Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Znaczny stopień, czyli bez limitu, skierowania i kolejek

28.06.2018
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 3/2018, inf. własna
kaduceusz

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Co przewidują nowe przepisy?

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadza się cztery zmiany:

 • zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Co konkretnie oznacza to dla pacjenta?

Odpowiada Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia:

„Świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie przysługiwało prawo do wyrobów medycznych (art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Stojące w rzędzie wózki elektryczne
Nowe przepisy mają ułatwić dostęp do sprzętu, fot. P. Stanisławski

Dla pacjenta oznacza to brak obowiązywania okresu użytkowania. Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy, jak i kryteriami przyznawania wyrobu medycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) może podjąć decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób medyczny, nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął.

Realizacja uprawnień jest możliwa u każdego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ”.

Jak to osiągnąć?

W celu skorzystania z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość). W zależności od uprawnienia oznaczać to będzie:

W przypadku korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

W przypadku korzystania ze świadczeń bez konieczności uzyskania skierowania

Możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez przedstawienia skierowania, które jest wymagane w przypadku grup nieuprawnionych.

13 czerwca br. prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powiedział w radiowej Jedynce, że uda się zapewnić od razu dostęp do rehabilitacji bez kolejki.

„Przeznaczamy dosyć duże środki na dodatkowe kontraktowania, na podwyższenie obecnie istniejących ryczałtów i warunków finansowych dla jednostek, które mają już kontrakty na rehabilitację. Akurat w tej dziedzinie zawsze chętnych było więcej niż środków. W związku z tym, jeżeli środków się znajdzie więcej – a się znajduje więcej – to liczba świadczeń skoczy gwałtownie” – podała słowa ministra Polska Agencja Prasowa (PAP).

Mężczyzna z rehabilitantem ćwiczą chodzenie przy poręczach
Nowa ustawa ułatwić ma dostęp do rehabilitacji osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, fot. P. Stanisławski

Priorytetem na najbliższy czas jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów. Dodatkowe 1,5 mld zł ma iść m.in. na operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Takie zapewnienia padły ze strony szefa resortu zdrowia i Andrzeja Jacyny, prezesa NFZ, podczas briefingu przed pierwszą konferencją w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

Do końca roku mają zmniejszyć się kolejki do kardiologów, neurologów i endokrynologów. Andrzej Jacyna poinformował, że umożliwienie od 1 lipca br. nielimitowanego dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji pochłonie w II półroczu 450 mln zł. Natomiast 277 mln zł ma być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń z zakresu wyrobów medycznych, które dotychczas były dostępne w określonych terminach – podała PAP, według której NFZ uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian planu finansowego, które zwiększają nakłady na leczenie pacjentów o 1 509 918 tys. zł. 999 406 tys. zł będzie przeznaczone, m.in. na wyroby medyczne dla osób z niepełnosprawnością, dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej. Dodatkowe 180 mln zł pozwolą na wykonanie więcej o ok. 24876 zabiegów usunięcia zaćmy.

Pieniądze, które pochodzą głównie ze zwiększonego wpływu składki, zostaną podzielone pomiędzy oddziałami wojewódzkimi na podstawie algorytmu. Z kolei środki pochodzące z rezerwy ogólnej NFZ zostaną przeznaczone na: bezlimitową rehabilitację osób z niepełnosprawnością (225 mln zł), Centra Zdrowia Psychicznego (40 mln zł), oraz m.in. zmiany w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które mają obowiązywać od 1 lipca.

W aptece bez kolejki

Neonowy zielony krzyż wiszący na budynku apteki
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca mają pierwszeństwo w aptece, fot. sxc.hu

Od 1 lipca 2018 r. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności formalnie będą mogły na takich samych zasadach jak inne grupy uprzywilejowane korzystać m.in. z usług farmaceutycznych. Do tej pory osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie były wymienione w art. 47 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako odrębna grupa, która ma szczególne uprawnienia.

Ustawa z 8 maja 2018 r. zrównuje uprawnienia m.in. w kwestii pierwszeństwa osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z kobietami w ciąży, osobami do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, z osobami, które mają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidami wojennymi i wojskowymi, kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych.

„Wszystkie uprzywilejowane osoby, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością z usług udzielanych w aptekach. Mogą bez kolejki podejść do okienka, a farmaceuta ma obowiązek udzielić im świadczeń. Zmiany w prawie dające dodatkowe przywileje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności to zatem krok we właściwym kierunku. Same przepisy, nawet jeśli są celowe i zasadne, nie wystarczą. Konieczne jest również zachowanie empatii i wrażliwości pozostałych osób oczekujących w aptece na obsługę. Pacjenci okazujący niezadowolenie w sytuacji, gdy muszą przepuścić w kolejce osobę z niepełnosprawnością, sami wystawiają sobie nie najlepsze świadectwo. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji w ogóle nie dojdzie, tym bardziej, że stopniowo rośnie świadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie. To między innymi efekt kampanii edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego” – komentuje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.


NFZ służy pomocą

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat realizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w swoim województwie – skontaktuj się najbliższym Twojego miejsca zamieszkania Oddziałem NFZ.

 1. Dolnośląski Oddział NFZ – nr tel: 800 804 001
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ – nr tel: 695 650 903
 3. Lubelski Oddział NFZ – nr tel: 661 881 054
 4. Lubuski Oddział NFZ – nr tel: 601 086 328
 5. Łódzki Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 275 dla numerów stacjonarnych
  • (42) 299 92 75 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 6. Małopolski Oddział NFZ – nr tel: (12) 298 83 85
 7. Mazowiecki Oddział NFZ – nr tel: (22) 279 77 13
 8. Opolski Oddział NFZ – nr tel: (77) 549 53 00
 9. Podkarpacki Oddział NFZ – nr tel: (17) 860 42 52
 10. Podlaski Oddział NFZ – nr tel: (85) 745 95 77
 11. Pomorski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 246 dla numerów stacjonarnych
  • (58) 585 51 07 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 12. Śląski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 903 dla numerów stacjonarnych
  • (32) 790 09 03 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 13. Świętokrzyski Oddział NFZ – nr tel: 800 060 213
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ – nr tel: (89) 678 75 69
 15. Wielkopolski Oddział NFZ – nr tel: 607 321 930
 16. Zachodniopomorski Oddział NFZ – nr tel: (91) 425 11 50

Czy nowe przepisy rzeczywiście od lipca ułatwią dostęp do lekarzy-specjalistów, sprzętu i rehabilitacji? Czekamy na sygnały od Czytelników. Przetestujmy razem nową ustawę!

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • od lekarza
  Stefa
  29.07.2020, 13:46
  Jesli by chcieć zastosować te przepisy przy tak małej ilości lekarzy specjalistów, to i praca na trzy zmiany by nie wystarczyła. Czasami jednego dnia połowa pacjentów u okulisty to uprawnieni czyli dawcy krwi , inwalidzi i niepełnosprawni, jak ich wszystkich przyjąć poza kolejką ?
  odpowiedz na komentarz
 • nielimitowany dostęp do rehabilitacji.
  Jan Koch
  09.07.2020, 13:20
  Mam orzeczoną niepełnośprawność znaczną i niezdolność do samodzielnej egzystencji.Z uwagi na chorobę rdzenia kręgoego w przbiegu mielioaptii i syringomielii mam postępujący zanik mięśni.Jedyną szansą na spowolnienie skutków choroby jest systematyczna rehabilitacja w warunkach szpitalnych.Do roku 2018 składałem skierowania u kilku świadczeniodawców i nie miałem problemu z uzyskaniem świadczenia trzy/cztery razy w roku,Po wprowadzonej w lipcu 2018 roku Ustawie o nielimitowanym dostępie do rehabilitacji możliwości dostępu znacznie się zmniejszyły.Swiadczeniodawcy powołując się na art.20 Ustawy z 2004 roku odmawiają przyjęcia.NFZ nie jest w stanie wykazać świadczeniodawcy który umożliwi mi rehabilitację minimum dwa/trzy razy w roku.Tym sam deklarowany w Ustawie z 2018 roku nielimitowany dostęp do rehabilitacji jest fikcją ponieważ średnio okres oczekiwania na rehabilitację to dwa lata.
  odpowiedz na komentarz
 • bzdura
  wiki
  18.06.2020, 20:55
  powiem krotko: te legitymacje, te kolejki bez kolejejk to bzdura dla takich osob.Majgorsze miasto to Nysa bo nawet nie honoruja tych kegitymacji...Nawet poozmieniane odkleglosci miejsc dla samochodochow, inwalida musi spory kawal przejsc do sklepu. a pod nosem super nowowczesne limuzyny...Ktos tu mysli?
  odpowiedz na komentarz
 • jacek kraus
  Jack Black
  13.05.2020, 09:03
  nareszcie cos dla ludzi a nie tylko utuskowanie brawo pis
  odpowiedz na komentarz
 • Składajcie skargindo NFZ
  Dynia
  02.04.2020, 15:24
  Ludzie, jeśli robią wam problemy z rejestracją ze znacznym stopniem powiadamiajcie NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta. PISEMNIE! Ja tak zrobiłam i przychodnia miała spore problemy przez to, że nie respektowali mojego rzeczenia. Ale muszę przyznać, po wielu miesiącach funkcjonowania tej ustawy, że rzeczywiście ona działa. Wszędzie gdzie chciałam się dostałam, tylko 1x z problemami ale po zgłoszeniu sprawy NFZ zadziałał błyskawicznie.
  odpowiedz na komentarz
 • Doplerowskie usg żył
  Grażyna Zimna
  27.03.2020, 11:47
  Mam stopien znaczny niepełnosprawności. Dostałam skierowanie od specjalisty chirurgii naczyniowej na dopplerowskie usg żył. Pani w rejestracji radiologicznej w Nowej Soli powiedziała, że nie chonorują tego orzeczenia i termin wyznaczyła mi na 2022 rok. Bardzo proszę o informacje w tej sprawie. serdecznie dziękuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Ustawy
  Viola
  25.03.2020, 14:21
  Te ustawy przenosza zwary z relacji pacjent- polityk do okienka pacjent- rejestracja/lekarz. Na gorze maja spokoj. A my sie na dole na wzajem wykanczamy.... na gorze maja spokoj;-)
  odpowiedz na komentarz
 • Dotyczy skierowania do specjalistów
  Malinowska
  25.03.2020, 11:51
  No niestety lekarze nie wiedzą o zmianach lub nie chcą wiedzieć bez skierowania do kardiologa nie chcą przyjmawac
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe przepisy nie sa respektowane w podadni urologicznej Ostrowiec
  waldemar sasak
  25.02.2020, 10:46
  Witam. chciałbym podzielic sie informacja odnosnie respektowania nowych przepisów dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawnosci odnosnie przyjecia do specjalisty w tym przypadku poradnia Urologiczna UROMEDIC sp. z o.o. w Ostrowcu św. Byłem w poradni i chciałem distac sie do lekarz nadmieniam iz mam stopien niepełnosprawnosci znaczny jestem po dwóch udarach cukrzyca insulinizale,zna i...i ...wiele towarzyszących schorzen, pani w rejestracji powiedziała ,ze posiadanie orzeczenia ze stopniem znaczntm do niczego nie upowaznia a takie cos to kazdy może sobie załatwic!...a pan doktor powiedział jak nie pasuje czekanie w normalnum trybie,,tzn na lipiec vto prosze sobie isc do..innej poradni...i taka była reakcja poradni na nowe przepisy...znaczy maja ich,,,,,bez konentarza to zostawiam,,
  odpowiedz na komentarz
 • Po za kolejnością a znaczny stopień niepełnosprawności
  Rr
  21.02.2020, 11:16
  Dziś poszedłem z tatą który ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym do Bonifratrów w Krakowie z wizytą do chirurga naczyniowego. Wcześniej tam mają zrobić usg.I co dałem pani w rejestracji orzeczenie taty ( tata na wózku) a ona mi mówi że i tak lekarz sam ustala kolejność.i my siedzimy w kolejce i patrzymy jak lekarz woła na USG (z całym szacunkiem dla tych ludzi bo sami się nie pchają i kolejności nie ustalają) osoby które wręcz w podskokach i biegiem lecą do gabinetu. I tyle jeśli chodzi o pierwszeństwo dla osób z znaczną niepełnosprawnością.
  odpowiedz na komentarz
 • pielucho majtkina slasku
  jaglarz
  20.02.2020, 14:53
  na slasku licza miesiace sztuki pieuchprzy potewierdzonej znacznejniepelnosprwanosci zaplacilam 70zl wiecej niz poprzedniood tej samej ilosci i takiej samej ceny
  odpowiedz na komentarz
 • Leczenie uzdrowiskowe szpitalne
  -Marianna Sułek
  09.02.2020, 03:53
  W 2013r.dostałam skierowanie do Szpitala Uzdrowiskowego w Wojskowym Szptalu Uzdowiskowo-Rehabilitacyjnym dostałam odpowiedż na leczenie od 1.07.2018r.Niestety nie otrzymałam po tylu latach.W dniu 17.05 2018r przysłano mi pismo że nie są mi stanie przyjąć w wyznaczonym terminie.Jestem osobą z grupą o niepełnosprawności stopnia znacznego tj.1 grupy inwalidzkiej co załączyłam w skierowaniu.W sierpniu w 2018 roku byłam osobiście z zapytaniem.Bardo niemile mnie obsłużono .Więc nie rozumiem dla kogo obowiązuje ta ustawa.
  odpowiedz na komentarz
 • Wiesława PAPRZYCKA
  Wiesława P.
  29.01.2020, 10:35
  Legitymacja to bzdura ! Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności - niedowład kończyn dolnych i górnych, niedowidzenie . Moja legitymacja jest właściwie przeszkodą kiedy okazuję się nią w służbie zdrowia. Otrzymałam skierowanie do chirurga - czas oczekiwania na operację kręgosłupa ( po rezonansie komp.) wynosi 3 lata. Lekarz wprost powiedział , że legitymację proszę schować , kolejkowicze przy rejestracji do lekarzy również nie tolerują takich osób. Więc czemu mają służyć wszelkie ustawy , uchwały , opowieści ekspertów w internecie ?
  odpowiedz na komentarz
 • ustawa
  Włodek
  25.01.2020, 18:33
  W Śląskiej służbie zdrowia,nie ma działającej ustawy dla niepełnosprawnych. To że człowiek stoi w kolejce na jednej nodze dla pań w rejestracjach nie ma znaczenia
  odpowiedz na komentarz
 • tarnów ma w sie ustawy
  tarnowianka
  09.12.2019, 14:32
  widze ze niejestem jedyna jelsi chodzi o przychodnie na Mostowej.Mam stopien znaczny niepelosprawnosci i niestety czas oczekiwania na rehabilitacje to rok czasu,podczas gdy starsze panie ktore a tam juz dobrze znane (bo wiadomo o co chodzi ze przychodza z zalacznikiem) maja terminy po na razy w roku.poporostu paranoja czyzby to byl oddzial prywatny?
  odpowiedz na komentarz
 • Niepewność
  Zdzisław
  30.11.2019, 23:18
  Co do kolejek w aptece to aż brzuch mnie boli że śmiechu bo jestem osobą całkowicie bez nogi i jak wchodzę do apteki to wszyscy się odwracają w taki sposób żeby mnie nie widzieć , pozdrawiam ich serdecznie. Mam pytanie jak się ma tą ustawa do zabiegów w szpitalu bo mam w barku zerwane ścięgna stożek rotatorów i termin operacji mam za pół roku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie
  odpowiedz na komentarz
 • Ustawa a realia
  tarnowianin
  29.11.2019, 19:10
  W Tarnowie w Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul Mostowej podczas rejestracji na zabiegi rehabilitacyjne dowiedziałem się ze stopień znaczny nie ma żadnego wpływu na termin a od rehabilitanta dowiedziałem się że stopień znaczny to tylko taki dodatek który też nie ma żadnego znaczenia. Czyżby w Tarnowie nie obowiązywała ustawa?????
  odpowiedz na komentarz
 • dostęp do lekarza specjalisty bez skierowania
  Kazimierz Kucharski
  25.11.2019, 14:36
  DO PRZYCHODNI RECHABILITACYJNEJ potrzebne jest skierowanie?
  odpowiedz na komentarz
 • faktyczni opiekunowie osob doroslych z pelna niepelnosprawnoscia
  podopieczny
  14.11.2019, 21:12
  Wiadomo,ze osoby starsze, z pelna niepelnosprawnascia nie sa w stanie same zalatwic wielu swoich spraw w placowkach sluzby zdrowia.Dlaczego ich faktyczni opiekunowie nie maja zadnych przywilejow i nie maja mozliwosci zalatwiania spraw swoich podopiecznych poza kolejnoscia? To jest bardzo krzywdzace i niesprawiedliwe traktowanie tej tak waznej grupy ludzi,ktorzy odciazaja kulejaca pomoc spoleczna Panstwa!
  odpowiedz na komentarz
 • Nieprawda
  pacjentka
  07.11.2019, 09:53
  Nieprawda. Niepełnosprawni znacznie nadal muszą mieć skierowanie do lekarza rehabilitanta.
  odpowiedz na komentarz
 • aga
  aga
  01.11.2019, 12:55
  a co z planowymi przyjeciami do szpitali mam miec zabieg termin na luty 2020
  odpowiedz na komentarz
 • Przystosowanie pokoju wraz z łazienką w sanatorium dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającym się na wózku inwalidzkim
  Sebastian
  30.09.2019, 12:23
  Czy osoby ze znacznym stopniem poruszającym się na wózku inwalidzkim powinni w sanatorium mieć przystosowany pokój wraz z łazienką w sposób rzeczywisty i realny czy tylko an niby, że nie można z łazienki korzystać a do pokoju wjeżdżać przodem a wyjeżdżać tyłem. Pobyt w sanatorium 21dniowy jest dla osoby niepełnosprawnej wielkim koszmarem.
  odpowiedz na komentarz
 • Wyjazd do sanatorium
  Alina tes
  26.08.2019, 14:03
  Czy przysługuje ulga do sanatorium z orzeczeniem o niepełnosprawnością w stopniu znacznym
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejka do otopedy ..mam znaczny stopien nuepelnosprawnosci
  urszula brzezinska
  16.08.2019, 14:18
  zapisywalam sie 12 bm, do ortopedy i dostalam termin 4.10,br,,,jesti moja kolejna wizyta...tak mowi ustawa??
  odpowiedz na komentarz
 • Hospitalizacji osoby niepełnosprawnej
  Danuta Fedyczak
  13.08.2019, 18:08
  Moja dorosła córka jest niezdolną do samodzielnej egzystencji i ma być hospitalizowana we Wrocławiu (jest po przeszczepie nerki). Czy mam prawo do przydziału łóżka żeby być z nią?
  odpowiedz na komentarz
 • dotyczy przyznania rehabilitacji ze znacznym st. niepełnesprawnosci
  Adam Zieliński
  08.07.2019, 19:04
  Powołano się na przepis, iż Ośrodek rehabilitacji nie prowadzi ambulatoryjnej rehabilitacji i po dzisiejszym zgłoszeniu (8.07.2019r) na 30.09.2019 i tylko z uwagi na powołanie się, iż mam Znaczny stopień niepełnosprawności. bowiem bowiem w pierwszym terminie oferowano mi wizytę dopiero w listopadzie. Zatem czy CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ W Warszawie może tak postąpić?
  odpowiedz na komentarz
 • W Ciechanowie w przychodni ARNICA ze ZNACZNYM trzeba czekać w kolejce.
  znacznyc5
  24.05.2019, 19:07
  Najpierw rej. rano osobiście bo telefonicznie nie rej. tylko koleżanki i znajome. I czekać kilka godzin....
  odpowiedz na komentarz
 • Ni
  tom
  12.05.2019, 18:08
  Niepełnosprawność a rehabilitacja ogólnoustrojowa.Zamysł ustawy by osoby z jedynkami i wysokim stopniem niepełnosprawności miały szybszy dostęp do rehabilitacji dobry wykonanie fatalne.Faktycznie teraz wygląda to tak że ,osoby z mniejszym stopniem nie mają szans na rehabilitacje ogólnoustrojową jak za 10 lat ,wynika to z faktu że wiele osób z niepełnosprawnością wysoką i jedynką zapisuje się do innych ośrodków i system się zablokował.Jednocześnie jest to nieuczciwe do innych niepełnosprawnych i skierowaniami pilne ,którym to się odbiera prawo do leczenia.Są osoby ,które jadą z sanatorium do sanatorium mają już po 9 rehabilitacji.Po wejściu ustawy dla innych czas oczekiwania przesunął się z trzech lat do 10.Nie o to chodziło ustawodawcy i myślę niepełnosprawnym.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe limity a szara rzeczywistość
  Małgorzata
  04.05.2019, 07:30
  Wszystko pięknie i ładnie, ale mimo iż np. został zwiększony limit na pieluchomajtki, niestety nie została zwiększona kwota refundacji przez PCPR i MOPS, które zwracają za te środki pomocnicze. W rezultacie lekarz może wypisać ile chce, środków pomocniczych, niestety zwrot z PCPR czy MOPS będzie na dotychczasowych zasadach. Znam to z autopsji. Zwyczajnie się to nie opłaca. Chyba że, osoba odlicza w PIT.
  odpowiedz na komentarz
 • badanie metodą rezonansu magnetycznego
  Bogumiła G.
  20.04.2019, 21:37
  Pomimo , że mam uprawnienia osoby niepełnosprawnej I grupa nie mogłam wykonać rezonansu w terminie siedmiu dni i musiałam w trosce o życie {podejrzenie guza mózgu}zapłacić z własnych finansów.Miałam skierowanie onkologa.Czy mogę zwrocić sie ozwrot kosztow gdzie i do kogo
  odpowiedz na komentarz
 • USTAWA
  Krzysztof
  16.04.2019, 23:40
  Gdzie w ustawie jest napisane 'W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).", bo art.47 c tego nie widzę.
  odpowiedz na komentarz
 • Odmowy przyjęcia do specjalisty bez skierowania i kolejki.
  Bożena
  15.04.2019, 11:58
  Dziś w Warszawie odmówiono mi przyjęcia bez skierowania i kolejki w trzech poradniach dermatologicznych. Powodem jest nie przystosowany system rozliczeń, czyli zwyczajnie poradnie nie chcą pracować za darmo.
  odpowiedz na komentarz
 • Brak możliwości rejestracji telefonicznej
  Dynia
  10.04.2019, 16:08
  U każdego specjalisty spotkałam się z problemem braku możliwości rejestracji telefonicznej. Trzeba przyjechać POKAZAĆ orzeczenie i dopiero wtedy rejestrują. To duże utrudnienie a nie każdy ma kogoś kto za niego załatwi wszystko osobiście w rejestracji. Brakuje bazy danych w NFZ takich osób. Gdy rejestratorka sprawdza czy jestem ubezpieczona powinna też być widoczna dla niej informacja o stopniu niepełnosprawności. To oszczędziłoby mi podwójnej wizyty w każdej placówce.
  odpowiedz na komentarz
 • Jadwiga ElżbietaWątkowska
  Jadwiga Wątkowska
  03.04.2019, 10:58
  Jestem osobą od dziecka kiedy miałam 7 miesięcy , po chorobie Hai - Ne - Medynie po 10 operacjach chirurgicznych 1 złamanie mam niedowład kończyny lewej chodzę z 2 kulami , kręgosłup szyjny ,piersiowy i lędżwiowy ; posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany ,złożyłam wniosek na Komisję w Warszawie ul. Andersa 5 ,nie mogę dostać znacznego stopnia dlaczego sama nie wiem proszę o informacje .Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Dziecko Niepełnosprwane
  Dariusz
  01.04.2019, 22:19
  Witam mam Syna niepełnosprawnego (AUTYSTYKA) Mój Syn posiada uszkodzony układ nerwowy w wyniku zakażenia szpitalnego w szpitalu akademickim w Warszawie po porodzie , czego efektem była posocznica gronkowcowa (SEPSA) Jak z "przywilejów" ma skorzystać Dziecko Niepełnosprawne (AUTYSTYK) skoro nie orzeka się stopnia niepełnosprawności poniżej 16 roku życia ?
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień a skierowanie......
  ONKA
  29.03.2019, 18:28
  To jakaś bzdura. Tu w warmińsko mazurskim nie toleruje się takich praktyk. Do specjalistów muszę mieć skierowanie, a bez skierowania tylko prywatnie. Chyba te informacje tylko na papierze lub w komputerze. Od zeszłego roku czekam w kolejce do zakaźnego z boreliozą, neurolog dopiero we wrześniu a do ortopedy nawet nie próbowałam się zarejestrować. Rehabilitacja raczej tylko prywatnie od zaraz. Nie pytałam czy bez skierowania zapiszą na kiedyś tam na NFZ. W rejestracji spytano mnie czy aby na pewno chcę skorzystać z przywileju tylko z kolei RTG na skierowanie zrobiono źle. Wiem brak lekarzy ale to chyba nie oznacza że lekarz myli strony ciała czy kończyn...… Do lekarza idę na ostatni gwizdek a więc nie jestem roszczeniowa i częstym pacjentem.
  odpowiedz na komentarz
 • Przepisy a rzeczywistość
  Żakowska Dorota
  27.03.2019, 17:09
  Witam. Mam znaczny stopień niepełnosprawności. Dostałam skierowanie do neurochirurga (pilne) Przy rejestracji za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności zostałam poinformowana, że mam czekać na wizytę 3 miesiące, ponieważ byłam prędzej tam zarejestrowana bez orzeczenia. Czy to jest normalne?
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  27.03.2019, 13:31
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  26.03.2019, 11:17
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  26.03.2019, 09:56
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny a1grupa inwalidzka
  Kowalska
  21.03.2019, 18:35
  Mam1gr inwazja. W przychodni mnie nie zarejestrowano bo nie mam znacznego stopnia niepełnosprawności
  odpowiedz na komentarz
 • Przepisy wykonawcze
  johan
  14.03.2019, 16:24
  Czy są przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 9.maja 2018.Ja ich nigdzie nie znalazłem.Ustawa bez przepisów wykonawczych jest martwa.
  odpowiedz na komentarz
 • Niedoświadczeni lub udają
  Kot Szombara Halina
  05.03.2019, 16:19
  W punkcie rehabilitacji kierowniczka nie zbyt doświadczona lub udawała że nie ma poza kolejnością w oczekiwaniu pod gabinetem,a w tym czasie nie było nikogo poza kolejnością o znacznym stopniu . Zaprzecza według ustawy-to nie tak,jak mam się czuć jako osobo z niepełnosprawnością od urodzenia. Neiwidomą można oszukać bo nie przeczyta. TO PRZYKRE
  odpowiedz na komentarz
 • komentaż do przepidów o skroceniu kolejki dla osob z I grupa inwalidzka ...
  Marek
  04.03.2019, 13:15
  ...to nieprawda,że osoby z ! grupa inwalidzka sa zapisywani i przyjmowani poza kolejnoscia. Dotyczy to jedynie osób z ! grupa inwlidzka z orzeczeniem komisji przed 2009rokkiem...
  odpowiedz na komentarz
 • twardo upominaj sie o swoje
  Jacek
  01.03.2019, 06:36
  Wszyscy świadczący usługi lecznicze mający podpisany kontrakt z NFZ znają ustawę ,ale niestety ustawa wprowadza bałagan w przepełnionych przychodniach i problemy dla nich, Ja robię tak przychodzę mówię dzień dobry mowie że jestem nie pełnosprawny pokazując odpowiedni dokument i gdy mi oferują dłuższy termin informuje recepcjonistkę że zgodnie z ustawa z czerwca 2018 roku muszą mnie przyjąć do 7 dni prawo nakłada na nich taki obowiązek. NIEPEŁNOSPRAWNI TWARDO WALCZMY O NASZE PRAWA nie po to jest ustawa by ją nie przestrzegali
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień niepelnosprawności I grupa inwalidzka
  Zdzisław
  25.02.2019, 16:15
  Utrata słuchu w PRACY jako inwalida słuchu. Za tej przeklętej komuny, aparat sluchu dostawałem DARMO. 2 miesiące temu musiałem już kupić nowy aparat dołuszny za 3700 Zł. Ulga -700 zl. Niestety też słyszę żle. Zaproponowano mi rzekomo lepszy za 9.100 zł. ( dokładnie 10 emeryt mojej żony).
  odpowiedz na komentarz
 • Ulgi i świadczenia
  Jan
  18.02.2019, 13:57
  Dzień dobry. O co mogę ubiegać się przy znacznego stopnia niepełnosprawności? Czy mogę starać się o zasiłek opiekuńczy jako opiekun mamy?
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień Niepełnosprawnych
  Danuta
  16.02.2019, 07:52
  W ustawie jest przyjęcie do specjalisty w ciągu 7 dni roboczych. W rzeczywistości tak nie jest, rejestracja pierwsze wolne okienko. Czy kozdorazo przysługuje rejestracja w tych 7 dniach. Życie pokazuje inaczej.
  odpowiedz na komentarz
 • Nie wszystkie postanowienia sa realne wzgledem osob niepelnosprawnych.
  Barbara Sawicka
  13.02.2019, 14:40
  Jestem osoba ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci. Uwierzylam w te bajki o ulgach dla osob takich jak ja. Na zabieg zacmy musze czekac w Olsztynie ponad 2 lata. A do tego tak meczy mnie okulista ze kaze do siebie przychodzic co jakis czas. Juz bylam u niego 5 razy. Tylko zastanawiam sie w jakim celu?
  odpowiedz na komentarz
 • Rehabilitacja dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Grażyna
  06.02.2019, 17:36
  Czy osoba posiadająca z MON niepełnosprawność (dawna grupa I otrzymana 1987 ) ze znacznym stopniem i niezdolna do samodzielnej egzystencji i posiadająca z wojewódzkiego ośrodka niepełnosprawności umiarkowany stopień ( otrzymana w 2000r.) , może korzystać z rehabilitacji poza kolejnością i innych ulg poza kolejnością.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas