Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy w moim przypadku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

05.12.2018
Autor: R.

Legitymuję się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (05-R) od dnia [do wiad. red.]. Natomiast osobą niepełnosprawną jestem od urodzenia. Czy w takim przypadku mogę otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 z poźn. zm.), zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie o której mowa powyżej, jest uzależnione od zaistnienia łącznie dwóch przesłanek: po pierwsze, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia musi legitymować się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; po drugie, niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem przez nią 21. roku życia.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami i formą pomocy w postaci świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, powinny zgłaszać się do Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas