Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy pracodawca musi mieć kopię orzeczenia, żeby otrzymać dofinansowanie?

31.01.2019
Autor: K.

Czy pracodawca musi otrzymać kopię mojego orzeczenia, żeby otrzymywać dotację do wynagrodzenia?

Szanowna Pani,

decyzja o zgłoszeniu pracodawcy faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wyłącznie do pracownika. Osoba niepełnosprawna nie zgłaszając faktu posiadania orzeczenia nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli jednak osoba niepełnosprawna chce korzystać ze szczegółnych uprawnień np. do dodatkowej przerwy od pracy, dodatkowego urlopu czy obniżonych norm czasu pracy i przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności, to powinno ono znaleźć się w aktach osobowych pracownika. Wynika to z § 3 ust.1 i 2 Rozporządzenia  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).

Podobnie w przypadku, gdy pracodawca korzysta z dofinansowania uzależnionego od stopnia niepełnosprawności – orzeczenie jest niezbędne, by z tego uprawnienia korzystać, stanowi on bowiem dokument potwierdzający prawa, które zeń wynikają. Jeśli się doda do tego możliwość kontroli przedsiębiorcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, zarządzaną przez prezesa PFRON (art 25d.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), staje się zrozumiałe przechowywanie kopii orzeczenia przez pracodawcę.

Przechowywanie orzeczenia przez pracodawcę nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas