Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do zasiłku stałego? Mamy odpowiedź MRPiPS

20.08.2018
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Sapere aude
Kalkulator z wyświetloną liczbą 153, obok monety i banknoty

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do zasiłku stałego. To oznacza, że osoba z niepełnosprawnością, która ma prawo do zasiłku stałego – otrzymuje go w kwocie pomniejszonej o wartość zasiłku pielęgnacyjnego. Jak te przepisy wpływają na życie codziennie osób z niepełnosprawnością?

„Przez wiele lat miałem umiarkowany stopień niepełnosprawności i otrzymywałem (po ostatniej podwyżce) 604 zł zasiłku stałego. Po zmianie stopnia na znaczny, otrzymałem prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Jak zareagował na to MOPS? Ano obniżył mi zasiłek stały do wysokości 481 zł. Łącznie, na zmianie stopnia niepełnosprawności „zyskałem” całe 30 złotych. Dzisiaj wyczytałem, że Rafalska chwaliła się pomysłem podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego o całe… 31 złotych i 42 grosze. Zapomniała przy okazji dodać, że o tę kwotę MOPS obniży mi zasiłek stały, a ja nadal będę otrzymywał 634 złote na życie, leki, środki lecznicze i pomoc w samodzielnej egzystencji” – pisze w komentarzu pod jednym z naszych artykułów Czytelnik.

Równość w świetle prawa czy dyskryminacja?

Problem jest znany od lat. Otóż osobom, które nie mają prawa do renty, często przysługuje jedynie obecnie 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Niewiele więc zmieni dla nich planowana od 1 listopada br. jego podwyżka do 184,42 zł. Te osoby nie mają dochodów – mogą się ubiegać o zasiłek stały z OPS obecnie w kwocie 604 zł.

Paradoks polega na tym, że osoba z niepełnosprawnością, która nie ma prawa do renty i ma tylko 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, dostanie maksymalnie 451 zł zasiłku stałego z OPS, czyli łącznie 604 zł. Tymczasem, osoba pełnosprawna również otrzyma 604 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z niepełnosprawności, dlatego nie powinien być on wliczany do dochodu przy przyznawaniu zasiłku stałego. Dla porównania: w dochód nie wlicza się świadczenie 500+. W ten sposób pomoc w wychowaniu dziecka nie jest dochodem, ale pomoc związana z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – już tak.

Wyjaśnienie MRPiPS

„Ustawa o pomocy społecznej zawiera zasadę uwzględniania wszystkich dochodów, bez względu na ich pochodzenie, wprowadzając nieliczne wyjątki. Wśród takich wyjątków nie znalazł się dochód w postaci kwoty zasiłku pielęgnacyjnego – wyjaśnia nam Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Brak uwzględnienia zasiłku pielęgnacyjnego w dochodzie osoby pobierającej zasiłek stały mógłby być traktowany jako nierówność wobec prawa, jeśli pozostałym osobom zasiłek pielęgnacyjny byłby wliczany do dochodu. Z kolei zmiana przepisów wyłączająca kwotę zasiłku pielęgnacyjnego dla wszystkich osób, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, pociągnęłaby za sobą wysokie skutki finansowe, zarówno dla budżetu państwa, jaki i budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – dodaje resort, podkreślając, że obecnie nie jest planowane wyłączenie zasiłku pielęgnacyjnego z wliczania do dochodu.

Kto otrzymuje zasiłek stały?

Resort pracy poinformował, że nie posiada danych na temat liczby osób, które mają odliczany zasiłek pielęgnacyjny od zasiłku stałego, ponieważ prowadzona statystyka określa jedynie liczbę osób, pobierających zasiłek stały oraz liczbę wydanych decyzji.

„Ze statystyk MOPR w Gdańsku za pierwsze półrocze 2018 roku wynika, iż realizowanych było 1985 zasiłków stałych, z czego dla 491 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym zasiłek pielęgnacyjny przysługuje z mocy przepisu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1952 z późn. zm.). Wynika zatem z powyższego, że przepisy o wliczaniu do dochodu dla celów pomocy społecznej - zasiłku pielęgnacyjnego, dotyczą 24,73 proc. wszystkich osób, którym przyznano zasiłek stały” – mówi dr Adam Lisowski, konsultant prawny MOPR w Gdańsku.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Co nie wlicza się do dochodu?

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na podstawie ust. 4 do dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Zasiłek pielegnacyjny
  Arnold
  11.10.2019, 12:11
  To niesprawiedliwe dostałem stopień umiarkowany przekroczył dochód żony i nie mam nic a jeszcze pielęgnacyjny do tego wliczyli kto wreszcie zrobi z tym pozadek
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilek opiekunczy
  M .mysiak
  20.05.2019, 12:01
  Czy dodatek pielegnacyjny z zus jest wliczany w dochod do zasilku opiekunczego specjalnego z Mopsu
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek Stały MOPS
  Danka
  25.03.2019, 22:01
  Sąd podzielił mieszkanie na pół ,otrzymuje zasiłek stały i pielęgnacyjny z MOPS,w maju sprzedaję moją część byłemu mężowi,aby kupić coś innego w innym mieście,czy jak sprzedam mieszkanie to nadal będzie zasiłek stały?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek opiekunczy,stały i pomoc materialna dla uczniów
  Kasią
  28.01.2019, 18:38
  Mam pytanko jak to jest możliwe czekać na zasiłek specjalny opiekunczy 3miesiace a jak nadpłacili to zmniejszyli zasiłek stały i wstrzymali 2miesiace stypendium szkolne
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek stały ze znacznym stopniu niepełnosprawności
  Nizianty Tadeusz Krosno 38-400 ul.Boh.Westerplatte28/10
  27.12.2018, 18:40
  Źona pobiera emeryture 9 10zł do tego dołączają mi zasiłek pielęgnacyjny 184zl czy należy mi się zasiłek stały?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek Pielegnacyjny
  Janusz Kosmaciński
  08.11.2018, 01:38
  Sama nazwa wskazuje , że jest to zasiłek pielegnacyjny a nie dochód i Pomoc Społeczna nie powinna odliczać od zasiłku stałego ten zasiłek . Często są to osoby które potrzebują pomocy rechabilitacji przez brak pieniędzy nie leczą się i często choroba która może być w części wyleczona nasila się . Zasiłek pielegnacyjny może przyczynić się do zmniejszenia chorych o inwalidztwie znacznym na umiarkowany i zasiłek nie ma miejsca . Ministerstwo powinni to zmienić
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek dodatek
  Władek
  25.08.2018, 14:40
  w sumie to tak napisane ze nie wiem czy mam odliczać czy doliczać te 153 zł do dochodu czy nie pomieszano 604 z 634 a także 153 ze nie wiadomo co do czego w sumie chodzi mi o to czy mam doliczać do renty te 153 czy nie a jeżeli tak to czemu urząd nie przysyła mi pita ze mi tyle a tyle wypłacił nie pobieram innego dodatku tylko te 153 zł może ktoś to wyjaśni byłbym zobowiązany a oz mi odpiszą na maila którego stale wołają gdy robię taki czy inny wpis komentarz
  odpowiedz na komentarz
 • ZABRANO ZASILEK PIELEGNACYJNY PO 75 ROKU ZYCIA
  RYSZARD
  24.08.2018, 16:29
  DLACZEGO PO UKONCZENIU 75 LAT ZABRANO MI ZASILEK PIELEGNACYJNY ?PRZECIEZ CALY CZAS I DALEJ JESTEM OSOBĄ NIEPELNOSPRAWNĄ..TO JAKIS PARADOKS ...NIE UCZCIWE WOBEC ZDROWEGO CZLOWIEKA KTORY TEZ OTRZYMUJE Z RACJI WIEKU ZASILEK..PROSZE O PRAWNE WYJASNIENIE TAKIEJ SYTUACJI
  odpowiedz na komentarz
 • DODATEK MIESZKANIOWY też wlicza się do dochodu. POMNIJSZA zasiłek stały- 604zł
  Jacek
  24.08.2018, 12:44
