Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warszawa: otwarto nowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12.10.2018
Autor: inf. pras.
sprzęty do ćwiczenia

12 października br. przy ul. Andersa 6/8 w Warszawie działalność rozpoczął Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wieloraką), które ukończyły 25 rok życia i nie są już objęte systemem edukacji. Ze wsparcia skorzystają ponadto ich bliscy.

Dzięki zajęciom prowadzonym w OWiRON możliwe będzie przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością, a także ich integracja ze społecznością lokalną. Co istotne, program terapeutyczny – dostosowywany indywidualnie do potrzeb poszczególnych pacjentów – pozwoli im rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

- OWiRON jest pierwszą i jedyną tego typu placówką w Śródmieściu. Jego utworzenie to kolejny krok w procesie budowania dzielnicy otwartej i przyjaznej – powiedział burmistrz Dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek. – Jest to również odpowiedź warszawskiego samorządu na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, dla których powszechna opieka zapewniana przez państwo jest niewystarczająca. Mam nadzieję, że pomoc, którą zaoferuje ośrodek, pozwoli każdemu uczestnikowi programu uwierzyć we własne siły i korzystać z pełni życia pomimo barier wynikających z niepełnosprawności – mówił.

trzy stoliki wraz z zastawą

Oferta ośrodka

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje:

 • trening czynności życia codziennego (higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, ekonomiczny);
 • trening umiejętności społecznych (umiejętności komunikacji, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, pełnienia adekwatnych do wieku i możliwości ról społecznych, funkcjonowania w otwartym środowisku społecznym);
 • ergoterapia – przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy), uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej lub warsztatach terapii zajęciowej;
 • trening organizacji czasu wolnego;
 • trening z zakresu podtrzymania umiejętności szkolnych;
 • spotkania integracyjne;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz psychoedukacja grupowa;
 • terapia ruchem;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • usługi opiekuńcze.

Odnowione wnętrza placówki spełniają najwyższe standardy stawiane obiektom dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami – OWiRON jest całkowicie wolny od barier architektonicznych. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pracownia kulinarna do prowadzenia zajęć z zakresu czynności życia codziennego, a także nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej.

stanowisko komputerowe

Rekrutacja uczestników programu rozpocznie się 2 listopada br. Początkowo opieką zostanie objętych 15 osób. Zwiększenie puli dostępnych miejsc będzie uzależnione od zainteresowania programem. OWiRON będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Więcej informacji na stronie Centrum Pomocy Społecznej dzielnicy Śródmieście.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Brawo, ale my mieszkamy w Gdyni i mój syn nie ma żadnej szansy na taki ośrodek.Ma 30 /.lat i Zespół Aspergera. Od 9 lat siedzi w domu i postępuje regres zachowania i pogłębiają się liczne natręctwa.
  Lidia Letkowska
  18.10.2018, 11:57
  A
  odpowiedz na komentarz
 • Co z tą listą kandydatów w wyborach???
  dg
  12.10.2018, 18:32
  Ja wszystko rozumiem... Ale jest już 12 października, a tej listy ciągle nie ma! Kiedy zamierzacie Państwo ją opublikować???
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas