Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Znaczny stopień, czyli bez limitu, skierowania i kolejek

28.06.2018
Autor: Beata Dążbłaż, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 3/2018, inf. własna
kaduceusz

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Co przewidują nowe przepisy?

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadza się cztery zmiany:

 • zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Co konkretnie oznacza to dla pacjenta?

Odpowiada Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia:

„Świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie przysługiwało prawo do wyrobów medycznych (art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Stojące w rzędzie wózki elektryczne
Nowe przepisy mają ułatwić dostęp do sprzętu, fot. P. Stanisławski

Dla pacjenta oznacza to brak obowiązywania okresu użytkowania. Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy, jak i kryteriami przyznawania wyrobu medycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) może podjąć decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób medyczny, nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął.

Realizacja uprawnień jest możliwa u każdego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ”.

Jak to osiągnąć?

W celu skorzystania z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość). W zależności od uprawnienia oznaczać to będzie:

W przypadku korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

W przypadku korzystania ze świadczeń bez konieczności uzyskania skierowania

Możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez przedstawienia skierowania, które jest wymagane w przypadku grup nieuprawnionych.

13 czerwca br. prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powiedział w radiowej Jedynce, że uda się zapewnić od razu dostęp do rehabilitacji bez kolejki.

„Przeznaczamy dosyć duże środki na dodatkowe kontraktowania, na podwyższenie obecnie istniejących ryczałtów i warunków finansowych dla jednostek, które mają już kontrakty na rehabilitację. Akurat w tej dziedzinie zawsze chętnych było więcej niż środków. W związku z tym, jeżeli środków się znajdzie więcej – a się znajduje więcej – to liczba świadczeń skoczy gwałtownie” – podała słowa ministra Polska Agencja Prasowa (PAP).

Mężczyzna z rehabilitantem ćwiczą chodzenie przy poręczach
Nowa ustawa ułatwić ma dostęp do rehabilitacji osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, fot. P. Stanisławski

Priorytetem na najbliższy czas jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów. Dodatkowe 1,5 mld zł ma iść m.in. na operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Takie zapewnienia padły ze strony szefa resortu zdrowia i Andrzeja Jacyny, prezesa NFZ, podczas briefingu przed pierwszą konferencją w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

Do końca roku mają zmniejszyć się kolejki do kardiologów, neurologów i endokrynologów. Andrzej Jacyna poinformował, że umożliwienie od 1 lipca br. nielimitowanego dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji pochłonie w II półroczu 450 mln zł. Natomiast 277 mln zł ma być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń z zakresu wyrobów medycznych, które dotychczas były dostępne w określonych terminach – podała PAP, według której NFZ uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian planu finansowego, które zwiększają nakłady na leczenie pacjentów o 1 509 918 tys. zł. 999 406 tys. zł będzie przeznaczone, m.in. na wyroby medyczne dla osób z niepełnosprawnością, dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej. Dodatkowe 180 mln zł pozwolą na wykonanie więcej o ok. 24876 zabiegów usunięcia zaćmy.

Pieniądze, które pochodzą głównie ze zwiększonego wpływu składki, zostaną podzielone pomiędzy oddziałami wojewódzkimi na podstawie algorytmu. Z kolei środki pochodzące z rezerwy ogólnej NFZ zostaną przeznaczone na: bezlimitową rehabilitację osób z niepełnosprawnością (225 mln zł), Centra Zdrowia Psychicznego (40 mln zł), oraz m.in. zmiany w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które mają obowiązywać od 1 lipca.

W aptece bez kolejki

Neonowy zielony krzyż wiszący na budynku apteki
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca mają pierwszeństwo w aptece, fot. sxc.hu

Od 1 lipca 2018 r. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności formalnie będą mogły na takich samych zasadach jak inne grupy uprzywilejowane korzystać m.in. z usług farmaceutycznych. Do tej pory osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie były wymienione w art. 47 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako odrębna grupa, która ma szczególne uprawnienia.

Ustawa z 8 maja 2018 r. zrównuje uprawnienia m.in. w kwestii pierwszeństwa osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z kobietami w ciąży, osobami do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, z osobami, które mają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidami wojennymi i wojskowymi, kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych.

„Wszystkie uprzywilejowane osoby, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością z usług udzielanych w aptekach. Mogą bez kolejki podejść do okienka, a farmaceuta ma obowiązek udzielić im świadczeń. Zmiany w prawie dające dodatkowe przywileje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności to zatem krok we właściwym kierunku. Same przepisy, nawet jeśli są celowe i zasadne, nie wystarczą. Konieczne jest również zachowanie empatii i wrażliwości pozostałych osób oczekujących w aptece na obsługę. Pacjenci okazujący niezadowolenie w sytuacji, gdy muszą przepuścić w kolejce osobę z niepełnosprawnością, sami wystawiają sobie nie najlepsze świadectwo. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji w ogóle nie dojdzie, tym bardziej, że stopniowo rośnie świadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie. To między innymi efekt kampanii edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego” – komentuje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.


NFZ służy pomocą

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat realizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w swoim województwie – skontaktuj się najbliższym Twojego miejsca zamieszkania Oddziałem NFZ.

 1. Dolnośląski Oddział NFZ – nr tel: 800 804 001
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ – nr tel: 695 650 903
 3. Lubelski Oddział NFZ – nr tel: 661 881 054
 4. Lubuski Oddział NFZ – nr tel: 601 086 328
 5. Łódzki Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 275 dla numerów stacjonarnych
  • (42) 299 92 75 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 6. Małopolski Oddział NFZ – nr tel: (12) 298 83 85
 7. Mazowiecki Oddział NFZ – nr tel: (22) 279 77 13
 8. Opolski Oddział NFZ – nr tel: (77) 549 53 00
 9. Podkarpacki Oddział NFZ – nr tel: (17) 860 42 52
 10. Podlaski Oddział NFZ – nr tel: (85) 745 95 77
 11. Pomorski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 246 dla numerów stacjonarnych
  • (58) 585 51 07 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 12. Śląski Oddział NFZ – nr tel:
  • 801 002 903 dla numerów stacjonarnych
  • (32) 790 09 03 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
 13. Świętokrzyski Oddział NFZ – nr tel: 800 060 213
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ – nr tel: (89) 678 75 69
 15. Wielkopolski Oddział NFZ – nr tel: 607 321 930
 16. Zachodniopomorski Oddział NFZ – nr tel: (91) 425 11 50

Czy nowe przepisy rzeczywiście od lipca ułatwią dostęp do lekarzy-specjalistów, sprzętu i rehabilitacji? Czekamy na sygnały od Czytelników. Przetestujmy razem nową ustawę!

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Leczenie uzdrowiskowe szpitalne
  -Marianna Sułek
  09.02.2020, 03:53
  W 2013r.dostałam skierowanie do Szpitala Uzdrowiskowego w Wojskowym Szptalu Uzdowiskowo-Rehabilitacyjnym dostałam odpowiedż na leczenie od 1.07.2018r.Niestety nie otrzymałam po tylu latach.W dniu 17.05 2018r przysłano mi pismo że nie są mi stanie przyjąć w wyznaczonym terminie.Jestem osobą z grupą o niepełnosprawności stopnia znacznego tj.1 grupy inwalidzkiej co załączyłam w skierowaniu.W sierpniu w 2018 roku byłam osobiście z zapytaniem.Bardo niemile mnie obsłużono .Więc nie rozumiem dla kogo obowiązuje ta ustawa.
  odpowiedz na komentarz
 • Wiesława PAPRZYCKA
  Wiesława P.
  29.01.2020, 10:35
  Legitymacja to bzdura ! Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności - niedowład kończyn dolnych i górnych, niedowidzenie . Moja legitymacja jest właściwie przeszkodą kiedy okazuję się nią w służbie zdrowia. Otrzymałam skierowanie do chirurga - czas oczekiwania na operację kręgosłupa ( po rezonansie komp.) wynosi 3 lata. Lekarz wprost powiedział , że legitymację proszę schować , kolejkowicze przy rejestracji do lekarzy również nie tolerują takich osób. Więc czemu mają służyć wszelkie ustawy , uchwały , opowieści ekspertów w internecie ?
  odpowiedz na komentarz
 • ustawa
  Włodek
  25.01.2020, 18:33
  W Śląskiej służbie zdrowia,nie ma działającej ustawy dla niepełnosprawnych. To że człowiek stoi w kolejce na jednej nodze dla pań w rejestracjach nie ma znaczenia
  odpowiedz na komentarz
 • tarnów ma w sie ustawy
  tarnowianka
  09.12.2019, 14:32
  widze ze niejestem jedyna jelsi chodzi o przychodnie na Mostowej.Mam stopien znaczny niepelosprawnosci i niestety czas oczekiwania na rehabilitacje to rok czasu,podczas gdy starsze panie ktore a tam juz dobrze znane (bo wiadomo o co chodzi ze przychodza z zalacznikiem) maja terminy po na razy w roku.poporostu paranoja czyzby to byl oddzial prywatny?
  odpowiedz na komentarz
 • Niepewność
  Zdzisław
  30.11.2019, 23:18
  Co do kolejek w aptece to aż brzuch mnie boli że śmiechu bo jestem osobą całkowicie bez nogi i jak wchodzę do apteki to wszyscy się odwracają w taki sposób żeby mnie nie widzieć , pozdrawiam ich serdecznie. Mam pytanie jak się ma tą ustawa do zabiegów w szpitalu bo mam w barku zerwane ścięgna stożek rotatorów i termin operacji mam za pół roku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie
  odpowiedz na komentarz
 • Ustawa a realia
  tarnowianin
  29.11.2019, 19:10
  W Tarnowie w Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul Mostowej podczas rejestracji na zabiegi rehabilitacyjne dowiedziałem się ze stopień znaczny nie ma żadnego wpływu na termin a od rehabilitanta dowiedziałem się że stopień znaczny to tylko taki dodatek który też nie ma żadnego znaczenia. Czyżby w Tarnowie nie obowiązywała ustawa?????
  odpowiedz na komentarz
 • dostęp do lekarza specjalisty bez skierowania
  Kazimierz Kucharski
  25.11.2019, 14:36
  DO PRZYCHODNI RECHABILITACYJNEJ potrzebne jest skierowanie?
  odpowiedz na komentarz
 • faktyczni opiekunowie osob doroslych z pelna niepelnosprawnoscia
  podopieczny
  14.11.2019, 21:12
  Wiadomo,ze osoby starsze, z pelna niepelnosprawnascia nie sa w stanie same zalatwic wielu swoich spraw w placowkach sluzby zdrowia.Dlaczego ich faktyczni opiekunowie nie maja zadnych przywilejow i nie maja mozliwosci zalatwiania spraw swoich podopiecznych poza kolejnoscia? To jest bardzo krzywdzace i niesprawiedliwe traktowanie tej tak waznej grupy ludzi,ktorzy odciazaja kulejaca pomoc spoleczna Panstwa!
  odpowiedz na komentarz
 • Nieprawda
  pacjentka
  07.11.2019, 09:53
  Nieprawda. Niepełnosprawni znacznie nadal muszą mieć skierowanie do lekarza rehabilitanta.
  odpowiedz na komentarz
 • aga
  aga
  01.11.2019, 12:55
  a co z planowymi przyjeciami do szpitali mam miec zabieg termin na luty 2020
  odpowiedz na komentarz
 • Przystosowanie pokoju wraz z łazienką w sanatorium dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającym się na wózku inwalidzkim
  Sebastian
  30.09.2019, 12:23
  Czy osoby ze znacznym stopniem poruszającym się na wózku inwalidzkim powinni w sanatorium mieć przystosowany pokój wraz z łazienką w sposób rzeczywisty i realny czy tylko an niby, że nie można z łazienki korzystać a do pokoju wjeżdżać przodem a wyjeżdżać tyłem. Pobyt w sanatorium 21dniowy jest dla osoby niepełnosprawnej wielkim koszmarem.
  odpowiedz na komentarz
 • Wyjazd do sanatorium
  Alina tes
  26.08.2019, 14:03
  Czy przysługuje ulga do sanatorium z orzeczeniem o niepełnosprawnością w stopniu znacznym
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejka do otopedy ..mam znaczny stopien nuepelnosprawnosci
  urszula brzezinska
  16.08.2019, 14:18
  zapisywalam sie 12 bm, do ortopedy i dostalam termin 4.10,br,,,jesti moja kolejna wizyta...tak mowi ustawa??
  odpowiedz na komentarz
 • Hospitalizacji osoby niepełnosprawnej
  Danuta Fedyczak
  13.08.2019, 18:08
  Moja dorosła córka jest niezdolną do samodzielnej egzystencji i ma być hospitalizowana we Wrocławiu (jest po przeszczepie nerki). Czy mam prawo do przydziału łóżka żeby być z nią?
  odpowiedz na komentarz
 • dotyczy przyznania rehabilitacji ze znacznym st. niepełnesprawnosci
  Adam Zieliński
  08.07.2019, 19:04
  Powołano się na przepis, iż Ośrodek rehabilitacji nie prowadzi ambulatoryjnej rehabilitacji i po dzisiejszym zgłoszeniu (8.07.2019r) na 30.09.2019 i tylko z uwagi na powołanie się, iż mam Znaczny stopień niepełnosprawności. bowiem bowiem w pierwszym terminie oferowano mi wizytę dopiero w listopadzie. Zatem czy CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ W Warszawie może tak postąpić?
  odpowiedz na komentarz
 • W Ciechanowie w przychodni ARNICA ze ZNACZNYM trzeba czekać w kolejce.
  znacznyc5
  24.05.2019, 19:07
  Najpierw rej. rano osobiście bo telefonicznie nie rej. tylko koleżanki i znajome. I czekać kilka godzin....
  odpowiedz na komentarz
 • Ni
  tom
  12.05.2019, 18:08
  Niepełnosprawność a rehabilitacja ogólnoustrojowa.Zamysł ustawy by osoby z jedynkami i wysokim stopniem niepełnosprawności miały szybszy dostęp do rehabilitacji dobry wykonanie fatalne.Faktycznie teraz wygląda to tak że ,osoby z mniejszym stopniem nie mają szans na rehabilitacje ogólnoustrojową jak za 10 lat ,wynika to z faktu że wiele osób z niepełnosprawnością wysoką i jedynką zapisuje się do innych ośrodków i system się zablokował.Jednocześnie jest to nieuczciwe do innych niepełnosprawnych i skierowaniami pilne ,którym to się odbiera prawo do leczenia.Są osoby ,które jadą z sanatorium do sanatorium mają już po 9 rehabilitacji.Po wejściu ustawy dla innych czas oczekiwania przesunął się z trzech lat do 10.Nie o to chodziło ustawodawcy i myślę niepełnosprawnym.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe limity a szara rzeczywistość
  Małgorzata
  04.05.2019, 07:30
  Wszystko pięknie i ładnie, ale mimo iż np. został zwiększony limit na pieluchomajtki, niestety nie została zwiększona kwota refundacji przez PCPR i MOPS, które zwracają za te środki pomocnicze. W rezultacie lekarz może wypisać ile chce, środków pomocniczych, niestety zwrot z PCPR czy MOPS będzie na dotychczasowych zasadach. Znam to z autopsji. Zwyczajnie się to nie opłaca. Chyba że, osoba odlicza w PIT.
  odpowiedz na komentarz
 • badanie metodą rezonansu magnetycznego
  Bogumiła G.
  20.04.2019, 21:37
  Pomimo , że mam uprawnienia osoby niepełnosprawnej I grupa nie mogłam wykonać rezonansu w terminie siedmiu dni i musiałam w trosce o życie {podejrzenie guza mózgu}zapłacić z własnych finansów.Miałam skierowanie onkologa.Czy mogę zwrocić sie ozwrot kosztow gdzie i do kogo
  odpowiedz na komentarz
 • USTAWA
  Krzysztof
  16.04.2019, 23:40
  Gdzie w ustawie jest napisane 'W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).", bo art.47 c tego nie widzę.
  odpowiedz na komentarz
 • Odmowy przyjęcia do specjalisty bez skierowania i kolejki.
  Bożena
  15.04.2019, 11:58
  Dziś w Warszawie odmówiono mi przyjęcia bez skierowania i kolejki w trzech poradniach dermatologicznych. Powodem jest nie przystosowany system rozliczeń, czyli zwyczajnie poradnie nie chcą pracować za darmo.
  odpowiedz na komentarz
 • Brak możliwości rejestracji telefonicznej
  Dynia
  10.04.2019, 16:08
  U każdego specjalisty spotkałam się z problemem braku możliwości rejestracji telefonicznej. Trzeba przyjechać POKAZAĆ orzeczenie i dopiero wtedy rejestrują. To duże utrudnienie a nie każdy ma kogoś kto za niego załatwi wszystko osobiście w rejestracji. Brakuje bazy danych w NFZ takich osób. Gdy rejestratorka sprawdza czy jestem ubezpieczona powinna też być widoczna dla niej informacja o stopniu niepełnosprawności. To oszczędziłoby mi podwójnej wizyty w każdej placówce.
  odpowiedz na komentarz
 • Jadwiga ElżbietaWątkowska
  Jadwiga Wątkowska
  03.04.2019, 10:58
  Jestem osobą od dziecka kiedy miałam 7 miesięcy , po chorobie Hai - Ne - Medynie po 10 operacjach chirurgicznych 1 złamanie mam niedowład kończyny lewej chodzę z 2 kulami , kręgosłup szyjny ,piersiowy i lędżwiowy ; posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany ,złożyłam wniosek na Komisję w Warszawie ul. Andersa 5 ,nie mogę dostać znacznego stopnia dlaczego sama nie wiem proszę o informacje .Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Dziecko Niepełnosprwane
  Dariusz
  01.04.2019, 22:19
  Witam mam Syna niepełnosprawnego (AUTYSTYKA) Mój Syn posiada uszkodzony układ nerwowy w wyniku zakażenia szpitalnego w szpitalu akademickim w Warszawie po porodzie , czego efektem była posocznica gronkowcowa (SEPSA) Jak z "przywilejów" ma skorzystać Dziecko Niepełnosprawne (AUTYSTYK) skoro nie orzeka się stopnia niepełnosprawności poniżej 16 roku życia ?
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień a skierowanie......
  ONKA
  29.03.2019, 18:28
  To jakaś bzdura. Tu w warmińsko mazurskim nie toleruje się takich praktyk. Do specjalistów muszę mieć skierowanie, a bez skierowania tylko prywatnie. Chyba te informacje tylko na papierze lub w komputerze. Od zeszłego roku czekam w kolejce do zakaźnego z boreliozą, neurolog dopiero we wrześniu a do ortopedy nawet nie próbowałam się zarejestrować. Rehabilitacja raczej tylko prywatnie od zaraz. Nie pytałam czy bez skierowania zapiszą na kiedyś tam na NFZ. W rejestracji spytano mnie czy aby na pewno chcę skorzystać z przywileju tylko z kolei RTG na skierowanie zrobiono źle. Wiem brak lekarzy ale to chyba nie oznacza że lekarz myli strony ciała czy kończyn...… Do lekarza idę na ostatni gwizdek a więc nie jestem roszczeniowa i częstym pacjentem.
  odpowiedz na komentarz
 • Przepisy a rzeczywistość
  Żakowska Dorota
  27.03.2019, 17:09
  Witam. Mam znaczny stopień niepełnosprawności. Dostałam skierowanie do neurochirurga (pilne) Przy rejestracji za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności zostałam poinformowana, że mam czekać na wizytę 3 miesiące, ponieważ byłam prędzej tam zarejestrowana bez orzeczenia. Czy to jest normalne?
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  27.03.2019, 13:31
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  26.03.2019, 11:17
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • zapisy do lekarzy specjalistów
  Marek G.
  26.03.2019, 09:56
  Chciałem się zapisać do neurologa przez telefon (niepełnosprawność znaczna), a potem poprosić kogoś żeby pojechał ze mną do przychodni - usłyszałem, że nie mogę gdyż ktoś musi przyjechać do przychodni i umówić mnie bezpośrednio u lekarza bo w rejestracji nie mają takiej możliwości. Nie mam takiej osoby, a nawet jakby była to mam prosić osobę trzecią o to żeby stała w kolejce i narażona była na nieprzychylność pacjentów oczekujących? To jest upokarzające. Nie rozumiem dlaczego osoby rejestrujące nie mogą się porozumieć z lekarzem w celu umówienia takiej wizyty, przecież są grafiki i przede wszystkim są na miejscu - wynika z tego, że ja nie stoję w kolejce, ale ktoś inny musi stać, poświęcić swój czas tylko po to żeby umówić mi wizytę, a potem jeszcze ze mną tam pojechać. Tak jest w przychodni przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. A ja dalej nie wiem jak mam się dostać do lekarza, bo jak pojadę bez umówienia to lekarz może mi odmówić ,gdyż ma obowiązek przyjęcia mnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia i nie musi od razu.
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny a1grupa inwalidzka
  Kowalska
  21.03.2019, 18:35
  Mam1gr inwazja. W przychodni mnie nie zarejestrowano bo nie mam znacznego stopnia niepełnosprawności
  odpowiedz na komentarz
 • Przepisy wykonawcze
  johan
  14.03.2019, 16:24
  Czy są przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 9.maja 2018.Ja ich nigdzie nie znalazłem.Ustawa bez przepisów wykonawczych jest martwa.
  odpowiedz na komentarz
 • Niedoświadczeni lub udają
  Kot Szombara Halina
  05.03.2019, 16:19
  W punkcie rehabilitacji kierowniczka nie zbyt doświadczona lub udawała że nie ma poza kolejnością w oczekiwaniu pod gabinetem,a w tym czasie nie było nikogo poza kolejnością o znacznym stopniu . Zaprzecza według ustawy-to nie tak,jak mam się czuć jako osobo z niepełnosprawnością od urodzenia. Neiwidomą można oszukać bo nie przeczyta. TO PRZYKRE
  odpowiedz na komentarz
 • komentaż do przepidów o skroceniu kolejki dla osob z I grupa inwalidzka ...
  Marek
  04.03.2019, 13:15
  ...to nieprawda,że osoby z ! grupa inwalidzka sa zapisywani i przyjmowani poza kolejnoscia. Dotyczy to jedynie osób z ! grupa inwlidzka z orzeczeniem komisji przed 2009rokkiem...
  odpowiedz na komentarz
 • twardo upominaj sie o swoje
  Jacek
  01.03.2019, 06:36
  Wszyscy świadczący usługi lecznicze mający podpisany kontrakt z NFZ znają ustawę ,ale niestety ustawa wprowadza bałagan w przepełnionych przychodniach i problemy dla nich, Ja robię tak przychodzę mówię dzień dobry mowie że jestem nie pełnosprawny pokazując odpowiedni dokument i gdy mi oferują dłuższy termin informuje recepcjonistkę że zgodnie z ustawa z czerwca 2018 roku muszą mnie przyjąć do 7 dni prawo nakłada na nich taki obowiązek. NIEPEŁNOSPRAWNI TWARDO WALCZMY O NASZE PRAWA nie po to jest ustawa by ją nie przestrzegali
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień niepelnosprawności I grupa inwalidzka
  Zdzisław
  25.02.2019, 16:15
  Utrata słuchu w PRACY jako inwalida słuchu. Za tej przeklętej komuny, aparat sluchu dostawałem DARMO. 2 miesiące temu musiałem już kupić nowy aparat dołuszny za 3700 Zł. Ulga -700 zl. Niestety też słyszę żle. Zaproponowano mi rzekomo lepszy za 9.100 zł. ( dokładnie 10 emeryt mojej żony).
  odpowiedz na komentarz
 • Ulgi i świadczenia
  Jan
  18.02.2019, 13:57
  Dzień dobry. O co mogę ubiegać się przy znacznego stopnia niepełnosprawności? Czy mogę starać się o zasiłek opiekuńczy jako opiekun mamy?
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień Niepełnosprawnych
  Danuta
  16.02.2019, 07:52
  W ustawie jest przyjęcie do specjalisty w ciągu 7 dni roboczych. W rzeczywistości tak nie jest, rejestracja pierwsze wolne okienko. Czy kozdorazo przysługuje rejestracja w tych 7 dniach. Życie pokazuje inaczej.
  odpowiedz na komentarz
 • Nie wszystkie postanowienia sa realne wzgledem osob niepelnosprawnych.
  Barbara Sawicka
  13.02.2019, 14:40
  Jestem osoba ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci. Uwierzylam w te bajki o ulgach dla osob takich jak ja. Na zabieg zacmy musze czekac w Olsztynie ponad 2 lata. A do tego tak meczy mnie okulista ze kaze do siebie przychodzic co jakis czas. Juz bylam u niego 5 razy. Tylko zastanawiam sie w jakim celu?
  odpowiedz na komentarz
 • Rehabilitacja dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Grażyna
  06.02.2019, 17:36
  Czy osoba posiadająca z MON niepełnosprawność (dawna grupa I otrzymana 1987 ) ze znacznym stopniem i niezdolna do samodzielnej egzystencji i posiadająca z wojewódzkiego ośrodka niepełnosprawności umiarkowany stopień ( otrzymana w 2000r.) , może korzystać z rehabilitacji poza kolejnością i innych ulg poza kolejnością.
  odpowiedz na komentarz
 • Mam dosc
  Leszek
  05.02.2019, 22:21
  Cala ta sluzba zdrowia to jakas pomylka . Jestem osoba ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci i jedyne o czym teraz mysle to przerwac leczenie . Nadmienie tylko ze się dializuje i mam nadzieje ze szybko sprawa się rozwiaze sama.Za dużo problemów jak na samotna osobe Jestem za bardzo chory żeby chorować
  odpowiedz na komentarz
 • Poza kolejnością
  Ryszard
  01.02.2019, 11:33
  Uważam, że Osoba opiekująca się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolną do samodzielnej egzystencji, powinna być obsłużona w ośrodkach medycznych, jak: przychodnie, apteki w celu realizacji pomocy osobie niepełnosprawnej poza kolejnością. Było by dobrze, gdyby taka osoba posiadała widoczny dokument - identyfikator, uprawniający do obsługi poza kolejnością.
  odpowiedz na komentarz
 • REHABILITACJA bez kolejki.
  Stanislaw Truszkowski
  21.01.2019, 10:31
  Jestem po udarze niedokrwiennym mozgu i posiadam znaczny stopien o niepelnosprawnosci.W 2015 ROKU ZLOZYLEM SKIEROWANIE do szpitala TABITA w Konstancinie po 2 lach oczekiwania dowiedzialem sie od kolegi ze Tabita nie otrzymala kontraktu na reh.neurolog.Wycofalem skierowanie z Tabity i zlozylemw Szpitalu reh.neurolog.w Konstancinie przy ul.Sueryder 1 w lipcu.u.r.W pazdzierniku u.r zostalem zakwalifikowany na rehabilitacje.Okres oczekiwania w TABICIE mial byc mi zaliczony.Niestety mimo zlozenia dokumentow uprawniajacych mnie o zaliczeniu tego okresuczekam do dzisiaj bez jakiej kolwiek inf. o terminie przyjecia.Wierze w dobre intencje Ministra Zdrowia ale odnosze wrazenie ze nie dotarly zarzadzenia do dyrekcji szpitali,a moze ja popelniam jakis blad przy skladaniu skierowan.Prosze o wyjasnienie.Dziekuje i pozdrawiam Stanislaw
  odpowiedz na komentarz
 • Znaczny stopień bez kolejek
  ONKA
  04.01.2019, 17:46
  Ależ to bzdura. Dostałam termin aż na sierpień (powikłania po kleszczu czyli już borelioza) udało mi się uprosić termin na kwiecień. Ok dobre i to tyle że od czerwca zeszłego roku skarżyłam się na bóle wszelkiego rodzaju. Pomoc przyszła jak po podpowiedzi koleżanki zrobiłam prywatnie wyniki na kleszcza. Rodzinny przyjmuje nie od razu, nawet z dużym problemem ale czeka się tylko 2-3 dni. Specjaliści odpychają bo kaleka ale nie od urodzenia. Rok 2019 zaczął się nie lepiej niż 2018.
  odpowiedz na komentarz
 • nie respektowanie ustawy o osobach ze znacznym stopniem niepełnosprawnosci
  stanisław
  30.12.2018, 16:02
  w przychodni lekarza rodzinnego nie przjmuje sie do lekarza w dniu zgłoszeni bo nie ma miejsca - to zrozumiale lecz proponuje sie w dniu następnym dniu w kolejce a nie wpisanie na litę dnia następnego
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejka do szpitala
  Aga
  18.12.2018, 11:41
  Ja już czekam dwa lata na przyjęcie do szpitala co przyjdzie mój termin to mówią, że brak pieniędzy na mój, zabieg chociaż jestem osobą niepełnosprawna znacznym stopniu. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • A co z orzeczeniem wydanym przez ZUS Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
  Irena Susała
  13.12.2018, 18:42
  Chciałam skorzystać z przywileju tej Ustawy ,gdyż mam całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Pani w rejestracji powiedziała ze tylko osoby ze znacznym st. niepełonsprawności . Proszę o wyjaśnienie .
  odpowiedz na komentarz
 • Bzdury i kłamstwa łącznie z rasizmem.
  Kosmita
  11.12.2018, 23:34
  W tym Episkopatowoi katolicko pisowskim kraju pomocy inwalidom poruszającym na wózku nie udziela się. Lekarstwa już 90 % to 1200 % kosztów itd. Nie róbcie nadziei niepełnosprawnym bo ten kraj takie osoby nienawidzi i traktuje jak śmieci a najlepiej jakby zdechły. Znieczuliuca i pogarda.
  odpowiedz na komentarz
 • waldemar
  waldemar
  26.11.2018, 00:36
  tylko że teraz wydają takie legitymacjje imwalidzkie że nie ma na nich stopnia niepełnosprawności to jest dopiero mentlik.
  odpowiedz na komentarz
 • Rechabilitacja
  Bogda
  24.11.2018, 00:10
  Ustawa ustawa ale tylko na papierze ,w Przemyślu tego nie respektują sama tego doznałam na rehabilitację trzeba czekać dwa miesiące z grupą znaczna
  odpowiedz na komentarz
 • Czy faktycznie zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
  Magdalena R.
  18.11.2018, 23:02
  Czy faktycznie zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej? Informacja o zniesieniu limitów jest nieprecyzyjna, wprowadzająca w błąd. Po wejściu w życie Ustawy cieszyłam się, że moja niepełnosprawna, mama będzie mogła bez ograniczeń korzystać z rehabilitacji w warunkach domowych. NIESTETY. Ministerstwo Zdrowia, do którego zadzwoniłam w celu uzyskania stosownej informacji potwierdziło, że NIE ZMIENIŁA SIĘ LICZBA GODZIN REHABILITACJI DOMOWEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ PACJENTOWI. To jest nadal tylko 80 godzin/wizyt w ciągu roku (co ciekawe, liczba godzin ustalona jest w rozporządzeniu które zostało wydane kilka miesięcy wcześniej niż Ustawa - nowego rozporządzenia poruszającego tę kwestię NIE MA). Limity zniesione są tylko dla jednostek, które przyjmują pacjentów - jednostki te mogą przyjąć każdą ilość pacjentów, a NFZ ma obowiązek sfinansować ich zabiegi. Przykro, że nie mówi się wprost o ograniczeniach Ustawy. Widocznie nikt z jej autorów nie ma osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu. :{
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas