Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Lekki stopień niepełnosprawności a odliczenia w PIT

12.02.2019
Autor: B.

Mam 68 lat, jestem na wypracowanej emeryturze, mam przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Moja emerytura przekracza dochód 10080 zł. Jakie uprawnienia mi przysługują? Czy mogę odliczyć wydatki na leki – czy tylko związane z niepełnosprawnością, czy również na leki w związku z innymi chorobami i czy mogę odliczyć koszty utrzymania samochodu? Jeśli tak, to jakie wydatki?

Szanowny Panie,

przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej posługują się pojęciem „osoba niepełnosprawna”, czyli pojęciem osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów.

Jako osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, może Pan co do zasady skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i dokonać odliczenia wydatków związanych z niepełnosprawnością (w tym leki, koszty używania samochodu).

I tak np. zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn.zm.), w ramach ulgi rehabilitacyjnej można obecnie odliczyć od dochodu m.in. wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Dotyczy to wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Ustawa zawiera więc szeroki katalog wydatków podlegających uldze.

Ponieważ jednak nie jest możliwe udzielenie w niniejszy sposób dokładnej odpowiedzi, co może Pan odliczyć, a czego nie (gdyż wymaga to zapoznania się z dokumentami, które Pan posiada i rozmowy z Panem), proponuję Panu następujące rozwiązanie. Zazwyczaj przedstawiciele administracji skarbowej organizują pomoc w rozliczaniu PIT. Często takie akcje polegają na pomocy przy wypełnieniu PIT np. w centrach handlowych czy w siedzibach organizacji pozarządowych lub redakcjach lokalnych gazet. Zachęcam do kontaktu z właściwym dla Pana urzędem skarbowym i zapytanie o taką akcję. Zabierze Pan wtedy na takie spotkanie dokumenty związane z wydatkami i będzie Pan mógł bezpośrednio porozmawiać i rozliczyć PIT.

Innym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny w kwestii korzystania z ulgi rehabilitacyjnej z Krajową Informacją Skarbową czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Kontakt z telefonu stacjonarnego: 801 055 055, z telefonu komórkowego: 22 330 03 30.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej się boisz?

Biuletyn

Wspierają nas