  Jest to bardzo nieuczciwe. Nie równe traktowanie osób niepełnosprawnych w podobnej sytuacji. Osoba niepełnosprawna otrzymująca rentę z ZUS nie ma odliczeń typu: dodatek mieszkaniowy lub zasiłek pielęgnacyjny. Natomiast osoba niepełnosprawna, która z różnych przyczyn nie mogła starać się o rentę lub jej nie otrzymała ma od tak niskiego świadczenia jak zasiłek stały z MOPS 604zł odliczany: zasiłek pielęgnacyjny 153zł i dodatek mieszkaniowy. W wyniku tego nie ma za co się utrzymać. Musi w tej sytuacji prosić MOPS o tzw. celówki.
  odpowiedz na komentarz
 • dodatkowo do dochodu z MOPS w tym zasiłku stałego wlicza się
  Dyskryminacja
  23.08.2018, 19:26
  wlicza się dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny. Tak więc ja, osoba samotnie gospodarująca (mieszkająca sama), pozbawiona renty, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego, mam zasiłek stały mniej niż 300zł, dlatego że dodatek energetyczny wynosi niecałe 12zł, a reszta dochodu to zasiłek pilęgnacyjny i dodatek mieszkaniowy. Jest to skandaliczne, jest to jawna dyskryminacja ON, nie dość że odebrano nam renty, pomimo lat pracy, bo takie kryteria, to jeszcze pomniejsza się nam dochody a innym (rencistom) nie tylko się tego nie wlicza ale jeszcze daje się podwyżki rent bez ich weryfikacji. Dodatkowo zdrowym, nierobom rozdaje się 500+ i tego się nie wlicza do dochodu. Proponuję PiSowi żyć za 450zł miesięcznie, z tego opłacić resztę rachunków, ponieważ dodatek mieszkaniowy nie pokrywa całego czynszu, opłacić media (prąd, gaz, wodę itd), kupić leki, opłacić rehabilitację, ponieważ osoby z umiarkowanym stopniem czekają obecnie po 2 lata u mnie na reha, i jeszcze za to wyżyć, kupić środki higieny osobistej, ubrania itd.
  odpowiedz na komentarz
 • Każdą ustawę można zmienić
  senior
  22.08.2018, 20:15
  Każdą ustawę da się zmienić. Wystarczy mała poprawka ,że zasiłek pielęgnacyjny nie wlicza się do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do zasiłku stałego.Dla człowieka niepełnosprawnego , chorego, czy starszego byłoby to dobre i ten człowiek cieszyłby się nawet z niewielkiej poprawy swojego bytu.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Kaja 1973
  22.08.2018, 14:22
  Choruję od dziecka do 2005roku miałam rentę socjalną najpierw płaciła opieka później ZUS. ZUS mi rentę odebrał mam kilka schorzen i nie mogę podjąć zatrudnienia. Stoję na komisję w zespól orzekania o niepełnosprawności mam drugą grupę i tylko otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny. Człowiek chory nie ma za co leków wykupić. Ale dziwi mnie fakt że ZUS płaci renty socjalne osobą które się nie leczą bo mają orzeczenia na stałe czemu ZUS nie weźmie się za tych pijakow. Osoba niepełnosprawna a jest pozostawiona sama sobie. Nie ma odpowiedniego socjalu dla ludzi niepełnosprawnych ZUS płaci renty socjalne A nie bada czy ta osoba jest naprawdę chora za takie osoby ZUS powinien się wziąć
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilek pielegnacyjny
  Kowacz Barbara
  22.08.2018, 11:36
  To 500+i300+rzad nie ponosi strat gdzie pieniadze sa przepijane zamiast 300+to nie wliczac nam niepelnosprawnym tego zasilku pielegnaccyjnego my niepelnosprawni jestesmy zawsze spychani na boczny tor dotacje terz mieszkaniowe mialy siemie wliczac do dochodu a dalej sa w liczane jesmyoszukiwani i pokrzywdzeni tak jak by too byla nasza wina ze jestesmy hcorzy to moze od razy targnac sie na zycie i miec spokuj po co sie meczyc i kombinowac czy moge sobie kupic kawalek kielbasy to jest chore
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak oceniasz wynik wyborów?

Biuletyn

Wspierają nas