Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wybory bez barier 2018: jak zagłosować za pomocą nakładek brajlowskich?

19.10.2018
Autor: Mateusz Różański, konsultacja merytoryczna: Zespół Prawny Krajowego Biura Wyborczego
Źródło: pkw.gov.pl, pzn.org.pl
grafika dłoni, w tle punkty z alfabetu Braille

Podczas niedzielnych wyborów samorządowych wyborca z niepełnosprawnością wzroku może skorzystać z nakładek w alfabecie Braille’a, którą... przywiozą mu do lokalu wyborczego z urzędu gminy.

Nakładki w alfabecie Braille’a umożliwiają osobie niewidomej oddanie głosu w sposób komfortowy i co – najważniejsze – tajny. Znając numer listy i kandydata, na którego chce oddać głos, wyborca z niepełnosprawnością wzroku może znaleźć go samodzielnie na karcie do głosowania. Ze względu na różne formaty kart do głosowania, różne będą też formaty nakładek – odpowiednie do każdego z głosowań: na radnych różnych szczebli samorządów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Każda z udostępnianych wyborcy z niepełnosprawnością wzroku nakładek pozwoli znaleźć danego kandydata i listę.

Trzy otwory zamiast uciętego rogu

By uzyskać informacje na temat numeru listy i kandydata, na którego osoba niewidoma chce oddać głos, może ona zwrócić się z prośbą do komisji, która jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Jednocześnie komisja nie może pomóc w samym oddawaniu głosu. By odpowiednio umieścić kartę do głosowania w nakładce brajlowskiej, w prawym górnym rogu karta ma oznaczenie w postaci:

 • jednego otworu o średnicy 7 mm (karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których startuje jeden kandydat i karta do głosowania w wyborach do sejmików wojewódzkich),
 • dwóch umiejscowionych w poziomie otworów o średnicy 7 mm (karta do głosowania w wyborach do rad powiatów, karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców i karta do głosowania w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy),
 • trzech umiejscowionych w poziomie otworów o średnicy 7 mm (karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców),
 • czterech umiejscowionych w poziomie otworów o średnicy 7 mm (karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których startuje więcej niż jeden kandydat).

Nakładki obwoźne

Gdy wyborca z niepełnosprawnością narządu wzroku zgłosi się do komisji w sprawie wydania mu wraz z kartami do głosowania nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, komisja niezwłocznie informuje urząd gminy o konieczności pilnego doręczenia tych nakładek do tego obwodu głosowania.

Na czas oczekiwania na dostarczenie nakładek komisja zapewnienia wyborcy i ewentualnie osobie mu towarzyszącej miejsca do siedzenia. Ponadto komisja ma obowiązek zapewnienia wyborcy komfort oddania głosu z wykorzystaniem nakładki, mając na względzie format kart wykorzystywanych w danym obwodzie.

Obowiązki komisji

W czasie oczekiwania jeden z członków komisji powinien poinformować wyborcę o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, odczytać mu, jeżeli wyrazi taką potrzebę, treść obwieszczeń wyborczych, w tym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i kandydatach na wójta.

Po dostarczeniu przez przedstawiciela urzędu gminy nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a, komisja wraz z kartami do głosowania wydaje je wyborcy z niepełnosprawnością. Komisja informuje wyborcę, że po oddaniu głosu obowiązany jest on zwrócić komisji nakładki na karty. Komisja zwraca uwagę, aby wyborca wraz z kartami nie wrzucił nakładek do urny.

Po oddaniu głosu przez wyborcę nakładki zwracane są przedstawicielowi urzędu gminy, który powinien zaczekać na ich zwrot, a następnie odwieźć je do urzędu gminy. Taka procedura będzie przeprowadzana za każdym razem, gdy w lokalu pojawi się wyborca z niepełnosprawnością wzroku chcący głosować za pomocą nakładek w alfabecie Braille’a.


Informacje dotyczące pomocy, jaką mogą uzyskać wyborcy z niepełnosprawnością znajdują się w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (plik PDF, 303 KB).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Po co tyle jeździć?
  J. C.
  19.10.2018, 20:55
  Czy nakładki nie mogłyby być dostępne od razu? Po co takie zamieszanie z dowożeniem ich przez pracownika urzędu gminy? Przecież to zwiększa koszty głosowania. W małych gminach to może nie być problem, ale w większych ośrodkach, gdzie niewidomych jest więcej w kółko ktoś ma jeździć z nakładkami, a niewidomy ma cierpliwie czekać; nie ma co, fajna forma upokarzania obywatela; niech czeka, jak chce "komfortowo" głosować. No i jeszcze jeden problem: a jak urzędnikowi wiozącemu nakładki coś się po drodze przydarzy? To co, ile takie czekanie potrwa? Niepoważne to. Panie autorze artykułu Mateuszu Różański! Po co te dziwactwa typu "niepełnosprawność narządu wzroku"? Po prostu niewidomi albo niedowidzący; ta wasza polityczna poprawność.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas