Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mając orzeczenie o stopniu znacznym, będąc na L4, mogę być zwolniona?

31.01.2019
Autor: J.

Czy pracodawca może mnie zwolnić na L4, jeżeli mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym?

Szanowna Pani,

nie ma szczególnych przepisów, które w sposób specjalny chroniłyby osobę niepełnosprawną przed zwolnieniem. Zarówno pracownicy pełnosprawni, jak i niepełnosprawni w tym przypadku podlegają tym samym przepisom Kodeksu pracy. Kluczowy w tej sytuacji art. 53.§1 k.p. mówi, iż pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony udanego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową; (...).

O ile punkt pierwszy wydaje się być zrozumiały, o tyle warto rozwinąć punkt drugi. W omawianej sytuacji pracodawca może zwolnić pracownika (rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym) dopiero w przypadku wyczerpania okresu zasiłkowego 182 lub 270 dni (gruźlica lub zwolnienie dla kobiety w ciąży), a następnie otrzymania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i pobierania go przez okres ponad 3 miesięcy. Oznacza to w praktyce, że dopiero po 9 miesiącach choroby pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Jeśli przypadek dotyczy gruźlicy bądź kobiety w ciąży, czas ten wydłuża się aż do 12 miesięcy. Ochrona z ww. art. nie działa w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Powyższe zasady dotyczące czasu ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego dotyczą wszystkich pracowników, bez wyjątków.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas