Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę zawiesić emeryturę, by pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

24.10.2018
Autor: E.

Czy mogę zawiesić pobieranie emerytury na czas nieokreślony w zamian za zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowna Pani,

zapewne chodziło Pani o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1477 zł (w 2018 r.).

Kwestię świadczenia pielęgnacyjnego reguluje art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z cytowanym przepisem świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury. W myśl ww. przepisów samo ustalenie prawa do emerytury (a nie faktyczne jej pobieranie) powoduje, że osobie nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Kiedy przede wszystkim potrzebujesz pomocy drugiej osoby w codziennym życiu – dla siebie lub członka rodziny?

Biuletyn

Wspierają nas