Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Tak zwane karpiowe. Od czego zależy jego przyznawanie?

22.12.2018
Autor: T.

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, pracuję w firmie pracy chronionej i nie dostajemy ani gotówki, ani żadnych bonów na Święta. Dlaczego jedne firmy dbają o pracownika, a inne nie, od czego to zależy, proszę o odpowiedź. Z poważaniem

Szanowna Pani,

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej, w tym kwestie dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z którego finansowane jest różnego rodzaju wsparcie dla pracowników, m.in. zwrot kosztów zakupu leków, dofinansowania różnego rodzaju i inne wsparcie. Ponadto w wielu zakładach pracy istnieje tzw. fundusz socjalny. Fundusz socjalny to środki przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej pracowników. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U.2018.1316 z późn. zm.).

W związku z powyższym wskazane jest, aby w swoim zakładzie pracy zapytała Pani o zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz fundusz socjalny i dowiedziała się, jakie są w nim przewidziane formy wsparcia pracowników w okresie świąt.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas