Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Walka z dyskryminacją i ubóstwem obowiązkiem państwa. RPO przedstawił swoje rekomendacje dla ONZ

07.08.2018
Autor: Mateusz Różański
Adam Bodnar przemawia na konferencji

Umożliwienie łączenia prawa do świadczeń z pracą zawodową, zniesienie ubezwłasnowolnienia, deinstytucjonalizacja systemu wsparcia i prawny zakaz dyskryminacji – to zaledwie kilka z 85. rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), które przedstawiono ekspertom ONZ. We wrześniu ocenią oni wdrażanie Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami przez Polskę.

Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ zajmie się oceną tego, jak Polska radzi sobie z wdrażaniem Konwencji. Wiosną br. eksperci z Komitetu przedstawili Polsce tzw. listę zagadnień, zawierającą ponad 50 pytań ws. realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Dotyczyły one m.in. działań dotyczących zapobiegania ubóstwa i dyskryminacji Polaków z niepełnosprawnością.

RPO: każdy powinien móc złożyć skargę

Wiele z zadanych pytań pokrywało się z uwagami, które w styczniu tego roku przedstawił Komitetowi Adam Bodnar w swoim raporcie RPO z wykonania Konwencji. Rzecznik zwrócił w nim uwagę m.in. na konieczność podpisania przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji, który umożliwi składanie skarg do Komitetu przez obywateli. Obecnie niejako w imieniu osób z niepełnosprawnościami ich problemy prezentuje właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Deinstytucjonalizacja

Deinstytucjonalizacji opieki i zapewnienie niezależnego życia w społeczności lokalnej, ze wsparciem asystenta osobistego to szczególne kwestie, które Adam Bodnar przedstawił ekspertom Komitetu ONZ w raporcie. Jak zauważa RPO, Polska nie ma żadnego planu, ani działań na rzecz deinstytucjonalizacji opieki. Brakuje ponadto: planów systemowego zapewnienia asystentury osobistej osobom z niepełnosprawnościami i rozwoju usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnej. Zdaniem RPO, ale też przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami, koniecznością jest upowszechnienie modelu wsparcia z tymi elementami.

Szczególną uwagę dr Bodnar zwrócił na sytuacje dzieci przebywających w instytucjach opiekuńczych – np. Domach Pomocy Społecznej. W rekomendacjach wyraźnie zaznacza, że dzieci należy szybko zabrać z DPSów i zapewnić im inne, nieinstytucjonalne formy opieki.

W rekomendacjach RPO apeluje też o stworzenie polityki przeciwdziałania ubóstwu osób z niepełnosprawnością i ich rodzin m.in. poprzez wprowadzenie rozwiązań kompensujących wyższe koszty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami czy ograniczenie kryteriów dochodowych w dostępie do wsparcia. Zdaniem RPO konieczne jest też umożliwienie łączenia pobierania świadczeń dla opiekunów z możliwością pracy zarobkowej.

Drugim obok ubóstwa zjawiskiem, z którym należy rozpocząć walkę poprzez stworzenie adekwatnego do realiów prawa jest, zdaniem Adama Bodnara, dyskryminacja.

Reforma orzecznictwa: Ujednolicenie tak, niesamodzielność nie

Rekomendacje odnoszą się też do reformy orzecznictwa przygotowywanej przez Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.  Zaznaczona jest w nich  konieczność wdrożenia jednolitego systemu orzekania w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia.

RPO zaznacza przy okazji, że obecny system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, w sposób niezgodny z Konwencją, skupia się na dysfunkcjach danej osoby – określając niepełnosprawność jako niezdolność do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz używając pojęć „niezdolność do pracy” czy „niezdolność do samodzielnej egzystencji”. Dlatego też wątpliwości RPO budzą plany używania w tym kontekście terminu „osoby niesamodzielne”, co jest niezgodne z Konwencją.

Rekomendacje dla Polski

RPO w swoim piśmie do Komitetu ds. Osób z Niepełnosprawnościami odnosi się do problemu dostępności architektonicznej i cyfrowej czy do wymiaru sprawiedliwości, a także do języka migowego. W sesji Komitetu, podczas której zbadane zostanie sprawozdanie polskiego rządu z wdrożenia Konwencji i wydanie rekomendacji dla Polski weźmie udział dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Osoby niesamodzielne
  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  20.08.2018, 15:05
  Polityczna poprawność za wszelką cenę jest porażająca. Co niestosownego jest w zwrocie "osoby niesamodzielne"? Czy osoby wymagające stałej opieki są samodzielne?
  odpowiedz na komentarz
 • Kiedy coś dla matek EWK- panie rzeczniku !!!!!!
  kasiaEWK
  09.08.2018, 11:50
  Rzecznik może sygnalizować problemy, wskazywać na wiele lat zaniedbać w tym ostatnie 8 lat rządu PO-PSL ,ale czy obecna ekipa widziała problem tej grupy obywateli. Jedynie protest w sejmie zwrócił uwagę ze tutaj jest wiele do zrobienia. Nadal minister E. Rafalska nie informuje co będzie zrobione aby poprawić sytuację finansową opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,w tym tzw .matem emerytek i rencistek EWK. Zapowiedzi rozpoczęcia działań w roku 2020 są bardzo niepokojące, bo to oznacza dla starszych opiekunów koleje dwa lata wykluczenia ,biedy a nawet to że wiele osób nie doczeka sie sprawiedliwosci. Przewodniczący Piotr Duda upomina się o pracowników sfery budżetowej, to samo OPZZ a ja pytam kto powalczy o niepełnosprawnych i ich opiekunów -o matki na rentach i emeryturach EWK .Nie widzimy woli rządu, woli premiera Morawieckiego czy pani minister E.Rafalskiej aby sprawę opiekunów EWK ustawowo uregulować. Czy osoby niesamodzielne, niepełnosprawne i wykluczone z prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ich matki -opiekujące się dorosłym dzieckiem , czy doczekają się sprawiedliwości ,jest pytaniem otwartym !!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • blebleble...
  blablabla
  08.08.2018, 12:33
  Poczekajcie ,aż dostaniemy jakąkolwiek pomoc od państwa, przecież oni uważają nas za roszczeniowych i patologię. Zaczynają się pojawiać artykuły w necie zamiast 500+ to 1000+ bo inflacja itp. 300+ też na to pieniądze się znalazły. Zaczynają też mówić o budżetówce że będzie podwyżka bo państwo jest w tak dobrej kondycji finansowej że ich stać na to. A dla niepełnosprawnych, nie łódzmy się wszystko robią aby tylko im nie dać, Obłuda, obłuda i jeszcze raz obłuda.
  odpowiedz na komentarz
 • Napity...?
  Mw
  07.08.2018, 16:53
  ...nie ywierdze, ze zle, twierdze, iz podstawa nie jest naza w orzeczeniu, nawet nie jezyk migowy a zawaryosc portfela samej on. Jezelo jest on pelny, to i brak windy da sie rozwiazac np... Kupujac inne mieszkanie na parterze.
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie TK. z 21 pażdziernike.sygn.akt K38/13
  znaczny.
  07.08.2018, 14:04
  Kiedy będzie respektowane to orzeczenie i dlaczego nikt jeszcze nie stanął w obronie niepełnosprawnych i ich opiekunów,aby rządzący stosowali się do tego orzeczenia ustanowionego przez Trybunał Konstytucyjny.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas