Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie z PFRON załatwisz bez wychodzenia z domu

20.09.2018
Autor: Mateusz Różański
Dorota Habich z PFRON prezentuje projekt System Obsługi Wsparcia

W odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnością PFRON uruchomił SOW. To portal, który ma ułatwić korzystanie ze środków Funduszu, ponieważ nie będzie konieczności odwiedzania urzędów.

- Dajemy dziś osobom niepełnosprawnym system, który umożliwi samodzielne aplikowanie o wsparcie z funduszy przekazanych przez PFRON do jednostek samorządu terytorialnego – mówiła podczas konferencji prasowej inaugurującej działanie portalu Dorota Habich, p.o. prezes PFRON. – SOW to także możliwość monitorowania całego procesu bez konieczności pojawiania się w urzędzie, ale również rzetelna informacja.

Ćwierć budżetu PFRON

SOW, czyli System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnością będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Po raz pierwszy – bez wychodzenia z domu.

Do samorządów z PFRON trafia blisko miliard złotych rocznie – to mniej więcej 1/4 wszystkich środków, jakimi dysponuje Fundusz. To też pieniądze, które w założeniach przeznaczone są na zaspokajanie konkretnych potrzeb poszczególnych ludzi, jak dostosowanie mieszkania czy auta. W sumie ta pomoc trafia do 500 tys. osób rocznie.

Stwarza to liczne problemy z koordynacją wydawania tych środków, brak chociażby bazy beneficjentów czy dokładnej kontroli nad tym, jak samorządy radzą sobie z organizowaniem wsparcia. Dlatego wprowadzenie systemu, który pozwoli zarządzać tym procesem on-line, było zwyczajnie niezbędne.

Zamiast wnoszenia po schodach

- SOW odpowiada na dobrze zdiagnozowana potrzebę – tłumaczył obecny na konferencji Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR). – Osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia , co wiąże się z tym, że musi udać się do instytucji, przejść przez procedury formalne, przebić się przez język urzędniczy etc.

Reprezentant FAR wspomniał przy okazji, że kiedyś, by móc skorzystać z usług urzędu, musiałby być wniesiony po schodach przez jego pracowników.

Zdaniem Roberta Jagodzińskiego, osoby z niepełnosprawnością czują się zagubione w systemie.

- Jeśli chodzi o wsparcie ze środków PFRON, to bardzo trudno się w tym zorientować – przyznał. – Mogę postawić nawet taką tezę, że nam nie brakuje środków w systemie wsparcia ani jego form. Brakuje nam tego, by cały system wsparcia był zaprojektowany jako jeden, zaplanowany proces. A każda forma wsparcia trafiała do osoby z niepełnosprawnością dokładnie w tym momencie, gdy ona jej potrzebuje.

Kolejny krok: aktywizacja zawodowa?

Biorący udział w konferencji prezes Integracji, Piotr Pawłowski zwrócił uwagę, że dobrze byłoby dołożyć do stworzonego przez PFRON portalu także informacje o działaniach organizacji pozarządowych.

- Proszę zobaczyć, jak duży potencjał drzemie w organizacjach pozarządowych, które przecież realizują projekty z funduszy PFRON – mówił prezes Integracji. – Być może należałoby włączyć do tego systemu te organizacje, które świadczą pomoc bezpośrednio beneficjentom. Dzięki temu informacje uzyskane z SOW będą mogły posłużyć także do aktywizowania zawodowego.

Jak skorzystać z SOW?

Jak informuje w swoich materiałach PFRON, celem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. Aby jednak osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z systemu, jednostka samorządowa na jej terenie musi do niego przystąpić.

W tej chwili trwa pierwsze wdrożenie Systemu SOW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, gdzie specjaliści z zespołu SOW w asyście wykonawcy systemu dokonują konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzają instruktaż stanowiskowy użytkowników aplikacji.

Według zapowiedzi PFRON, jeszcze w tym roku SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach w całej Polsce, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019. Odtąd w każdej jednostce, która dołączy do Systemu SOW, możliwe będzie załatwienie dofinansowania drogą elektroniczną – od wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, po złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, aż po podpisanie umowy i rozliczenie dofinansowania.

Dodatkowo co najmniej 1000 tabletów trafi do pracowników socjalnych w jednostkach samorządowych, dystrybuujących pomoc osobom z niepełnosprawnością. Dzięki temu będą mogli wypełniać formularze w miejscu zamieszkania beneficjenta.

Pierwsze fundusze w ramach nowego systemu trafią do osób z niepełnosprawnością w listopadzie i grudniu 2018 r. – w tych jednostkach, które wdrożą system.

Komentarz

  • poczekamy
    bk
    20.09.2018, 18:43
    pozyjemy zobaczymy?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas