Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny, orzeczenie o wskazaniach do ulg

03.08.2018
Autor: N.

1. Czy mając tylko orzeczenie ZUS (całkowita niezdolność do pracy, powstała w dzieciństwie) można złożyć wniosek do OPS i uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? 2. Czy jeśli mam nieaktualne orzeczenie o stopniu lekkim, a teraz aktualne orzeczenie ZUS (umiarkowany), to mam prawo uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień? Odmówiono mi, bo ponoć mając nieaktualne nawet wcześniejsze orzeczenie o lekkim, muszę składać wniosek o stopień niepełnosprawności albo jego zmianę.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, umiarkowany stopień niepełnosprawności – oznacza to:

  1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Biorąc powyższe, może Pani złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Zgodnie bowiem z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Natomiast zgodnie z art. 5a. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas