Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o ponad 100 zł

16.11.2018
Autor: tp, fot. Rafał Michalczyk
banknot 100 zł

Do 1583 zł wzrośnie od 2019 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie rodzice, którzy nie pracują, by opiekować się dziećmi z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki), otrzymują 1477 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego znacząco zmieniała się przez ostatnie lata. Od 1 maja 2014 r. było to 1000 zł netto – na kwotę składało się: 800 zł świadczenia i 200 zł dodatku z rządowego programu. Od 1 stycznia 2015 r. było to 1200 zł, w kolejnym roku 1300 zł, a w 2017 r. – 1406 zł. W 2018 r. uprawnieni otrzymywali zaś 1477 zł netto.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: „Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja”.

Kto może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

Warunkiem otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:

 • osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce bądź ojcu dziecka,
 2. faktycznemu opiekunowi dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom, na których – zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego – ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy tym osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. nie ma faktycznego opiekuna dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przeczytaj więcej o świadczeniu pielęgnacyjnym na naszym portalu.

Komentarz

 • Nie dla wszystkich - DOBRA ZMIANA
  mama ewk
  20.11.2018, 09:19
  Rząd działa bez planu gasząc co chwilę nowe konflikty tworzone przez totalną opozycję .A jak ministerstwo rodziny wywiązuje się z obietnic ? Jest 500 plus bez względu na dochód i 300 plus oraz senior 75 plus i rodzina plus i matki 4 i więcej wychowanych dzieci. Jest tego dużo,jest praca nad reforma orzecznictwa która powinna być już na ukończeniu. Kiedy będzie zobaczymy i jest malejąca grupa matek tzw EWK które zgodnie z ustawą połączyły prace z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem.Mamy już w 2015 roku obietnice pani premier B.Szydło rozpoczęcia prac nad ustawą która bez zbędnej zwłoki wyrówna różnice w świadczeniach.Od tego czasu są podkomisje,komisje senackie komisje d/s petycji gdzie wiele projektów bez dyskusji na wniosek przedstawiciela ministerstwa trafia do kosza.Mamy obietnice pani minister 15 maja br o tzw.dosypce dla emerytowanych matek EWK. Nie ma najmniejszego śladu podjęcia prac nad ustawą przez ministerstwo .Przez te trzy lata matki EWK były okłamywane, zwodzone i lekceważone przez ministerstwo i rząd który mówi że wsłuchuje się w głos obywateli ,spełnia dane obietnice oraz z szacunkiem podchodzi do seniorów. Dla tej grupy wykluczonej nie ma zrozumienia ,szacunku i empatii. Jest lekceważenie ,wykluczenie oraz coraz większe dzielenie i skazanie na dalsze upokorzenie i ubóstwo . Na co czeka ministerstwo, może żeby problem matek EWK rozwiązała natura. Jedno jest pewne -nie dla wszystkich Dobra Zmiana. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zostali przez władze wykreśleni, niezauważeni. Czy tak wyglądać powinna dobra zmiana !!!!!!!

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas