Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop rehabilitacyjny

23.01.2019
Autor: J.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności posiadam od 17.12.2003 roku, ostatnie zaktualizowane zostało wydane 2.10.2018 roku. Od 1.11.2018 roku podjęłam pracę na umowę o pracę na 1/2 etatu. Od 29 stycznia 2018 roku przeszłam na emeryturę, i do 30.10.2018 nie pracowałam. Za 2018 rok wykorzystałam tylko 1 dzień urlopu dodatkowego/rehabilitacyjnego. Od kiedy w nowej pracy należy mi się urlop dodatkowy, czy pracując na 1/2 etatu należy mi się 10 dni po 3,5 godziny, czy po prostu 10 dni, czy 5 dni, czy należy mi się za 2 miesiące listopad, grudzień 2018 i ja nowo w 2019 roku nowy urlop?

Szanowna Pani,

sprawa wymaga doprecyzowania kilku kwestii, dlatego warto sprawę omówić w ramach porad udzielanych w Centrach Integracji, których siedziby są w: Gdyni (tel.: 505 606 776), Warszawie (tel.: 505 602 517) i Zielonej Górze (tel.: 570 066 206).

Niemniej jednak należy pamiętać, iż zgodnie z art. 19. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

  • ust. 2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
  • ust. 3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1.

Jeśli przepracowała już Pani na podstawie umowy o pracę posiadając co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności ponad rok, licząc poprzednie stosunki pracy, to dodatkowy urlop u nowego pracodawcy powinien być przyznany, na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Jak wskazano na stronach Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy kiedykolwiek z powodu niepełnosprawności nie wpuszczono gdzieś Ciebie lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas