Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowe dni wolne a przepracowany rok

23.09.2018
Autor: F.

Dzień dobry. Mój pracodawca twierdzi, że by dostać dodatkowe dni wolne powinienem przepracować rok w jego firmie. Mimo że po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność przepracowałem już ponad rok w innych firmach. Czy są jakieś paragrafy, które przekonają mojego pracodawcę, że się myli? Pozdrawiam serdecznie.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Oznacza to, że prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu (na umowę o pracę) roku po dniu zaliczenia go do jednego z dwóch wskazanych stopni niepełnosprawności.

Jednakże w celu skorzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownik musi poinformować pracodawcę o uzyskaniu stopnia niepełnosprawności. Osobie niepełnosprawnej przysługują bowiem uprawnienia pracownicze odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 20c Ustawy o rehabilitacji). Pracownik powinien więc przedłożyć pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności. Po uzyskaniu tej informacji przez pracodawcę i po przepracowaniu roku przez pracownika (liczonego po dniu zaliczenia go do jednego z dwóch wskazanych wyżej stopni niepełnosprawności) pracodawca zobowiązany jest udzielać pracownikowi dodatkowego urlopu.

Choć nie wynika to literalnie z treści art. 19 ww. ustawy, to okres jednego roku oblicza się sumując pracę u wszystkich pracodawców (poprzednich i obecnego) od dnia zaliczenia osoby do jednego z ww. stopni niepełnosprawności i poinformowaniu pracodawcy o uzyskaniu stopnia niepełnosprawności.

Urlop dodatkowy jest ściśle związany z zatrudnieniem pracownika jako pracownika z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz przyznanie świadczenia 500 zł osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas