Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kombatanci jednak zaparkują na „kopertach”? Wkrótce pierwsze czytanie projektu ustawy. Co na to rząd?

14.01.2019
Autor: Mateusz Różański, fot. autor
Znak z informacją o 5 "kopertach"

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą otrzymywać bezpłatnie i bezterminowo nowe dokumenty – karty kombatanta, które dadzą im te same uprawnienia, które mają posiadacze kart parkingowych.

Takie rozwiązanie zakłada przygotowany przez senatorów projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (sejmowy druk nr 2523).

Zmiana oceniona negatywnie

Pomysł stworzenia dokumentu, który zrówna prawa kombatantów i posiadaczy kart parkingowych, to efekt wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i skarg ze strony środowiska kombatantów, negatywnie oceniających funkcjonujące nowe przepisy dotyczące kart parkingowych. Od 1 lipca 2015 r. mogą się nimi posługiwać tylko:

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i z kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osoby do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Po zmianie przepisów część kombatantów straciła możliwość posiadania karty parkingowej. W ramach trwających od 2017 roku prac powstał projekt ustawy, który po raz pierwszy ma zostać przedstawiony podczas obywającego się 15 stycznia 2019 r. posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Karty dla 25 tys. weteranów?

Jak czytamy w projekcie, członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, których liczba szacowana jest na 25 tys., legitymujący się kartą kombatanta i kierujący pojazdami samochodowymi oznaczonymi tą kartą, będą mogli nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na zasadach określonych dla osoby z niepełnosprawnością legitymującej się kartą parkingową, a także korzystać z miejsc parkingowych – tzw. kopert.

Autorzy projektu zakładają, że wnioski o kartę kombatanta złoży 4 tys. osób. Szacuje się, że wejście w życie ustawy może spowodować przyrost liczby uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością o 1 procent.

Kontrowersje

Pomysł nadania kombatantom tych samych praw, co posiadaczom kart parkingowych wzbudził sprzeciw osób z niepełnosprawnością. Przeciwnicy tego rozwiązania zwracają uwagę na to, że kombatanci, którzy rzeczywiście mają duże problemy w poruszaniu się, mogą przecież uzyskać kartę parkingową według tych samych zasad, co wszyscy.

Kontrowersyjna jest też planowana bezterminowość kart kombatanta (karty parkingowe wydawane są na maksimum 5 lat), co może prowadzić do tego, że będą posługiwać się nimi członkowie rodziny weterana także po jego śmierci. Tak było przed zmianą przepisów dotyczących kart parkingowych, gdy w samej Warszawie na 38 tys. będących w użyciu kart aż 9 tys. należało do osób nieżyjących.

Negatywne emocje budzi też sam pomysł, by w sytuacji, gdy karty parkingowe wydawane są osobom z niepełnosprawnością według restrykcyjnych zasad, analogiczne dokumenty weterani mieli otrzymywać za zasługi z przeszłości.

Bunt środowiska

Głos w tej sprawie, w oparciu o opinie Czytelników portalu Niepelnosprawni.pl, zajął swego czasu prezes Integracji Piotr Pawłowski.

„Z uwagą, ale i dużym niepokojem przyjąłem informację na temat próby rozszerzenia grona uprawnionych do używania kart parkingowych na wszystkich kombatantów, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a także wydawania im tych dokumentów bezterminowo. Jestem oczywiście pełen podziwu dla ich czynów i szacunku dla ich wieku, ale karta parkingowa nie jest nagrodą za zasługi” – napisał w petycji do Marszałka Senatu Piotr Pawłowski, dodając, że możliwość korzystania z „kopert” jest prawem, a nie przywilejem, bo osobom, które mają znaczne trudności w poruszaniu się, jest to niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Także Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, nie jest zwolennikiem przyznania uprawnień do parkowania na „kopertach” kombatantom niezależnie od ich niepełnosprawności.

„Przywileje dla kombatantów stanowią konstytucyjnie dopuszczone odstępstwo od zasady równości ze względu na szczególną wartość konstytucyjną, którą jest udział w walce o niepodległość – odpowiadają na zarzuty autorzy projektu. – Biorąc pod rozwagę szczególne zasługi dla Polski tych wszystkich obywateli polskich, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny oraz mając na względzie treść art. 19 Konstytucji RP, nakazującego specjalną opieką otaczać weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych, Wnioskodawcy niniejszego projektu uznali, że przywilej w postaci korzystania z niektórych udogodnień w ruchu drogowym, powinien przysługiwać wszystkim kombatantom” – tłumaczą senatorowie.

Co na to rząd?

Jak do ich propozycji odniosła się Rada Ministrów?

„Zawarte w senackim projekcie ustawy regulacje należy ocenić pozytywnie – czytamy stanowisku rządu do projektu ustawy. – (...) Mając powyższe na uwadze, Rada Ministrów popiera senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym”.

Dalszy przebieg prac nad tą ustawą będzie na bieżąco relacjonowany na naszym portalu.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Zdecydowane NIE dla kombatantów bez grupy
  Basia
  21.01.2019, 11:36
  Uważam- że jeżeli kombatant ma uzyskać przywilej parkowania tylko dlatego że jest kombatantem to moje zdecydowane NIE.Ale jeżeli uzyska orzeczenie tak jak MY zgodnie z obowiązującymi przepisami na Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności,to owszem. Nie rozszerzajmy tego kręgu-bo to już było.
  odpowiedz na komentarz
 • skandal
  Niko
  18.01.2019, 10:27
  To jest ,nie dopuszczalne aby najemnicy na wlasne widzimisie,sa wynagradzani za nie Polskie sprawy,niech maja pretensje do tych w czyim interesie okupowali .
  odpowiedz na komentarz
 • Hmm
  prawo rynku
  15.01.2019, 14:39
  No to teraz kolej na Honorowych krwiodawców (którzy także są zasłużeni) Policje, lekarzy,służby które pracują ku chwale ojczyzny Zasłużonych polityków senatorów, i wszystkich zasłużonych zgłoszonych do orderu uśmiechu. Powoli Karta Parkingowa zaczyna mi przypominać Voucher na darmowe parkowanie. Kolejnym krokiem będzie wymuszenie na Brukseli honorowania postoju Powstańców w całej UE no bo prawo w całej unii musi być zunifikowane w unii są karty parkingowe dla niepełnosprawnych.... Wymiana będzie jeden do jednego? czy na jednego powstańca 2 karty?
  odpowiedz na komentarz
 • Rozrasta się środowisko grup uprzywilejowanych, a co z grupą wykluczonych matek !!!!!!
  kasia
  15.01.2019, 08:42
  Przywileje dla kombatantów, dla matek które wychowały 4-ro lub więcej dzieci, dla rodzin wielodzietnych itd,itd. Wszystko pięknie ale nikt nie mówi co z emerytowanymi matkami EWK które od kilku lat błagają rząd PIS oraz MRPIPS o pochylenie się z troska nad ich losem i doprowadzenie do sprawiedliwego ,równego traktowania z matkami otrzymującymi świadczenie pielęgnacyjne obecnie o wiele wyższe od emerytury-renty EWK. W tej sprawie jest zmowa milczenia i widoczna niechęć by doprowadzić do prac nad ustawą dającą tej grupie matek opiekujących się od lat niesamodzielnym dorosłym dzieckiem dosypkę. Może pochylając się nad tyloma grupami społecznymi, rząd albo ministerstwo w imię sprawiedliwości społecznej pochylą się nad tymi matkami i doprowadzą do tak długo oczekiwanego wyrównania. Może i pani minister E.Rafalska dostrzeże te matki i powie wreszcie od lat oczekiwane przez matki zdanie --- przygotowaliśmy ustawę wyrównującą emerytury EWK ! .Do tej pory słyszymy obietnice,zapewnienia o dobrej woli i szczerych chęciach i pochylaniu się z troską.Niech rząd tak sprawnie jak emerytury matczyne , doprowadzi do wyrównania emerytur tej grupie matek. Czekamy aby i w tej sprawie pani minister się wypowiedziała. Czy dla rządu już nie istniejemy ? !!!!!
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas