami a o rehabilitantach nie wspomnę.
  odpowiedz na komentarz
 • A w przychodni lekarskiej też ma pierszeństwo?
  ewa
  28.06.2018, 22:10
  ZNACZNY
  odpowiedz na komentarz
 • DLACZEGO RZĄD PiS PERFIDNIE KŁAMIE OSZUKUJE RODZINY CO OPIEKUJĄ NIEPELNOSPRAWNYM?
  inwalida 1grupy glodny
  28.06.2018, 21:15
  ZOSTALY SAME HASLA CO RZAD PiS SZUKA WSPARCIA DO WYBOROW RODZINY NIEPUJDA GLOSOWAC BRAK POMOCY TYLKO HASLA JAKO INWALIDA STOPNIU ZNACZNYM GDZIE SA ZMNIESZONE LEKI DO CUKRZYKOW KRORZENOWE RAKA NADAL SA NAJDROSZE CALEL UNI TAK SAMO DODATKI PIELEGNACYJNE POLSCE JEST 215zl = 37 ERO UNI 300-1350 ERO + LEKI ZADARMO UNAS DROZYZNA KIEDY RZĄD PiS WEZNIE DO PRACY JAK MAMY WSZYSKO NADROSZE MIESO ,WEDLINa sery maslo miały ceny niszcze są nadrosze calej uni poslą wtym kaczyskiemu dac 1800ZL niech zyją zate groszowe waloryzacje co niestac na leki za 174 ZŁ wtedy dostawal te same leki teraz jedną czes sama insulina oprucz pasków ile doplaca rodzina lepiej czymac psa I kota jak niepelnosprawnego co siedzi domu paczy sufit tak dobrobyt zgotowali pIs czerwo kartonik w/w ?
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejki i leczenie
  ONKA
  28.06.2018, 21:01
  Akurat zaczynam powoli rezygnować z paru specjalistów takich jak Endokrynolog (czas oczekiwania już jest 1,5 roku, reumatolog na razie nie rejestrują na wrzesień, ortopeda prywatnie inaczej się nie da. W moim mieście żaden lekarz nie chciał mi pomóc z ropnym pęcherzem na nodze a wystarczyło to tylko przekłuć i dać ujście ropie. Zresztą o czym ja tu piszę skoro w moim mieście nie ma specjalistów. Artykuł z mrzonkami.
  odpowiedz na komentarz
 • Dla mojego dziecka to nic nie wniosło
  Monika
  28.06.2018, 20:36
  Mój syn ma 27lat, autyzm i upośledzenie umysłowe potrzebuje turnusów rehabilitacyjnych integracji z ludźmi i kulturą (wyjść w miejsca publiczne, do kin, teatru). A że mieszkamy w małym miasteczku gdzie nie ma kina a do najbliższego teatru jest 80-100 km to nie ma szans na rozwój Na turnus nie ma funduszy, o pracy że wsparciem można zapomnieć. Rehabilitacja dla niego to SI albo koordynacja a tej nie finansuje NFZ. Ta zmiana to bubel. Nie dla nas.
  odpowiedz na komentarz
 • Ustawa z 18.05.2018
  Jolanta
  28.06.2018, 20:29
  Ja niepełnosprawny o stopniu "znacznym" 1. w aptekach nie ma kolejek - brak możliwości realizacji ustawy 2. na rehabilitację czekam już kilka miesięcy - skierowanie się zdeaktualizowało (muszę wrócić do lekarza i przedatować) - brak możliwości realizaji ustawy
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny
  Borzoi
  28.06.2018, 19:26
  Będzie jak w kasie dla niepełnosprawnych. Pan z piwem i pani z 15 letnim dzieckiem ma pierwszeństwo. Nie będę ryzykował resztek zdrowia. Podobnie jest z miejscami parkingowymi. Nagminne stają bez uprawnień i nikt się tym nie interesuje. My mamy dobre ale martwe prawa.
  odpowiedz na komentarz
 • darmowe soczewki?
  Adrian
  28.06.2018, 18:25
  Słyszałem w Wiadomościach w maju że będą min darmowe materace oraz darmowe soczewki. Nic na razie o darmowych soczewkach nie słyszałem a to jest jakby nie patrząc ok 40 zł na miesiąc kosztuje. Te 520 zł które oferował rząd w usługach i towarach to zwykłą ściema.
  odpowiedz na komentarz
 • poszły już wytyczne z NFZ
  gg
  28.06.2018, 17:48
  do uspokajania uprawnionych pacjentów dla prowadzących placówki medyczne. I nic nie wygląda tak, jak w hurraoptymistycznych zapowiedziach. Nikt nie będzie przesuwał kolejki, bo "znaczny" chce skorzystać ze swoich uprawnień. Gabinety nie mają obsady, by dodatkowych pacjentów dopisywać i żadne pieniądze tego nie załatwią. Na wsiach i w miasteczkach, gdzie są pojedyncze placówki pozostanie do końca roku po staremu. Na razie ma być rozpoznawanie, co się wydarzy. Czyli dla większości nic się nie zmieni. Kupować zaś wózek co roku to można jeśli na dopłatę ma się przynajmniej 4000 zł na dopłatę, a z renty socjalnej 1000 zł brutto to trzeba by zbierać na to pół roku nie wydając złotówki, a gdzie leki i życie? Ustawa to utopia i mydlenie oczu.
  odpowiedz na komentarz
 • 520 zł miesięcznie ?
  As
  28.06.2018, 17:11
  Tak jak w temacie mówiono o rzeczowym wsparciu osób z ZSN a ja nie widzę ani złotówki no chyba, że układ z lekarzem i co i rusz sprzęt typu wózki, etc. na NFZ i wolny rynek. Kpina zresztą jak zwykle.
  odpowiedz na komentarz
 • tylko znaczny stopień?
  druga grupa
  28.06.2018, 16:06
  Jest jeszcze II i III grupa. Niektórzy posiadacze tych grup , też potrzebują pampersów i innych środków higienicznych. Bo czasem ten z pierwszej grupy nie potrzebuje w ogóle pieluchomajtek , a ten z drugą i trzecią grupą niestety ich używa.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak często wyjeżdżasz na urlop?

Biuletyn

Wspierają nas