Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a bezrobocie

22.12.2018
Autor: J.

Czy można pobierać rentę socjalną będąc na bezrobociu?

Szanowna Pani,

fakt pobierania przez Panią renty socjalnej uniemożliwia Pani uzyskanie statusu osoby bezrobotnej, ale może Pani uzyskać w powiatowym urzędzie pracy status osoby poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

Warto pamiętać o art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak w tym roku spędzisz wakacje?

Biuletyn

Wspierają nas