Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

10 pytań o „koperty” i karty parkingowe. Odpowiadamy

19.12.2018
Autor: oprac. Ewa Szymczuk, fot. pixabay.com
symbol osoby z niepełnosprawnością na parkingu

Przedświąteczna gorączka udziela się także kierowcom. Osoby z niepełnosprawnością, posiadające kartę parkingową, nie mogą zaparkować samochodu na tzw. kopercie, bo zajął ją ktoś nieuprawniony. Trafiają do nas pytania w tej sprawie, dlatego przypominamy podstawowe zasady dotyczące parkowania na „kopertach”, ale i te związane z procedurami ubiegania się o kartę parkingową i uprawnieniami z nią związanymi.

 

 1. Jestem osobą posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 05-R. Czytałem, że takim osobom należy się karta parkingowa, a mnie nie przysługuje. Dlaczego?

Kilka lat temu uległy zmianie przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych.

Obecnie osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego od dnia 1 lipca 2014 r., jeśli zawiera ono wskazanie do wydania karty parkingowej (tj. pkt 9 w orzeczeniu) oraz odpowiedni symbol przyczyny niepełnosprawności.

Zatem wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Dopiero na podstawie takiego orzeczenia można ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Możemy przypuszczać, że nasz Czytelnik albo posiada orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 r. albo lekarz orzecznik nie stwierdził znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się.

 1. Mam orzeczenie wydane na stałe o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 05-R , w którym jest napisane, że karta mi się należy. Dlaczego wydano mi kartę tylko na 5 lat?

W myśl obowiązujących przepisów, nawet jeśli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej wydane po 1 lipca 2014 r., zawierające wymagane do otrzymania karty parkingowej zapisy, zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo), karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres maksymalnie 5 lat.

Jednak w tym przypadku, aby uzyskać kolejną kartę, wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

 1. Jestem mamą 6-miesięcznego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bardzo często jeździmy z dzieckiem do lekarzy. Starałam się o kartę parkingową i jej nie dostałam. Dlaczego?

Dzieci do ukończenia 16. roku życia mogą otrzymać kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia zawierającego wskazanie do karty parkingowej, tj. znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku dzieci wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka.

W przypadku opisanym przez naszą Czytelniczkę nie można ustalić, że 6-miesięczne dziecko ma trudności w poruszaniu się, dlatego w orzeczeniu nie ustalono wskazania do karty parkingowej.

 1. Chciałam złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej dla mojej 90-letniej mamy. Powiedziano mi, że mama musi złożyć wniosek osobiście. Czy to jest w porządku? Dla mojej mamy pojechanie do urzędu jest praktycznie niemożliwe.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Karta parkingowa ma ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością mającym znaczne trudności w poruszaniu się oraz ich opiekunom – w zakresie opieki nad podopiecznym. Jednak otrzymać ją mogą osoby, które samodzielnie bądź ze wsparciem innych mogą się przemieszczać. Karty parkingowej nie otrzyma zatem najprawdopodobniej osoba leżąca, której przewiezienie wymaga transportu sanitarnego.

 1. Byłem w sanatorium. Mam kartę parkingową, ale i tak musiałem płacić za parking. Tymczasem w moim mieście nie płacę za parkowanie na „kopertach”. Czy to jest zgodne z przepisami?

Zasady korzystania z miejsc postojowych w miejskich strefach płatnego parkowania ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy.

Natomiast zasady korzystania z parkingów oraz miejsc postojowych, znajdujących się poza strefami płatnego parkowania, ustalane są przez ich właścicieli czy zarządców – w tym przypadku sanatorium bądź firmy zarządzającej.

Jeśli w regulaminie nie przewidziano zwolnienia posiadaczy karty parkingowej z opłat, należy je ponosić. W takiej sytuacji można jedynie wystąpić z wnioskiem do zarządcy o takie zmodyfikowanie regulaminu, by uwzględnione były potrzeby posiadaczy kart parkingowych.

 1. Przed naszym blokiem jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zwykle stoi na nim samochód mojego pełnosprawnego sąsiada. Jak się dowiedziałem, kartę parkingową ma jego żona, która jest na rencie i nie ma prawa jazdy, a samochodem jeździ sąsiad. Czy to jest legalne?

W wielu miejscach jest więcej osób uprawnionych do parkowania na tzw. kopertach, niż faktycznie istniejących miejsc postojowych dla osób uprawnionych, co szczególnie na dużych osiedlach powoduje rozmaite nieporozumienia.

Niestety też, często z takich miejsc korzystają osoby nieuprawnione. Jednak jeśli jedno z małżonków posiada ważą kartę parkingową, to nie ma przeszkód prawnych, by w miejscu zamieszkania samochód stał na kopercie usytuowanej pod domem, mimo że kierowcą jest osoba sprawna.

 1. Jestem niepełnosprawna (poruszam się o kulach) i mam kartę parkingową. Przed budynkiem, w którym pracuję, jest parking, ale tylko dla wybranych pracowników (żaden z nich nie ma karty parkingowej). Ja muszę parkować na oddalonym od biura parkingu, a tam jest tylko jedno miejsce postojowe, tzw. koperta, ale zwykle zajęte. Mnie pracodawca odmówił prawa do korzystania z tego parkingu. Co mogę zrobić?

Zasady korzystania z parkingów oraz miejsc postojowych, znajdujących się poza miejskimi strefami płatnego parkowania, ustalane są przez ich właścicieli czy firmy zarządzającej parkingiem.

Nie wiemy, dlaczego pracodawca odmówił osobie z niepełnosprawnością korzystania z parkingu, nie wiemy też, czy na tym parkingu jest wyznaczona tzw. koperta. Niestety nie można wskazać wprost przepisu, który nakazywałby pracodawcy udostępnienie miejsca postojowego osobie z niepełnosprawnością.

Jednak w takiej sytuacji warto przywołać przepisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz obowiązek pracodawcy polegających m.in. na wprowadzeniu racjonalnych usprawnień.

Racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby. W przytoczonej sytuacji będzie to umożliwienie korzystania z miejsca postojowego położonego możliwie najbliżej budynku, w którym znajduje się firma.

 1. W sąsiednim mieście zostawiłem samochód na kopercie, a po powrocie do auta znalazłem mandat za brak opłaty za parkowanie. Dowiedziałem się , że powinienem wnieść opłatę za parkowanie. Nie rozumiem, dlaczego, przecież mam ważną kartę parkingową.

Zasady korzystania z miejsc postojowych w miejskich strefach płatnego parkowania ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Dlatego w poszczególnych miastach lub gminach mogą obowiązywać odmienne zasady korzystania z miejsc postojowych.

W niektórych miastach można bezpłatnie parkować z kartą parkingową za szybą w całej strefie płatnego parkowania, w innych wyłącznie na miejscach wyznaczonych, tzw. kopertach, w jeszcze innych należy wnieść np. ulgowe opłaty.

Dlatego wybierając się do innego miasta warto zapoznać się z regulacjami dotyczącymi parkowania. Na naszym portalu można znaleźć informacje dotyczące opłat za parkowanie w różnych miastach.

Jeśli jednak osoba uprawniona do korzystania z miejsca postojowego otrzymała mandat za to, że nie uiściła wymaganej opłaty, zawsze może złożyć prośbę anulowanie kary.

 1. W okolicy, w której mieszkam, jest bardzo trudno zaparkować samochód. Jestem osobą niesprawną ruchowo (poruszam się na wózku), a jedyne miejsce dla osób niepełnosprawnych jest zawsze zajęte. Czy mogę mieć wyznaczoną kopertę na wyłączność?

Przede wszystkim należy dowiedzieć się, kto jest właścicielem terenu, na którym parkują samochody. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do właściciela lub zarządcy terenu z zapytaniem o możliwość wyznaczenia kolejnego miejsca postojowego lub wynajęcia czy wydzierżawienia już istniejącego miejsca postojowego dla osoby z niepełnosprawnością.

Warto jednak zauważyć, że coraz rzadziej jest taka możliwość, ponieważ zwykle jest więcej osób korzystających z „kopert” niż realnych możliwości ich wyznaczenia. Inaczej wygląda sytuacja w nowo budowanych osiedlach, gdzie bardzo często jest możliwość wykupienia miejsca postojowego, także dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 1. Mój współpracownik opiekuje się niepełnosprawnym bratem, którego codziennie odwozi do ośrodka, a następnie przyjeżdża do pracy. Nasze biuro jest w centrum miasta i są ogromne problemy z parkowaniem samochodów. Zobaczyłem, że kolega parkuje na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Powiedział mi, że może, bo jego brat ma kartę parkingową. Czy to jest zgodne z przepisami?

Niestety, opisana sytuacja nie jest niczym nowym. Bywa, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością po odwiezieniu podopiecznego do np. ośrodka opiekuńczego jadą do pracy, a tam parkują samochód na „kopercie”. Czasami w ten sposób unikają opłat za parkowanie albo po prostu w miejscach, gdzie trudno znaleźć miejsce do parkowania, mają zapewnione „wolne” miejsce. Działanie takie jest niezgodne nie tylko z obowiązującymi przepisami, ale i z zasadami współżycia społecznego.

Osoba z niepełnosprawnością mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Przepis ten dotyczy również kierującego pojazdem przewożącym osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Zatem z uprawnień karty parkingowej opiekun może korzystać wyłącznie przewożąc osobę z niepełnosprawnością – posiadacza karty parkingowej.

Warto także podkreślić, że kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności. W myśl przepisów należy za przednią szybą umieszczać oryginalny dokument, a nie np. jego kserokopię.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Czy osoba bez ręki powinna otrzymać kartę parkingową
  Maria Najder
  07.10.2019, 21:50
  czy osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez ręki może powinna otrzymać kartę parkingową. Osoba jest kierowcą, karta ułatwiłaby parkowanie.
  odpowiedz na komentarz
 • Czas postoju na kopercie
  Paulina
  26.09.2019, 12:10
  Korzystam z płatnego parkingu,gdzie zostawiam samochód na kopercie z kartą parkingową.Czy jest wyznaczony jakiś limit czasu postoju na kopercie ?
  odpowiedz na komentarz
 • Tytuł
  Grześ
  13.08.2019, 16:19
  Witam Czy niepełnosprawny może parkować nawet na nie swoim osiedlu jeśli ma kartę parkingowa
  odpowiedz na komentarz
 • Jakim autem na kopertę
  Sławek
  01.06.2019, 10:56
  Kiedyś, gdzieś chyba czytałem że na kopercie mogą parkować pojazdy o DMC 2800kg. Zastanawiam się nad zmianą auta typu van o dmc 2850kg Nie mogę teraz znaleść nic nic na ten temat i mam wątpliwości czy będę mógł parkować nim na kopercie
  odpowiedz na komentarz
 • Posiadacz Karty nie zajmuje wyznaczonego MPdlaN
  K.
  11.03.2019, 01:32
  A co się dzieje w sytuacji kiedy to osoba posiadająca kartę parkingową notorycznie omija wyznaczone miejsca parkingowe? Czy jej grozi jakiś mandat za zajmowanie ogólnodostępnego miejsca parkingowego w przypadku gdy dwa miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością są puste??
  odpowiedz na komentarz
 • Z pkt. 6 to się nie zgodzę. Może zajmować koperte tylko jeżeli siedzi w nim osoba niepełnosprawna.
  pkt.6!!!
  21.12.2018, 21:39
  W Ostrołęce właściciel samochodu dostał 800 zł mandatu ponieważ używał karty żony. Mężczyzna pojechał do galerii i zaparkował na kopercie, zapytany przez Policję gdzie jest przewożona niepełnosprawna odp. że w galerii. Policja sprawdziła monitoring-kierowca kłamał. Przyjął 800 zł. mandatu. 500 za parkowanie na kopercie i 300 zł. za posługiwanie się nie swoją kartą.
  odpowiedz na komentarz
 • Karta
  Anna
  21.12.2018, 19:54
  Mam umiarkowany na schorzenia kardiologiczne, powodują one także problemy z poruszaniem się (częste zasłabnięcia), ale przepisy tego nie przewidują takiej dla tych symboli. Mąż musi mnie zawozić na wózku do przychodni czy innych budynków użyteczności publicznej. W krajach rozwiniętych coraz więcej osób jest uprawnionych do karty, nawet osoby z zaburzeniami psychicznymi a u nas trwa odbieranie kart, zamiast ułatwić życie ON to się je utrudnia.
  odpowiedz na komentarz
 • I tak to jest
  orzeszek
  21.12.2018, 14:59
  Nawet w pytaniach widać, że są cwaniacy próbujący załatwić sobie kartę. "Dla mojej mamy pojechanie do urzędu jest praktycznie niemożliwe." To gdzie "to dziecko" chce mamę wozić ? do marketu ? Na koncert ? Jeżeli osoba nie może samodzielnie przejechać jako pasażer i dostać się do biura ( MOPS,GOPS,PCPR są przystosowane) , to znaczy że mama będzie leżała w łóżku a gość zastawi LEGALNIE kopertę sąsiadowi chodzącemu o kulach ! Cała ustawa jest skopana. "znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się" jest rozmaicie rozumiane przez orzeczników - dla jednego jest to sprzęt wspomagający dla innego strzykanie w kręgosłupie. O4-O. Jaskra ograniczenie pola widzenia - gość zdrowy jak rydz ruchowo nie widzi tylko na boki. Czy idzie z koperty czy z normalnego miejsca parkingowego, nie ma różnicy. po raz kolejny piszę 89 - 90 % kart jest wydanych wbrew obowiązującym przepisom
  odpowiedz na komentarz
 • parkowanie na kopertach
  magneto47
  21.12.2018, 12:58
  Niepełnosprawny co jest mym zdaniem śmieszne musi znać regulaminy stref płatnego parkowania wszystkich miast w tym kraju , mało miast gdyż są miasta mające kilka stref i w każdej z nich może być różny regulamin dotyczący odpłatności za tzw koperty . Najwyższy czas by ujednolicić te zasady . Spotkałem się w jednym z miast z umieszczonymi pod znakami miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych z tabliczkami informacyjnymi o treści "zerowa opłata " . Radni uchwalający opłatę dla niepełnosprawnych za parkowanie powinni zdawać sobie sprawę , że znaczna grupa osób niepełnosprawnych musi płacić dużo więcej za parkowanie od osób sprawnych , a to dlatego , że płacimy za czas parkowania . Osoba niepełnosprawna porusza się znacznie wolniej niż sprawny. I jeszcze jeden kwiatek do tego tematu . Spotkałem się w jednym z miast gdzie parkomaty w zasadzie był niedostępny dla osób niepełnosprawnych i musiałem prosić przechodniów o pomoc w dokonaniu opłaty.
  odpowiedz na komentarz
 • Karty parkingowe i koperty
  ONKA
  20.12.2018, 21:51
  Mam znaczny stopień 05R i słuch. W PFRON Olsztyn (warmińsko mazurskie) zapowiedziano mi że zostanie mi zabrana nie tylko karta parkingowa ale i legitymacja wystawiona na stałe. Od roku borykam się z trudnością poruszania przez sztywność stawów. lekarze szukają przyczyny bo poza przepukliną kręgosłupa nabawiłam się boreliozy. Czuję się oszukana. Auta nie posiadam a PCPR nie ma podobno obowiązku dowieść do specjalisty w innym mieście. Nigdy o nic nie prosiłam. Nadal nie chcę być uzależniona od osób trzecich ale czasem muszę prosić o pomoc. Dlaczego takich jak ja traktuje się nierówno? Nie wykorzystuję swoich uprawnień do koperty ale legitymacja chyba mi się należy.
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  Arek
  20.12.2018, 19:48
  Z tymi kartami to są jakieś cyrki. Poruszam się na wózku inwalidzkim, jestem po złamaniu kręgosłupa, a i tak odmówiono mi wydanie takiej karty. Z to widzę, jak pełnosprawni z nich korzystają.
  odpowiedz na komentarz
 • parkowanie na kopercie
  akm
  20.12.2018, 19:41
  Już czas ujednolicić przepisy o parkowaniu na kopercie w wszystkich miejscowościach POLSKI. Aktualnie przed wyjazdem do innego miasta trzeba przeczytać przepisy gminne i stosować się do nich.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak oceniasz wynik wyborów?

Biuletyn

Wspierają nas