Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Znaczny stopień, czyli bez limitu, skierowania i kolejek

28.06.2018
Autor: Beata Dążbłaż, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 3/2018, inf. własna
kaduceusz

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Co przewidują nowe przepisy?

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadza się cztery zmiany:

 • zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Co konkretnie oznacza to dla pacjenta?

Odpowiada Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia:

„Świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie przysługiwało prawo do wyrobów medycznych (art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Stojące w rzędzie wózki elektryczne
Nowe przepisy mają ułatwić dostęp do sprzętu, fot. P. Stanisławski

Dla pacjenta oznacza to brak obowiązywania okresu użytkowania. Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy, jak i kryteriami przyznawania wyrobu medycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) może podjąć decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób medyczny, nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął.

Realizacja uprawnień jest możliwa u każdego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ”.

Jak to osiągnąć?

W celu skorzystania z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość). W zależności od uprawnienia oznaczać to będzie:

W przypadku korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

W przypadku korzystania ze świadczeń bez konieczności uzyskania skierowania

Możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez przedstawienia skierowania, które jest wymagane w przypadku grup nieuprawnionych.

13 czerwca br. prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powiedział w radiowej Jedynce, że uda się zapewnić od razu dostęp do rehabilitacji bez kolejki.

„Przeznaczamy dosyć duże środki na dodatkowe kontraktowania, na podwyższenie obecnie istniejących ryczałtów i warunków finansowych dla jednostek, które mają już kontrakty na rehabilitację. Akurat w tej dziedzinie zawsze chętnych było więcej niż środków. W związku z tym, jeżeli środków się znajdzie więcej – a się znajduje więcej – to liczba świadczeń skoczy gwałtownie” – podała słowa ministra Polska Agencja Prasowa (PAP).

Mężczyzna z rehabilitantem ćwiczą chodzenie przy poręczach
Nowa ustawa ułatwić ma dostęp do rehabilitacji osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, fot. P. Stanisławski

Priorytetem na najbliższy czas jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów. Dodatkowe 1,5 mld zł ma iść m.in. na operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Takie zapewnienia padły ze strony szefa resortu zdrowia i Andrzeja Jacyny, prezesa NFZ, podczas briefingu przed pierwszą konferencją w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

Do końca roku mają zmniejszyć się kolejki do kardiologów, neurologów i endokrynologów. Andrzej Jacyna poinformował, że umożliwienie od 1 lipca br. nielimitowanego dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji pochłonie w II półroczu 450 mln zł. Natomiast 277 mln zł ma być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń z zakresu wyrobów medycznych, które dotychczas były dostępne w określonych terminach – podała PAP, według której NFZ uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian planu finansowego, które zwiększają nakłady na leczenie pacjentów o 1 509 918 tys. zł. 999 406 tys. zł będzie przeznaczone, m.in. na wyroby medyczne dla osób z niepełnosprawnością, dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej. Dodatkowe 180 mln zł pozwolą na wykonanie więcej o ok. 24876 zabiegów usunięcia zaćmy.

Pieniądze, które pochodzą głównie ze zwiększonego wpływu składki, zostaną podzielone pomiędzy oddziałami wojewódzkimi na podstawie algorytmu. Z kolei środki pochodzące z rezerwy ogólnej NFZ zostaną przeznaczone na: bezlimitową rehabilitację osób z niepełnosprawnością (225 mln zł), Centra Zdrowia Psychicznego (40 mln zł), oraz m.in. zmiany w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które mają obowiązywać od 1 lipca.

W aptece bez kolejki

Neonowy zielony krzyż wiszący na budynku apteki
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca mają pierwszeństwo w aptece, fot. sxc.hu

Od 1 lipca 2018 r. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności formalnie będą mogły na takich samych zasadach jak inne grupy uprzywilejowane korzystać m.in. z usług farmaceutycznych. Do tej pory osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie były wymienione w art. 47 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako odrębna grupa, która ma szczególne uprawnienia.

Ustawa z 8 maja 2018 r. zrównuje uprawnienia m.in. w kwestii pierwszeństwa osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z kobietami w ciąży, osobami do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, z osobami, które mają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidami wojennymi i wojskowymi, kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych.

„Wszystkie uprzywilejowane osoby, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością z usług udzielanych w aptekach. Mogą bez kolejki podejść do okienka, a farmaceuta ma obowiązek udzielić im świadczeń. Zmiany w prawie dające dodatkowe przywileje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności to zatem krok we właściwym kierunku. Same przepisy, nawet jeśli są celowe i zasadne, nie wystarczą. Konieczne jest również zachowanie empatii i wrażliwości pozostałych osób oczekujących w aptece na obsługę. Pacjenci okazujący niezadowolenie w sytuacji, gdy muszą przepuścić w kolejce osobę z niepełnosprawnością, sami wystawiają sobie nie najlepsze świadectwo. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji w ogóle nie dojdzie, tym bardziej, że stopniowo rośnie świadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie. To między innymi efekt kampanii edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego” – komentuje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.


NFZ służy pomocą

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat realizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w swoim województwie – skontaktuj się najbliższym Twojego miejsca zamieszkania Oddziałem NFZ.

 1. Dolnośląski Oddział NFZ – nr tel: 800 804 001
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ – nr tel: 695 650 903
 3. Lubelski Oddział NFZ – nr tel: 661 881 054
 4. Lubuski Oddział NFZ – nr tel: 601 086 328
 5. Łódzki Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 275 dla numerów stacjonarnych
  • (42) 299 92 75 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 6. Małopolski Oddział NFZ – nr tel: (12) 298 83 85
 7. Mazowiecki Oddział NFZ – nr tel: (22) 279 77 13
 8. Opolski Oddział NFZ – nr tel: (77) 549 53 00
 9. Podkarpacki Oddział NFZ – nr tel: (17) 860 42 52
 10. Podlaski Oddział NFZ – nr tel: (85) 745 95 77
 11. Pomorski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 246 dla numerów stacjonarnych
  • (58) 585 51 07 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 12. Śląski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 903 dla numerów stacjonarnych
  • (32) 790 09 03 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 13. Świętokrzyski Oddział NFZ – nr tel: 800 060 213
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ – nr tel: (89) 678 75 69
 15. Wielkopolski Oddział NFZ – nr tel: 607 321 930
 16. Zachodniopomorski Oddział NFZ – nr tel: (91) 425 11 50

Czy nowe przepisy rzeczywiście od lipca ułatwią dostęp do lekarzy-specjalistów, sprzętu i rehabilitacji? Czekamy na sygnały od Czytelników. Przetestujmy razem nową ustawę!

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • malgorzata
  Małgorzata Tomanek
  12.11.2018, 13:57
  OWSZEM KORZYSTAŁAM Z REHABILITACJI PONOĆ NA TO RZĄD PRZEZNACZYŁ DODATKOWE ŚRODKI , ALE JAK WIDZĘ NFZ Z MOJEGO KONTA POBRAŁ PIENIĄDZE ZA WYKONANE ZABIEGI.MOŻNA TO SPRAWDZIĆ REJESTRUJĄC SIE W ZIP - . TO NIE DO KOŃCA TAK JEST ŻE DAŁ MI KTOŚ NA TE ZABIEGI [OBIECANE 520 ZŁ/ MIES.] TAK TEŻ BĘDZIE Z OPŁATĄ ZA REZONANS MAGNETYCZNY ZAPEWNE...POZDRAWIAM
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarza bez kolejki
  Ilona
  06.11.2018, 12:01
  Dzień dobry. W moim mieście w poradni neurologicznej nie ma zapisów do lekarza, rejestracja prowadzona jest na bieżąco (ludzie czatują w kolejce już od 5 rano) jednak gdy osoba z pierwszą grupą chce się zapisać to poradnia wykorzystuje termin 7 dni. Czy jest to zgodne z prawem, w sytuacji gdy poradnia nie prowadzi listy oczekujących.
  odpowiedz na komentarz
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji
  stan 49
  02.11.2018, 22:59
  Mam żonę po udarze ze znacznym stopniem niesprawności i brakiem do samodzielnej egzystencji i żadnych przywilejów , Przecież on sama nie pójdzie do apteki tylko Ja. Nie pójdzie sama do lekarza bo muszę ją tam zawieść bo sama nie chodzi tylko jeździ na wózku. Na rehabilitację domową nie ma co liczyć bo nawet na stacjonarną są kolejki , na turnus rehabilitacyjny nie było pieniędzy a kolejka do szpitala na rehabilitację na 2021 rok, zarejestrowana w zeszłym roku. Na prywatną rehabilitację nie stać nas a dofinansowania dla opiekunów też nie ma. Po co ta obłuda że rząd czy NFZ pomaga osobom niepełnosprawnym. W zeszłym roku dwa razy byłem w szpitalu na operacjach , żonę zostawiłem samą zamkniętą w domu ,czy jak by jej się coś stało to kto by za to odpowiadał? . Jak byłem w MOPS w Iławie to powiedzieli że to nie ich sprawa i mam sam coś wymyślić.
  odpowiedz na komentarz
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji a stopień znaczny?
  halinak
  26.10.2018, 21:59
  Mam przyznane przez ZUS orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji , w pakiecie dodatek pielęgnacyjny do emerytury i bezpłatne przejazdy po mieście. Nie mogę skorzystać z przywilejów jakie mają osoby ze znacznym stopniem bo znacznego nie mam. Nie dla mnie rehabilitacja obiecana przez rząd od maja, nie dla mnie turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania z PFRON, odliczenia w PIT, bo nie mam w orzeczeniu stopnia znacznego muszę jeszcze raz składać dokumenty i jeszcze raz stawać na komisji tym razem w PCPR. Czy ktoś niezdolny do samodzielnej egzystencji nie jest osobą o znacznym stopniu ? Czy jest w tym jakiś sens, czy w osoby na emeryturze nie warto już inwestować bo nie płacą składek do ZUS?
  odpowiedz na komentarz
 • rehabilitacja domowa poza stałym miejscem zamieszkania
  Krystyna
  26.10.2018, 19:31
  Mam możliwość od maja do września być w innym województwie ,czy mogę jako osoba o znacznej niepełnosprawności tam mieć rehabilitację domową
  odpowiedz na komentarz
 • Fizjoterapeuta - działalność
  Karolina
  24.10.2018, 21:40
  Witam. Jestem mgr fizjoterapii. Mam pytanie odnośnie własnej działalności i otrzymania dofinansowania z NFZ na pacjentów że znacznym stopniem niepełnosprawności jako rehabilitację z dojazdem do pacjenta. Ponieważ jestem teraz zatrudniona w jednej z małopolskich firm pracując właśnie jako rehabilitacja z dojazdem do pacjenta. Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dofinansowanie NFZ na własną działalność? Widzę że ośrodki maja problem ze znalezieniem fizjoterapeutow, dlatego też zastanawiam się nad otworzeniem własnej działalności.
  odpowiedz na komentarz
 • joanna buc
  joanna buc
  20.10.2018, 15:48
  nie pomaga poniewaz twierdzą że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności musza mieć upośledzenie w stopniu głębokim bo jak nie to maja tylko 10 dni
  odpowiedz na komentarz
 • Wizyty domowe lekarzy specjalistów
  Ewa
  18.10.2018, 06:15
  Mężczyzna lat 47 po ogromnym wylewie z niedowladem i afazja ze znacznym stopniem niepełnosprawności musi mieć intensywną rehabilitację domową oraz neurologopede. Okazuje się że rehabilitacja po skierowaniu trwa dwa tygodnie i na następną dwutygodniowa trzeba czekac okolo miesiaca, a neurologopeda na NFZ nie jest dostepny. Do neurologa i neurochirurga krótki okres oczekiwania ale pacjenta trzeba przewieźć do poradni, gdzie człowiek jest leżący. Czy to jest prawidłowa sytuacja?
  odpowiedz na komentarz
 • Apteki nie respektują ustawy
  Dynia
  15.10.2018, 17:59
  W tym tygodniu byłam w trzech aptekach bo nigdzie nie mogłam dostać swojego leku, w każdej musiałam stać w kolejce pomimo tego, że poruszam się na wózku. Zadzwoniłam do NFZ zglosić problem, a oni mi każą POROZMAWIAC z kierownikiem apteki. Apteka DOZ ul. Wyzwolenia, apteka ALBA przy ul. Pielęgniarskiej i apteka DR ZDROWIE ul. Skarżyńskiego, wszystkie w Bydgoszczy. Napisałam w opiniach google, że te apteki nie respektują ustawy o znacznym st. niepełnosprawności. I to chyba jedyne co mogę zrobić.
  odpowiedz na komentarz
 • Nadal trzeba czekać
  Dynia
  10.10.2018, 22:21
  Dzisiaj rejestrowałam się do poradni rehabilitacyjnej, znaczny stopień, wózek. Termin na 21 listopada najpierw do lekarza, a gdy lekarz wypisze zlecenie na rehabilitację to będę czekać ok 3 miesiące. Znaczny stopień traktują jako pilny, czyli nie poza kolejnością tylko nadal w kolejce z innymi. Bydgoszcz, przychodnia przy ul. Pielęgniarskiej. Gdzie jest niby to 7 dni?!
  odpowiedz na komentarz
 • ta ustawa nic nie znaczy
  basia
  10.10.2018, 22:12
  ta ustawa to pic na wodę nie ma pampersów nie ma darmowej rehabilitacji nfz nic nie wiedzą a my dalej musimy płacić za wszystko. wstyd dla rządzących za tą kompromitację.
  odpowiedz na komentarz
 • Rechabilitacja za 4 miesiące (pod koniec stycznia)
  Biel
  03.10.2018, 00:49
  Dziś lekarz rodzinnych wypisał kontynuację rechabilitacji Pani która rejestruje na zabiegi nie mogła zarejestrować męża wcześniej ,ponieważ by musiała kogoś z klejki wyrzucić ,więc przepisy nic nie ułatwiły . Mogłabym szukać innej poradni ,ale ta jest blisko ,a z osobą niepełnosprawną nie jest łatwo pokonywać odległości
  odpowiedz na komentarz
 • Przeszkolić wszystkie panie w przychodniach pracujące w rejestracji
  Biel
  01.10.2018, 20:24
  Nic nie można załatwić ponieważ nie znają nowej ustawy nie chcą rejestrować bez skierowania .ustawa jest tylko na papierze .w życiu nieprzydatna dla niepełnosprawnych.trzeba o wszystko walczyc.Mam dwie osoby niepełnosprawne i nie mam na to siły
  odpowiedz na komentarz
 • Skrócenie oczekiwania w nowej ustawie.
  Marszałek Adam
  01.10.2018, 12:02
  Witam mam 1 grupę inwalidztwa ''znaczny'',dostałem skierowanie na rehabilitacje od specjalisty neurologa i na próbę wysiłkową od kardiologa. Pytanie czy mogę skorzystać z nowej ustawy z 1 lipca na skrócony czas oczekiwania
  odpowiedz na komentarz
 • dotycz parkowania kuracjusza na parkingu na terenie uzdrowiska
  Stanisław
  21.09.2018, 08:28
  Jestem na trzytygodniowym turnusie rehabilitacji ogólnoustrojowej w Szpitalu uzdrowiskowym "Krystyna" w Busku Zdroju jako osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, posiadam również "Kartę Parkingową". Zmuszony jestem zapłacić 210.00 zł za 3 tygodniowe parkowanie na parkingu uzdrowiskowym mieszczącym się na przeciw budynku siedziby Zarządu Uzdrowiska. Uważam że oplata opłata jest wysoka a nawet nie moralna z uwagi często bardzo pokrzywdzonych przez los kuracjuszy. Stanisław
  odpowiedz na komentarz
 • Dostaniesz 1700 zł. a dobry wózek kosztuje do 20 tysięcy jak Panterka X.
  kulawy
  12.09.2018, 13:53
  W ogóle nie wiem po co jest ten PFRON. Marnują środki na jakieś chore programy. a nam potrzebne są trzy, cztery rzeczy: dobry wózek 20 tyś. dobry samochód, dobry podjazd i/lub winda. Zakładając, że wykształcenie i prawo jazdy już mamy.
  odpowiedz na komentarz
 • Brednie
  6000 do 10 000
  06.09.2018, 14:29
  Znosicie czas oczekiwania na sprzęt tylko zapomnieliście znieść opłaty za ten sprzęt przez osoby niepełnosprawne co z tego że można np. wziąć wózek co rok jeśli państwo dofinansowuje 1700 zł a koszt takiego wózka aktywnego to granica od 6000 do 10 000
  odpowiedz na komentarz
 • Ciechanów przychodnia ARNICA lekarka odmówiła wizyty osobie na wózku ze ZNACZNYM poza kolejnością
  Tomek T.
  06.09.2018, 14:07
  twierdząc, że tylko do specjalisty możne. W Ostrołęce przyjmują przychodnie osoby ze znacznym poza kolejnością (wisi nawet przepis na drzwiach). Jak widać co kraj to obyczaj. W tym przypadku miasto.
  odpowiedz na komentarz
 • Bez kolejki
  świr
  05.09.2018, 23:05
  Byłem dzis u lekarza specjalisty. Pani w w okienku piwiedziała, że sam musze zapytac lekarza czy mnie przyjmie. Lekarz powiedział, że nie ma dla mnie czasu, bo ma juz komplet pacjentów - pzred gabinetem nikt nie czekał. Pani w okienku zaproponowała kosmiczny termin i powiedziała, że ona nic nie może i że przeciez nikogo z kolejki nie wyrzuci specjalnie dla mnie, bo to lekarz decyduje o terminach, a o ustawie nie z nia mam rozmawiać. z kim taka rozmowę odbyc juz nie zostałem poinformaowany. Mam znaczny stopień niepełnosprawności i choruje psychicznie. Mam potworne stany lękowe, przez które nawet droga do łazienki staje sie koszmarem. Miesiącami nie wychodze z domu. Dzisiejsza wyprawa była koszmarnym przezyciem i kolejnym doswiadczeniem o bezcelowosci podejmowania w kierunku wychodzenia z domu jakichokolwiek działań - wzmocnienie negatywne jako forma prowadzenie terapii. Od kilku miesięcy nie biorę leków, ponieważ pani doktor nie ma czasu przyjąć mnie po to, żeby mi je przepisać. Do szpitala nie moge iśc z powodu współistniejących chorób somatycznych. Mam 634 złote miesięcznie na WSZYSTKIE moje zobowiązania i potrzeby. na życie zostaje 200 zł. Odzieży nie kupuję. Sa dni/tygodnie, kiedy odzywiam sie tylko kranówką. Dziekuję Dobra Zmiano za te wszystkie łaski, jakie spłynęły na mnie pod Twoimi świętymi rządami. Dziekuję za 500+ dla wiekszości moich sąsiadów. Dziekuję za to, ze zarabiająca 14 tyś złotych pani ordynator szpitala w którym bywam otrzymuje 500+. Dziekuję za premie dla posłów i urzedników. Za to, ze w końcu każdy dostaje to, co mu sie nalezy.
  odpowiedz na komentarz
 • DYSKRYMINACJA
  wwr
  04.09.2018, 10:18
  Dyskryminacja!!! Osoby z mniejszym stopniem są dyskryminowani! Mam autystyczne dziecko i muszę stać z nim w kolejkach! Osoby, które pisały ustawę widać nie wiedzą co znaczy stac w kolejce z autystycznym dzieckiem...oby mieli mozliwość tego doświadczyc...tego im zycze!!
  odpowiedz na komentarz
 • kolejka do lekarza
  Janina Szczepanek
  01.09.2018, 10:10
  dostałam skierowanie do onkologa ardzo cierpię , wybłagałam panią w rejestracji, dostałam wizytę po 10 dniach , na badanie czekałam 3 tygodnie, teraz do lekarza u którego byłam nie mogę się dostać, znów musiałam błagać aby jakiś lekarz odczytał mi wynik, bo zwariuję żyć w tej niepewności, w końcu pani łaskawie wyznaczyła mi termin za 10 dni z komentarzem, że ostatecznie ten lekarz może mi odczytać wynik.
  odpowiedz na komentarz
 • stopień znaczny z PCPR tak orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji już nie!
  Dagmara
  22.08.2018, 10:58
  Sytuacja z wczoraj...Chciałam skorzystać z rehabilitacji poza kolejnością i nie mogę. Nie jestem niepełnosprawna, bo nie mam orzeczenia o znacznym stopniu. Pani w rejestracji mówi, że nie może bo Dyrektor przychodni nie pozwala, Dyrektor nie pozwala bo NFZ nie pozwala, NFZ nie pozwala bo Ustawa wyraźnie pisze, że CI z orzeczeniem i legitymacją, więc Ustawa nie dotyczy osób z orzeczeniem ZUS. Jest ustawa w rehabilitacji zawodowej w której jest napisane, że te orzeczenia są równoważne. Nawet na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jest to dokładnie wyjaśnione... i co z tego. Dzwoniłam kolejno do administracji przychodni, potem do NFZ, potem do Biura Pełnomocnika Rządu i otrzymałam informację, że oni nie mają wpływu na interpretację prawną przepisy przez NFZ i muszę stanąć przed Komisją w PCPR. Taka to pomoc NASZEGO RZĄDU. Miało być łatwiej wyszło jak zawsze. Pytam gdzie ta jedna komisja orzekająca?
  odpowiedz na komentarz
 • Janusz
  Nusz50
  05.08.2018, 13:05
  Oprócz kosmetycznych zabiegów to faktycznie zmiany nic nie przynoszą. Przeczytałem artykuł i nijak nie mogę się doczytać co faktycznie się zmieniło. Jestem niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności.Korzystam z pieluchomajtek a w tym względzie nic się nie zmieniło. "Mydlenie oczu", że zniesiono jakieś limity to bzdura. Miesięcznie na pieluchy i niezbędne akcesoria wydaję około 450 zł. Oczywiście dofinansowanie jest takie jak było to jest 63 zł i nic się nie zmieniło jest nadal takie samo. Dla niepełnosprawnych takich jak ja nic się nie zmieniło. Gdyby jeszcze można było rozliczyć pieluchy w PIT to by było trochę ulgi ale tak nie jest. Kolejki i tak istnieją a żeby się zarejestrować to trzeba iść do przychodni a ja od wielu lat nie wychodzę z domu bo nie mam jak. Mieszkam na 1 piętrze. Dla skazanych na uwięzienie w blokach i w mojej sytuacji to nic się nie zmieniło. Po co znoszono limity używalności różnych środków jak to nic nie zmieniło. Zawsze można było dokupić brakujące środki w ilości jakie kto chciał, oczywiście tych dodatkowych zakupów nie refundowano czyli jak było tak jest.
  odpowiedz na komentarz
 • Rehabilitacja i lekarze dla znacznej grupy.
  Anna
  02.08.2018, 11:42
  Jeśli chodzi o rehabilitację to faktycznie czas oczekiwania tydzień. Jeśli chodzi o lekarzy specjalistów to pań rejestrujących ustawa kompletnie nie interesuje i zostałam odprawiona z kwitkiem. Było do przewidzenia. Ładnie na papierze ale z realizacją gorzej.
  odpowiedz na komentarz
 • Koszyk świadczeń
  Kłobukowska Bożena
  29.07.2018, 10:23
  Czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według nowej ustawy obowiązuje koszyk świadczeń stomatologicznych konkretnie chodzi mi o usunieńcie kamienia 1 raz w roku czy w zależności od potrzeb
  odpowiedz na komentarz
 • COZBIL RZĄD KOLESIE DO NIEPELNOSPRAWNYCH MINELO 3 l RZĄDOW PiS ZAFUDOWALI RASIS
  inwalida 1 grupy glodnmy
  21.07.2018, 11:16
  WIELE HASEL PADALO UST RZĄDU WTYM SAMEGO KACZYŃSKIEGO WALCZY SWOJE ZDROWIE CZY MARSZAŁEK SEJMU CO POMOL POSŁOWIE TOLEROWALI POPYCHANIE DRECZENIE SEJMNIE NIEPELNOSPRAWNYCH 40 dni SKADALICZNYCH WARUKACH KACZYNSKI ZAPOMNIAŁ OBIETNICACH UPLYNEŁO 3RZĄDÓW PiS WEPKI NA BOCZNICE TAM GLODUJAAAA AKLEPIĄ NEDZE KRAJU JAK RZĄD DAWAL GROSZOWE WALORYZACJE SOBIE DIETY i NAGRODY LUDZIĄ OCHLAPY GROSZOWE CZY PiS TOLERUJE DRECZENIE GLODEM EMERYTOW I RECISTOW STOPNIU ZNACZNYM UTWORZONO STEK USTAW ZADNEJ POMOCY STRONY RZĄDU PiS NIEBYLO TYLKO POMOC RODZINY CO POMAGA MOPR DRWI NIEPELNOSPRAWNYCH i RODZIN?
  odpowiedz na komentarz
 • bzdura
  bk
  14.07.2018, 12:40
  mialem rejestracje do ortopedy na 13 lipca br-rejestratorka nie przyjela mnie -brak znajomosci zagadniena ,dotyczy poadni w szamotulach
  odpowiedz na komentarz
 • wykonanie MR (pilne)
  Bogdan Ł
  11.07.2018, 19:27
  Jestem rencista z znacznym stopniem niepelnosprawnosci Od lekarza dostalem w dniu 3 lipca 2018 skierowanie na badanie MR (pilne) wiec po 15-tu minutach oczekiwania Pani z centrali laskawie poinformowanla mie ze zostalem zapisany i moj termin na badanie jest na 17 styczen 2019 !.Dokladnie dzwonilem do amffidei w dniu 7 lipiec 2018 Pani mowi ze nic nie wie o ustawie
  odpowiedz na komentarz
 • dostep do rehabilitacji
  halina terlikowska
  09.07.2018, 16:59
  6 lipca zaniosłam zlecenie na rehabilitację dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w trybie pilnym do zakładu rehabilitacji w szpitalu w Wyszkowie .wyznaczono termin na grudzien2018.oto jak pomaga się niepełnosprawnym dorosłym
  odpowiedz na komentarz
 • Ciechanów przychodnia ARNICA lekarka odmówiła wizyty osobie na wózku ze ZNACZNYM poza kolejnością
  Tomek
  05.07.2018, 19:59
  twierdząc, że dotyczy tylko lekarzy specjalistów. W tym mieście żeby zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu osoba poruszająca się na wózku musi wstać o 4 rano pojechać do przychodni aby dowiedzieć się, że ma 25 numer w kolejce (rej. tel. nie istnieje) i odczekać jeszcze kilka godzin zanim dostanie receptę/zlecenie.
  odpowiedz na komentarz
 • rehabilitacja w domu
  CIUPKA WIESŁAWA
  04.07.2018, 22:48
  Witam.CZY REHABILITACJA,MASAZ ITP.MOZE BYC W DOMU DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  odpowiedz na komentarz
 • Coś, ale niewiele
  Tera
  04.07.2018, 22:36
  Należało podnieść limit finansowy na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Co z tego, że mogę coś częściej wziąć, jak i tak brakuje mi na to pieniędzy? Wózek aktywny dalej więc w sferze marzeń. Co z lekami, bo tutaj powinna być konkretną ulga. Coś, ale niewiele.
  odpowiedz na komentarz
 • Czarno to widzę
  Lena
  02.07.2018, 19:32
  Jestem osobą niepełnosprawną,dotyczy mnie ta ustawa,mogę ponoć bez limitu korzystać z rehabilitacji,tylko gdzie,przychodni rehabilitacyjnych jest niewiele,chętnych ogrom,a mogę korzystać tylko z tych, które mają podpisaną umowę z NFZ,proszę powiedzieć,czy mogę pójść na masaż prywatnie?chyba nie..Nie macie pojęcia co naprawdę zrobiliście tą ustawą.ludzie zdrowi znienawidzą jeszcze bardziej niepelnosprawnych,za to że jeszcze trudniej będzie wszystkim funkcjonować,szkoda...
  odpowiedz na komentarz
 • Czarno to widzę
  Lena
  02.07.2018, 19:23
  Jestem osobą niepełnosprawną,dotyczy mnie ta ustawa,mogę ponoć bez limitu korzystać z rehabilitacji,tylko gdzie,przychodni rehabilitacyjnych jest niewiele,chętnych ogrom,a mogę korzystać tylko z tych, które mają podpisaną umowę z NFZ,proszę powiedzieć,czy mogę pójść na masaż prywatnie?chyba nie..Nie macie pojęcia co naprawdę zrobiliście tą ustawą.ludzie zdrowi znienawidzą jeszcze bardziej niepelnosprawnych,za to że jeszcze trudniej będzie wszystkim funkcjonować,szkoda...
  odpowiedz na komentarz
 • znaczny
  dv
  01.07.2018, 20:54
  Zobaczymy
  odpowiedz na komentarz
 • urolog
  pacjentka neurologiczna
  01.07.2018, 17:06
  Do urologa po urazie rdzenia kręgowego??!! No poprawcie to Państwo, chyba do NEUROLOGA! No chyba że zgodnie z wytycznymi ministerialnymi mieliście na myśli skrócenie kolejek do neurologa?
  odpowiedz na komentarz
 • uprzywilejowane grupy
  Hipokryzja rządzących
  01.07.2018, 01:32
  Do mojego kardiologa czeka się 10-12mcy, przyjmuje tylko raz w miesiącu, tylko 7 osób maksymalnie ponieważ NFZ opłaca tylko maksymalnie 7 osób w miesiącu, choroby specyficzne, wg NFZ nie warte uwagi ;). Często bywa tak, że przyjeżdżają kombatanci, bez skierowanie, terminu i awanturują się że maja prawo, bez kolejki itd, Kardiolog musi ich przyjąć, ale że nie wyrabia się w czasie, to musi odmówić ostatnim pacjentom, i prosi aby przyjechali za miesiąc, bo on musi przyjąć kombatanta. A za nadprogramowych NFZ nie zapłaci, do tego kardiolog musi iść na wykłady ze studentami (jest też naukowcem). Bywa tak, że pacjenci przyjeżdżają do niego z ok 100-200km, bo nie maa specjalistów od tego schorzenia. Przez takich uprzywilejowanych, odmawia się pacjentom, którzy czekali 10-12 mcy, jechali 200km, to jest chore! Też mnie to wielokrotnie spotkało. Po tej reformie takich uprzywilejowanych będzie znacznie więcej, co oznacza że pozostali ludzie, często o wiele bardziej chorzy, będą czekać tylko wyłącznie na śmierć, bo nie każdy ma orzeczenie, a nawet jak je ma, to nie dostanie znacznego tylko z powodu choroby kardiologicznej, która dla orzeczników nie istnieje, lub jest mało problematyczna, a dla pacjentów utrudnia normalne funkcjonowanie, często tez pracę czy naukę.
  odpowiedz na komentarz
 • Co dla mnie Teresa 30.08..2018
  Teresa Ignaciuk
  30.06.2018, 20:18
  Może wózek dla syna ma znaczny stopień niepelnossprawnosci
  odpowiedz na komentarz
 • Teresa30,08 ,,2018
  Teresa Ignaciuk
  30.06.2018, 20:14
  Wózek też mozna wymienić dla mego syna z porażeniem mozgowym od urodzenia
  odpowiedz na komentarz
 • BZDURA
  Gabriel Dirks
  30.06.2018, 19:16
  JEDNA WIELKA BZDURA ODERWANA OD RZECZYWISTOŚCI.
  odpowiedz na komentarz
 • prośba do p.Boga
  ktoś
  29.06.2018, 20:15
  została nam tylko modlitwa do p.Boga ,bo rząd ma gdzieś niepełnosprawnych .,siedzą na wysokich stołkach i nie maja czasu pochylić się nad chorymi -zapamiętamy przy najbliższych wyborach
  odpowiedz na komentarz
 • Koniec znacznego.
  Jan88
  29.06.2018, 18:05
  Po proteście i wejściu ustawy jest zakaz wydawania ZNACZNEGO chyba ze totalne warzywo.
  odpowiedz na komentarz
 • Nic dla mnie
  Jan
  29.06.2018, 14:44
  1.Osoby wentylowane w domu nie mogą korzystać z rehabilitacji wg nowych zasad ponieważ 2h rehabilitacji zapewnia Wentylacja domowa" 2.Nie należy się też opieka długoterminowa w domu, bo 2x w miesiącu jest pielęgniarka z wentylacji domowej. 3.Gdzie te oszczędności 500 zl miesięcznie?
  odpowiedz na komentarz
 • pieluchomajtki
  on
  29.06.2018, 14:44
  Niczego się nie dowiedziałem. Czy ktoś wie jak wygląda limit cenowy na pieluchomajtki po wejściu w życie nowej ustawy. Czy zwiększono ten limit czyli 90 zl minus 30%, czy pozostał bez zmian?
  odpowiedz na komentarz
 • Rehabilitacja
  ja
  29.06.2018, 12:59
  Czy zmiany w ustawie zapewniają tylko rehabilitacje bez kolejek za którą trzeba będzie zapłacić? Czy też osobie ze znacznym stopniem będzie przysługiwała rehabilitacja bez kolejek i opłacana przez NFZ?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy są jakieś zmiany co do dofinansowania kwot do butów ortopedycznych
  tadeusz
  29.06.2018, 11:52
  450 zł tyle trzeba dopłacić do butów ortopedycznych . Czy one są ze złota ? Czy rząd pochylił sie nad tą sprawą ?
  odpowiedz na komentarz
 • brak pieniedzy
  mama syna z 1 grupą
  29.06.2018, 11:32
  nam poprostu brak pieniedzy na zycie . na rehabilitacje tez trzeba dojechac.ubranie tez trzeba kupic.zostawiliscie nas na smutne i bezgodnosci życie.mam nadzieje że karma wróci do tych co nam taki los zgotowali --- nam skracają życie .te pieniądze co niby mają byc ,do nas nie dotrą bo my nie mamy za co dojechac na rehabilitacje.my już wegetujemy .
  odpowiedz na komentarz
 • Dysryminacja
  Asia
  29.06.2018, 10:57
  A co z osobami z umiarkowanym stopniem...?? W czym są gorsi od tych ze znacznym. Ja mam umiarkowany.. i potrzebuję rehabilitacji tak samo często jak Ci ze znacznym i co??
  odpowiedz na komentarz
 • A turnus dla dziecka?
  Anna
  29.06.2018, 07:37
  Dwa lata temu nie dostaliśmy dofinansowania z PFRON na turnus rehabilitacyjny,w tym roku również, bo brak środków. Czy nowa ustawa gwarantuje, że mój dziesięcioletni wózkowicz pojedzie na turnus w przyszłym roku?
  odpowiedz na komentarz
 • Nikt nic nie wie.
  IB
  28.06.2018, 22:34
  Próbowałam dziś ustalić termin wizyty do specjalisty rehabilitacji, powołałam się na ustawę, stopień znaczny i termin na---- wrzesień !!!. We wrześniu dostanę zlecenie na rehabilitację i potem będę czekała w gigantycznej kolejce. Brak lekarzy z kontraktami a o rehabilitantach nie wspomnę.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy oddałaś/-eś już swój głos na „Człowieka bez barier 2018”?

Biuletyn

Wspierają nas