Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Znaczny stopień, czyli bez limitu, skierowania i kolejek

28.06.2018
Autor: Beata Dążbłaż, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 3/2018, inf. własna
kaduceusz

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Co przewidują nowe przepisy?

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadza się cztery zmiany:

 • zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Co konkretnie oznacza to dla pacjenta?

Odpowiada Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia:

„Świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie przysługiwało prawo do wyrobów medycznych (art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Stojące w rzędzie wózki elektryczne
Nowe przepisy mają ułatwić dostęp do sprzętu, fot. P. Stanisławski

Dla pacjenta oznacza to brak obowiązywania okresu użytkowania. Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy, jak i kryteriami przyznawania wyrobu medycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) może podjąć decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób medyczny, nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął.

Realizacja uprawnień jest możliwa u każdego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ”.

Jak to osiągnąć?

W celu skorzystania z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość). W zależności od uprawnienia oznaczać to będzie:

W przypadku korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

W przypadku korzystania ze świadczeń bez konieczności uzyskania skierowania

Możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez przedstawienia skierowania, które jest wymagane w przypadku grup nieuprawnionych.

13 czerwca br. prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powiedział w radiowej Jedynce, że uda się zapewnić od razu dostęp do rehabilitacji bez kolejki.

„Przeznaczamy dosyć duże środki na dodatkowe kontraktowania, na podwyższenie obecnie istniejących ryczałtów i warunków finansowych dla jednostek, które mają już kontrakty na rehabilitację. Akurat w tej dziedzinie zawsze chętnych było więcej niż środków. W związku z tym, jeżeli środków się znajdzie więcej – a się znajduje więcej – to liczba świadczeń skoczy gwałtownie” – podała słowa ministra Polska Agencja Prasowa (PAP).

Mężczyzna z rehabilitantem ćwiczą chodzenie przy poręczach
Nowa ustawa ułatwić ma dostęp do rehabilitacji osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, fot. P. Stanisławski

Priorytetem na najbliższy czas jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów. Dodatkowe 1,5 mld zł ma iść m.in. na operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Takie zapewnienia padły ze strony szefa resortu zdrowia i Andrzeja Jacyny, prezesa NFZ, podczas briefingu przed pierwszą konferencją w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

Do końca roku mają zmniejszyć się kolejki do kardiologów, neurologów i endokrynologów. Andrzej Jacyna poinformował, że umożliwienie od 1 lipca br. nielimitowanego dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji pochłonie w II półroczu 450 mln zł. Natomiast 277 mln zł ma być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń z zakresu wyrobów medycznych, które dotychczas były dostępne w określonych terminach – podała PAP, według której NFZ uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian planu finansowego, które zwiększają nakłady na leczenie pacjentów o 1 509 918 tys. zł. 999 406 tys. zł będzie przeznaczone, m.in. na wyroby medyczne dla osób z niepełnosprawnością, dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej. Dodatkowe 180 mln zł pozwolą na wykonanie więcej o ok. 24876 zabiegów usunięcia zaćmy.

Pieniądze, które pochodzą głównie ze zwiększonego wpływu składki, zostaną podzielone pomiędzy oddziałami wojewódzkimi na podstawie algorytmu. Z kolei środki pochodzące z rezerwy ogólnej NFZ zostaną przeznaczone na: bezlimitową rehabilitację osób z niepełnosprawnością (225 mln zł), Centra Zdrowia Psychicznego (40 mln zł), oraz m.in. zmiany w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które mają obowiązywać od 1 lipca.

W aptece bez kolejki

Neonowy zielony krzyż wiszący na budynku apteki
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca mają pierwszeństwo w aptece, fot. sxc.hu

Od 1 lipca 2018 r. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności formalnie będą mogły na takich samych zasadach jak inne grupy uprzywilejowane korzystać m.in. z usług farmaceutycznych. Do tej pory osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie były wymienione w art. 47 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako odrębna grupa, która ma szczególne uprawnienia.

Ustawa z 8 maja 2018 r. zrównuje uprawnienia m.in. w kwestii pierwszeństwa osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z kobietami w ciąży, osobami do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, z osobami, które mają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidami wojennymi i wojskowymi, kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych.

„Wszystkie uprzywilejowane osoby, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością z usług udzielanych w aptekach. Mogą bez kolejki podejść do okienka, a farmaceuta ma obowiązek udzielić im świadczeń. Zmiany w prawie dające dodatkowe przywileje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności to zatem krok we właściwym kierunku. Same przepisy, nawet jeśli są celowe i zasadne, nie wystarczą. Konieczne jest również zachowanie empatii i wrażliwości pozostałych osób oczekujących w aptece na obsługę. Pacjenci okazujący niezadowolenie w sytuacji, gdy muszą przepuścić w kolejce osobę z niepełnosprawnością, sami wystawiają sobie nie najlepsze świadectwo. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji w ogóle nie dojdzie, tym bardziej, że stopniowo rośnie świadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie. To między innymi efekt kampanii edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego” – komentuje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.


NFZ służy pomocą

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat realizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w swoim województwie – skontaktuj się najbliższym Twojego miejsca zamieszkania Oddziałem NFZ.

 1. Dolnośląski Oddział NFZ – nr tel: 800 804 001
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ – nr tel: 695 650 903
 3. Lubelski Oddział NFZ – nr tel: 661 881 054
 4. Lubuski Oddział NFZ – nr tel: 601 086 328
 5. Łódzki Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 275 dla numerów stacjonarnych
  • (42) 299 92 75 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 6. Małopolski Oddział NFZ – nr tel: (12) 298 83 85
 7. Mazowiecki Oddział NFZ – nr tel: (22) 279 77 13
 8. Opolski Oddział NFZ – nr tel: (77) 549 53 00
 9. Podkarpacki Oddział NFZ – nr tel: (17) 860 42 52
 10. Podlaski Oddział NFZ – nr tel: (85) 745 95 77
 11. Pomorski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 246 dla numerów stacjonarnych
  • (58) 585 51 07 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 12. Śląski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 903 dla numerów stacjonarnych
  • (32) 790 09 03 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 13. Świętokrzyski Oddział NFZ – nr tel: 800 060 213
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ – nr tel: (89) 678 75 69
 15. Wielkopolski Oddział NFZ – nr tel: 607 321 930
 16. Zachodniopomorski Oddział NFZ – nr tel: (91) 425 11 50

Czy nowe przepisy rzeczywiście od lipca ułatwią dostęp do lekarzy-specjalistów, sprzętu i rehabilitacji? Czekamy na sygnały od Czytelników. Przetestujmy razem nową ustawę!

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Nieprawda
  pacjentka
  07.11.2019, 09:53
  Nieprawda. Niepełnosprawni znacznie nadal muszą mieć skierowanie do lekarza rehabilitanta.
  odpowiedz na komentarz
 • aga
  aga
  01.11.2019, 12:55
  a co z planowymi przyjeciami do szpitali mam miec zabieg termin na luty 2020
  odpowiedz na komentarz
 • Przystosowanie pokoju wraz z łazienką w sanatorium dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającym się na wózku inwalidzkim
  Sebastian
  30.09.2019, 12:23
  Czy osoby ze znacznym stopniem poruszającym się na wózku inwalidzkim powinni w sanatorium mieć przystosowany pokój wraz z łazienką w sposób rzeczywisty i realny czy tylko an niby, że nie można z łazienki korzystać a do pokoju wjeżdżać przodem a wyjeżdżać tyłem. Pobyt w sanatorium 21dniowy jest dla osoby niepełnosprawnej wielkim koszmarem.
  odpowiedz na komentarz
 • Wyjazd do sanatorium
  Alina tes
  26.08.2019, 14:03
  Czy przysługuje ulga do sanatorium z orzeczeniem o niepełnosprawnością w stopniu znacznym
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejka do otopedy ..mam znaczny stopien nuepelnosprawnosci
  urszula brzezinska
  16.08.2019, 14:18
  zapisywalam sie 12 bm, do ortopedy i dostalam termin 4.10,br,,,jesti moja kolejna wizyta...tak mowi ustawa??
  odpowiedz na komentarz
 • Hospitalizacji osoby niepełnosprawnej
  Danuta Fedyczak
  13.08.2019, 18:08
  Moja dorosła córka jest niezdolną do samodzielnej egzystencji i ma być hospitalizowana we Wrocławiu (jest po przeszczepie nerki). Czy mam prawo do przydziału łóżka żeby być z nią?
  odpowiedz na komentarz
 • dotyczy przyznania rehabilitacji ze znacznym st. niepełnesprawnosci
  Adam Zieliński
  08.07.2019, 19:04
  Powołano się na przepis, iż Ośrodek rehabilitacji nie prowadzi ambulatoryjnej rehabilitacji i po dzisiejszym zgłoszeniu (8.07.2019r) na 30.09.2019 i tylko z uwagi na powołanie się, iż mam Znaczny stopień niepełnosprawności. bowiem bowiem w pierwszym terminie oferowano mi wizytę dopiero w listopadzie. Zatem czy CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ W Warszawie może tak postąpić?
  odpowiedz na komentarz
 • W Ciechanowie w przychodni ARNICA ze ZNACZNYM trzeba czekać w kolejce.
  znacznyc5
  24.05.2019, 19:07
  Najpierw rej. rano osobiście bo telefonicznie nie rej. tylko koleżanki i znajome. I czekać kilka godzin....
  odpowiedz na komentarz
 • Ni
  tom
  12.05.2019, 18:08
  Niepełnosprawność a rehabilitacja ogólnoustrojowa.Zamysł ustawy by osoby z jedynkami i wysokim stopniem niepełnosprawności miały szybszy dostęp do rehabilitacji dobry wykonanie fatalne.Faktycznie teraz wygląda to tak że ,osoby z mniejszym stopniem nie mają szans na rehabilitacje ogólnoustrojową jak za 10 lat ,wynika to z faktu że wiele osób z niepełnosprawnością wysoką i jedynką zapisuje się do innych ośrodków i system się zablokował.Jednocześnie jest to nieuczciwe do innych niepełnosprawnych i skierowaniami pilne ,którym to się odbiera prawo do leczenia.Są osoby ,które jadą z sanatorium do sanatorium mają już po 9 rehabilitacji.Po wejściu ustawy dla innych czas oczekiwania przesunął się z trzech lat do 10.Nie o to chodziło ustawodawcy i myślę niepełnosprawnym.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe limity a szara rzeczywistość
  Małgorzata
  04.05.2019, 07:30
  Wszystko pięknie i ładnie, ale mimo iż np. został zwiększony limit na pieluchomajtki, niestety nie została zwiększona kwota refundacji przez PCPR i MOPS, które zwracają za te środki pomocnicze. W rezultacie lekarz może wypisać ile chce, środków pomocniczych, niestety zwrot z PCPR czy MOPS będzie na dotychczasowych zasadach. Znam to z autopsji. Zwyczajnie się to nie opłaca. Chyba że, osoba odlicza w PIT.
  odpowiedz na komentarz
 • badanie metodą rezonansu magnetycznego
  Bogumiła G.
  20.04.2019, 21:37
  Pomimo , że mam uprawnienia osoby niepełnosprawnej I grupa nie mogłam wykonać rezonansu w terminie siedmiu dni i musiałam w trosce o życie {podejrzenie guza mózgu}zapłacić z własnych finansów.Miałam skierowanie onkologa.Czy mogę zwrocić sie ozwrot kosztow gdzie i do kogo
  odpowiedz na komentarz
 • USTAWA
  Krzysztof
  16.04.2019, 23:40
  Gdzie w ustawie jest napisane 'W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).", bo art.47 c tego nie widzę.
  odpowiedz na komentarz
 • Odmowy przyjęcia do specjalisty bez skierowania i kolejki.
  Bożena
  15.04.2019, 11:58
  Dziś w Warszawie odmówiono mi przyjęcia bez skierowania i kolejki w trzech poradniach dermatologicznych. Powodem jest nie przystosowany system rozliczeń, czyli zwyczajnie poradnie nie chcą pracować za darmo.
  odpowiedz na komentarz
 • Brak możliwości rejestracji telefonicznej
  Dynia
  10.04.2019, 16:08
  U każdego specjalisty spotkałam się z problemem braku możliwości rejestracji telefonicznej. Trzeba przyjechać POKAZAĆ orzeczenie i dopiero wtedy rejestrują. To duże utrudnienie a nie każdy ma kogoś kto za niego załatwi wszystko osobiście w rejestracji. Brakuje bazy danych w NFZ takich osób. Gdy rejestratorka sprawdza czy jestem ubezpieczona powinna też być widoczna dla niej informacja o stopniu niepełnosprawności. To oszczędziłoby mi podwójnej wizyty w każdej placówce.
  odpowiedz na komentarz
 • Jadwiga ElżbietaWątkowska
  Jadwiga Wątkowska
  03.04.2019, 10:58
  Jestem osobą od dziecka kiedy miałam 7 miesięcy , po chorobie Hai - Ne - Medynie po 10 operacjach chirurgicznych 1 złamanie mam niedowład kończyny lewej chodzę z 2 kulami , kręgosłup szyjny ,piersiowy i lędżwiowy ; posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany ,złożyłam wniosek na Komisję w Warszawie ul. Andersa 5 ,nie mogę dostać znacznego stopnia dlaczego sama nie wiem proszę o informacje .Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Dziecko Niepełnosprwane
  Dariusz
  01.04.2019, 22:19
  Witam mam Syna niepełnosprawnego (AUTYSTYKA) Mój Syn posiada uszkodzony układ nerwowy w wyniku zakażenia szpitalnego w szpitalu akademickim w Warszawie po porodzie , czego efektem była posocznica gronkowcowa (SEPSA) Jak z "przywilejów" ma skorzystać Dziecko Niepełnosprawne (AUTYSTYK) skoro nie orzeka się stopnia niepełnosprawności poniżej 16 roku życia ?
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień a skierowanie......
  ONKA
  29.03.2019, 18:28
  To jakaś bzdura. Tu w warmińsko mazurskim nie toleruje się takich praktyk. Do specjalistów muszę mieć skierowanie, a bez skierowania tylko prywatnie. Chyba te informacje tylko na papierze lub w komputerze. Od zeszłego roku czekam w kolejce do zakaźnego z boreliozą, neurolog dopiero we wrześniu a do ortopedy nawet nie próbowałam się zarejestrować. Rehabilitacja raczej tylko prywatnie od zaraz. Nie pytałam czy bez skierowania zapiszą na kiedyś tam na NFZ. W rejestracji spytano mnie czy aby na pewno chcę skorzystać z przywileju tylko z kolei RTG na skierowanie zrobiono źle. Wiem brak lekarzy ale to chyba nie oznacza że lekarz myli strony ciała czy kończyn...… Do lekarza idę na ostatni gwizdek a więc nie jestem roszczeniowa i częstym pacjentem.
  odpowiedz na komentarz
 • Przepisy a rzeczywistość
  Żakowska Dorota
  27.03.2019, 17:09
  Witam. Mam znaczny stopień niepełnosprawności. Dostałam skierowanie do neurochirurga (pilne) Przy rejestracji za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności zostałam poinformowana, że mam czekać na wizytę 3 miesiące, ponieważ byłam prędzej tam zarejestrowana bez orzeczenia. Czy to jest normalne?
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  27.03.2019, 13:31
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  26.03.2019, 11:17
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  26.03.2019, 09:56
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny a1grupa inwalidzka
  Kowalska
  21.03.2019, 18:35
  Mam1gr inwazja. W przychodni mnie nie zarejestrowano bo nie mam znacznego stopnia niepełnosprawności
  odpowiedz na komentarz
 • Przepisy wykonawcze
  johan
  14.03.2019, 16:24
  Czy są przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 9.maja 2018.Ja ich nigdzie nie znalazłem.Ustawa bez przepisów wykonawczych jest martwa.
  odpowiedz na komentarz
 • Niedoświadczeni lub udają
  Kot Szombara Halina
  05.03.2019, 16:19
  W punkcie rehabilitacji kierowniczka nie zbyt doświadczona lub udawała że nie ma poza kolejnością w oczekiwaniu pod gabinetem,a w tym czasie nie było nikogo poza kolejnością o znacznym stopniu . Zaprzecza według ustawy-to nie tak,jak mam się czuć jako osobo z niepełnosprawnością od urodzenia. Neiwidomą można oszukać bo nie przeczyta. TO PRZYKRE
  odpowiedz na komentarz
 • komentaż do przepidów o skroceniu kolejki dla osob z I grupa inwalidzka ...
  Marek
  04.03.2019, 13:15
  ...to nieprawda,że osoby z ! grupa inwalidzka sa zapisywani i przyjmowani poza kolejnoscia. Dotyczy to jedynie osób z ! grupa inwlidzka z orzeczeniem komisji przed 2009rokkiem...
  odpowiedz na komentarz
 • twardo upominaj sie o swoje
  Jacek
  01.03.2019, 06:36
  Wszyscy świadczący usługi lecznicze mający podpisany kontrakt z NFZ znają ustawę ,ale niestety ustawa wprowadza bałagan w przepełnionych przychodniach i problemy dla nich, Ja robię tak przychodzę mówię dzień dobry mowie że jestem nie pełnosprawny pokazując odpowiedni dokument i gdy mi oferują dłuższy termin informuje recepcjonistkę że zgodnie z ustawa z czerwca 2018 roku muszą mnie przyjąć do 7 dni prawo nakłada na nich taki obowiązek. NIEPEŁNOSPRAWNI TWARDO WALCZMY O NASZE PRAWA nie po to jest ustawa by ją nie przestrzegali
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień niepelnosprawności I grupa inwalidzka
  Zdzisław
  25.02.2019, 16:15
  Utrata słuchu w PRACY jako inwalida słuchu. Za tej przeklętej komuny, aparat sluchu dostawałem DARMO. 2 miesiące temu musiałem już kupić nowy aparat dołuszny za 3700 Zł. Ulga -700 zl. Niestety też słyszę żle. Zaproponowano mi rzekomo lepszy za 9.100 zł. ( dokładnie 10 emeryt mojej żony).
  odpowiedz na komentarz
 • Ulgi i świadczenia
  Jan
  18.02.2019, 13:57
  Dzień dobry. O co mogę ubiegać się przy znacznego stopnia niepełnosprawności? Czy mogę starać się o zasiłek opiekuńczy jako opiekun mamy?
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień Niepełnosprawnych
  Danuta
  16.02.2019, 07:52
  W ustawie jest przyjęcie do specjalisty w ciągu 7 dni roboczych. W rzeczywistości tak nie jest, rejestracja pierwsze wolne okienko. Czy kozdorazo przysługuje rejestracja w tych 7 dniach. Życie pokazuje inaczej.
  odpowiedz na komentarz
 • Nie wszystkie postanowienia sa realne wzgledem osob niepelnosprawnych.
  Barbara Sawicka
  13.02.2019, 14:40
  Jestem osoba ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci. Uwierzylam w te bajki o ulgach dla osob takich jak ja. Na zabieg zacmy musze czekac w Olsztynie ponad 2 lata. A do tego tak meczy mnie okulista ze kaze do siebie przychodzic co jakis czas. Juz bylam u niego 5 razy. Tylko zastanawiam sie w jakim celu?
  odpowiedz na komentarz
 • Rehabilitacja dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Grażyna
  06.02.2019, 17:36
  Czy osoba posiadająca z MON niepełnosprawność (dawna grupa I otrzymana 1987 ) ze znacznym stopniem i niezdolna do samodzielnej egzystencji i posiadająca z wojewódzkiego ośrodka niepełnosprawności umiarkowany stopień ( otrzymana w 2000r.) , może korzystać z rehabilitacji poza kolejnością i innych ulg poza kolejnością.
  odpowiedz na komentarz
 • Mam dosc
  Leszek
  05.02.2019, 22:21
  Cala ta sluzba zdrowia to jakas pomylka . Jestem osoba ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci i jedyne o czym teraz mysle to przerwac leczenie . Nadmienie tylko ze się dializuje i mam nadzieje ze szybko sprawa się rozwiaze sama.Za dużo problemów jak na samotna osobe Jestem za bardzo chory żeby chorować
  odpowiedz na komentarz
 • Poza kolejnością
  Ryszard
  01.02.2019, 11:33
  Uważam, że Osoba opiekująca się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolną do samodzielnej egzystencji, powinna być obsłużona w ośrodkach medycznych, jak: przychodnie, apteki w celu realizacji pomocy osobie niepełnosprawnej poza kolejnością. Było by dobrze, gdyby taka osoba posiadała widoczny dokument - identyfikator, uprawniający do obsługi poza kolejnością.
  odpowiedz na komentarz
 • REHABILITACJA bez kolejki.
  Stanislaw Truszkowski
  21.01.2019, 10:31
  Jestem po udarze niedokrwiennym mozgu i posiadam znaczny stopien o niepelnosprawnosci.W 2015 ROKU ZLOZYLEM SKIEROWANIE do szpitala TABITA w Konstancinie po 2 lach oczekiwania dowiedzialem sie od kolegi ze Tabita nie otrzymala kontraktu na reh.neurolog.Wycofalem skierowanie z Tabity i zlozylemw Szpitalu reh.neurolog.w Konstancinie przy ul.Sueryder 1 w lipcu.u.r.W pazdzierniku u.r zostalem zakwalifikowany na rehabilitacje.Okres oczekiwania w TABICIE mial byc mi zaliczony.Niestety mimo zlozenia dokumentow uprawniajacych mnie o zaliczeniu tego okresuczekam do dzisiaj bez jakiej kolwiek inf. o terminie przyjecia.Wierze w dobre intencje Ministra Zdrowia ale odnosze wrazenie ze nie dotarly zarzadzenia do dyrekcji szpitali,a moze ja popelniam jakis blad przy skladaniu skierowan.Prosze o wyjasnienie.Dziekuje i pozdrawiam Stanislaw
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień bez kolejek
  ONKA
  04.01.2019, 17:46
  Ależ to bzdura. Dostałam termin aż na sierpień (powikłania po kleszczu czyli już borelioza) udało mi się uprosić termin na kwiecień. Ok dobre i to tyle że od czerwca zeszłego roku skarżyłam się na bóle wszelkiego rodzaju. Pomoc przyszła jak po podpowiedzi koleżanki zrobiłam prywatnie wyniki na kleszcza. Rodzinny przyjmuje nie od razu, nawet z dużym problemem ale czeka się tylko 2-3 dni. Specjaliści odpychają bo kaleka ale nie od urodzenia. Rok 2019 zaczął się nie lepiej niż 2018.
  odpowiedz na komentarz
 • nie respektowanie ustawy o osobach ze znacznym stopniem niepełnosprawnosci
  stanisław
  30.12.2018, 16:02
  w przychodni lekarza rodzinnego nie przjmuje sie do lekarza w dniu zgłoszeni bo nie ma miejsca - to zrozumiale lecz proponuje sie w dniu następnym dniu w kolejce a nie wpisanie na litę dnia następnego
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejka do szpitala
  Aga
  18.12.2018, 11:41
  Ja już czekam dwa lata na przyjęcie do szpitala co przyjdzie mój termin to mówią, że brak pieniędzy na mój, zabieg chociaż jestem osobą niepełnosprawna znacznym stopniu. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • A co z orzeczeniem wydanym przez ZUS Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
  Irena Susała
  13.12.2018, 18:42
  Chciałam skorzystać z przywileju tej Ustawy ,gdyż mam całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Pani w rejestracji powiedziała ze tylko osoby ze znacznym st. niepełonsprawności . Proszę o wyjaśnienie .
  odpowiedz na komentarz
 • Bzdury i kłamstwa łącznie z rasizmem.
  Kosmita
  11.12.2018, 23:34
  W tym Episkopatowoi katolicko pisowskim kraju pomocy inwalidom poruszającym na wózku nie udziela się. Lekarstwa już 90 % to 1200 % kosztów itd. Nie róbcie nadziei niepełnosprawnym bo ten kraj takie osoby nienawidzi i traktuje jak śmieci a najlepiej jakby zdechły. Znieczuliuca i pogarda.
  odpowiedz na komentarz
 • waldemar
  waldemar
  26.11.2018, 00:36
  tylko że teraz wydają takie legitymacjje imwalidzkie że nie ma na nich stopnia niepełnosprawności to jest dopiero mentlik.
  odpowiedz na komentarz
 • Rechabilitacja
  Bogda
  24.11.2018, 00:10
  Ustawa ustawa ale tylko na papierze ,w Przemyślu tego nie respektują sama tego doznałam na rehabilitację trzeba czekać dwa miesiące z grupą znaczna
  odpowiedz na komentarz
 • Czy faktycznie zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
  Magdalena R.
  18.11.2018, 23:02
  Czy faktycznie zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej? Informacja o zniesieniu limitów jest nieprecyzyjna, wprowadzająca w błąd. Po wejściu w życie Ustawy cieszyłam się, że moja niepełnosprawna, mama będzie mogła bez ograniczeń korzystać z rehabilitacji w warunkach domowych. NIESTETY. Ministerstwo Zdrowia, do którego zadzwoniłam w celu uzyskania stosownej informacji potwierdziło, że NIE ZMIENIŁA SIĘ LICZBA GODZIN REHABILITACJI DOMOWEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ PACJENTOWI. To jest nadal tylko 80 godzin/wizyt w ciągu roku (co ciekawe, liczba godzin ustalona jest w rozporządzeniu które zostało wydane kilka miesięcy wcześniej niż Ustawa - nowego rozporządzenia poruszającego tę kwestię NIE MA). Limity zniesione są tylko dla jednostek, które przyjmują pacjentów - jednostki te mogą przyjąć każdą ilość pacjentów, a NFZ ma obowiązek sfinansować ich zabiegi. Przykro, że nie mówi się wprost o ograniczeniach Ustawy. Widocznie nikt z jej autorów nie ma osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu. :{
  odpowiedz na komentarz
 • fikcja....fikcją pogania
  Andrzej
  15.11.2018, 20:21
  Każdy punkt tej ustawy jest zwykłym kłamstwem !! To wcale nie funkcjonuje !!! I to jest nie tylko moje zdanie. Czy ministerstwo zdrowia oraz twórcy tej ustawy pofatygowali się przeczytać poniższe komentarze ??
  odpowiedz na komentarz
 • malgorzata
  Małgorzata Tomanek
  12.11.2018, 13:57
  OWSZEM KORZYSTAŁAM Z REHABILITACJI PONOĆ NA TO RZĄD PRZEZNACZYŁ DODATKOWE ŚRODKI , ALE JAK WIDZĘ NFZ Z MOJEGO KONTA POBRAŁ PIENIĄDZE ZA WYKONANE ZABIEGI.MOŻNA TO SPRAWDZIĆ REJESTRUJĄC SIE W ZIP - . TO NIE DO KOŃCA TAK JEST ŻE DAŁ MI KTOŚ NA TE ZABIEGI [OBIECANE 520 ZŁ/ MIES.] TAK TEŻ BĘDZIE Z OPŁATĄ ZA REZONANS MAGNETYCZNY ZAPEWNE...POZDRAWIAM
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarza bez kolejki
  Ilona
  06.11.2018, 12:01
  Dzień dobry. W moim mieście w poradni neurologicznej nie ma zapisów do lekarza, rejestracja prowadzona jest na bieżąco (ludzie czatują w kolejce już od 5 rano) jednak gdy osoba z pierwszą grupą chce się zapisać to poradnia wykorzystuje termin 7 dni. Czy jest to zgodne z prawem, w sytuacji gdy poradnia nie prowadzi listy oczekujących.
  odpowiedz na komentarz
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji
  stan 49
  02.11.2018, 22:59
  Mam żonę po udarze ze znacznym stopniem niesprawności i brakiem do samodzielnej egzystencji i żadnych przywilejów , Przecież on sama nie pójdzie do apteki tylko Ja. Nie pójdzie sama do lekarza bo muszę ją tam zawieść bo sama nie chodzi tylko jeździ na wózku. Na rehabilitację domową nie ma co liczyć bo nawet na stacjonarną są kolejki , na turnus rehabilitacyjny nie było pieniędzy a kolejka do szpitala na rehabilitację na 2021 rok, zarejestrowana w zeszłym roku. Na prywatną rehabilitację nie stać nas a dofinansowania dla opiekunów też nie ma. Po co ta obłuda że rząd czy NFZ pomaga osobom niepełnosprawnym. W zeszłym roku dwa razy byłem w szpitalu na operacjach , żonę zostawiłem samą zamkniętą w domu ,czy jak by jej się coś stało to kto by za to odpowiadał? . Jak byłem w MOPS w Iławie to powiedzieli że to nie ich sprawa i mam sam coś wymyślić.
  odpowiedz na komentarz
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji a stopień znaczny?
  halinak
  26.10.2018, 21:59
  Mam przyznane przez ZUS orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji , w pakiecie dodatek pielęgnacyjny do emerytury i bezpłatne przejazdy po mieście. Nie mogę skorzystać z przywilejów jakie mają osoby ze znacznym stopniem bo znacznego nie mam. Nie dla mnie rehabilitacja obiecana przez rząd od maja, nie dla mnie turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania z PFRON, odliczenia w PIT, bo nie mam w orzeczeniu stopnia znacznego muszę jeszcze raz składać dokumenty i jeszcze raz stawać na komisji tym razem w PCPR. Czy ktoś niezdolny do samodzielnej egzystencji nie jest osobą o znacznym stopniu ? Czy jest w tym jakiś sens, czy w osoby na emeryturze nie warto już inwestować bo nie płacą składek do ZUS?
  odpowiedz na komentarz
 • rehabilitacja domowa poza stałym miejscem zamieszkania
  Krystyna
  26.10.2018, 19:31
  Mam możliwość od maja do września być w innym województwie ,czy mogę jako osoba o znacznej niepełnosprawności tam mieć rehabilitację domową
  odpowiedz na komentarz
 • Fizjoterapeuta - działalność
  Karolina
  24.10.2018, 21:40
  Witam. Jestem mgr fizjoterapii. Mam pytanie odnośnie własnej działalności i otrzymania dofinansowania z NFZ na pacjentów że znacznym stopniem niepełnosprawności jako rehabilitację z dojazdem do pacjenta. Ponieważ jestem teraz zatrudniona w jednej z małopolskich firm pracując właśnie jako rehabilitacja z dojazdem do pacjenta. Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dofinansowanie NFZ na własną działalność? Widzę że ośrodki maja problem ze znalezieniem fizjoterapeutow, dlatego też zastanawiam się nad otworzeniem własnej działalności.
  odpowiedz na komentarz
 • joanna buc
  joanna buc
  20.10.2018, 15:48
  nie pomaga poniewaz twierdzą że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności musza mieć upośledzenie w stopniu głębokim bo jak nie to maja tylko 10 dni
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas