Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa na przewóz osoby powyżej 85. roku życia

24.10.2018
Autor: F.

Dzień dobry. Bardzo proszę o podanie, w jaki sposób można otrzymać kartę parkingowa na przewóz osoby powyżej 85. roku życia. Mój Tata nie posiada jeszcze orzeczenia i niepełnosprawności, ale z uwagi na wiek, operacje stawu kolanowego i przebyty udar wiadomo, że są problemy z chodzeniem, staram się dowozić Tatę wszędzie względnie blisko drzwi wejściowych placówki, do której ma wejść i nie ukrywam, że taka karta parkingowa pozwoliłaby nam na bardziej komfortowe poruszanie sie po mieście Tacie, zwłaszcza w zimie, gdy ślisko i może się Tata przewrócić. Bardzo proszę o info, jaka jest procedura.

Szanowna Pani,

w myśl obowiązujących przepisów, kartę parkingową mogą otrzymać:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się w miejskim/powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności.

Więcej informacji dotyczących karty parkingowej znajdzie Pani na naszym portalu.

Zatem aby Pani Tata mógł ubiegać się o wydanie karty parkingowej, musi najpierw otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz odpowiednimi wskazaniami. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w miejskim/powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Kiedy przede wszystkim potrzebujesz pomocy drugiej osoby w codziennym życiu – dla siebie lub członka rodziny?

Biuletyn

Wspierają nas