Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Mieszkanie komunalne i dofinansowanie do zakupu laptopa

14.03.2019
Autor: A.

Moja córka jest osobą niepełnosprawną - choruje na epilepsję. Ma orzeczenie o stopniu lekkim ważne jeszcze 1,5 roku. Pomimo regularnego zażywania lekarstw dalej ma ataki. Oprócz tego córka leczy się w poradni psychiatrycznej, okulistycznej i ortopedycznej. Córka wyszła za mąż i wychowuje córeczkę. Czy córce i jej rodzinie możliwa jest jakaś pomoc w szybszym uzyskaniu mieszkania? Nie stać ich na prywatny najem. Czy mogłaby się ubiegać o pomoc w zakupie laptopa by np. mieć szansę na pracę przez Internet?

Szanowna Pani,

w tej sytuacji córka może próbować uzyskać lokal komunalny - jest to mieszkanie przyznawane przez gminę osobom o stosunkowo niskich dochodach, których nie stać na wynajęcie bądź kupno własnego mieszkania. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów przewidują, że to rada gminy uchwala zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych, więc najwięcej potrzebnych informacji znajdziecie Państwo w uchwałach rad gmin. Warto wiedzieć, że przepisy dotyczące przyznawania takich mieszkań nie są jednolite, każda gmina przyznaje mieszkania według ustalonych przez siebie kryteriów. Należy pamiętać, że każda gmina może odmiennie regulować te kwestie, a w związku z tym wskazane jest zapoznanie się z uchwałą swojej gminy. Mieszkania od miasta to dobro deficytowe, dlatego proces przyznawania ich konkretnym osobom wymaga skrupulatnej weryfikacji. Urzędnicy sprawdzają sytuację materialną wnioskujących o lokale, przeprowadzają wywiady środowiskowe i analizują dostarczone dokumenty. Należy więc uzyskać potrzebne informacje o zasadach przydzielania mieszkań komunalnych, ew. mieszkań w tzw. TBS (mieszkania na wynajem dla osób o wyższych dochodach niż najemców mieszkań komunalnyych, gdyby dochody rodziny Pani córki uległy podwyższeniu) w swojej gminie.

Jeśli chodzi o uzyskanie laptopa, to wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych można składać w każdym czasie we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Wnioski i informacje na ten temat można znaleźć na jego stronach internetowych lub na miejscu. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji, które wniosek powinien zawierać. Można ubiegać się o dofinansowanie zakupu laptopa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdy jest to uzasadnione niepełnosprawnością i będzie ułatwiało wykonywanie codziennych czynności, zatrudnienie lub kontakty z otoczeniem.

z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas