Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

23.07.2018
Autor: K.

Witam, jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pracuję w jednostce naukowej i przysługujący mi urlop wynosi 36 dni. Ostatnio wczytując się w dokumenty dotyczące sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych znalazłam informację o dodatkowych dniach wolnych przysługujących z tytułu wyjazdu do sanatorium lub pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Czy mój wymiar urlopu pozwala mi na skorzystanie z tych dodatkowych dni wolnych?

Szanowna Pani,

w myśl obowiązujących przepisów o ustawy o rehabilitacji (...) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Pracodawca udziela zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Pracodawca nie może żądać, aby pracownik niepełnosprawny wyjeżdżał na turnus w okresie urlopu wypoczynkowego.

Należy jednocześnie podkreślić, że w myśl interpretacji zawartej na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) daje prawo do korzystania ze zwolnienia w wymiarze 21 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wyłącznie w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Osoby skierowane do sanatorium przez lekarza NFZ, korzystające z prewencji rentowej ZUS, nie mogą z takiego zwolnienia korzystać.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas