Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ubezpieczenie zdrowotne opiekuna dwojga niepełnosprawnych rodziców

15.03.2019
Autor: J.

Czytałam tutaj poradę na temat braku możliwości ubezpieczenia osoby opiekującej się jednym rodzicem, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza wyznaczone minimum (760 zł). Co w takim razie, jeżeli jedna niepracująca osoba opiekuje się dwojgiem rodziców o znacznym stopniu niepełnosprawności? Czy jest jakaś instytucja, która mogłaby w tym przypadku opłacić ubezpieczenie zdrowotne? Dochód na osobę w rodzinie z dwóch emerytur to około 1330 zł.

Szanowna Pani,

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Część osób składa wnioski o świadczenie pielęgnacyjne (które od 1 stycznia 2019 wynosi: 1583 zł i nie obowiązuje w tym wypadku kryterium dochodowe) zamiast specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad swoim niepełnosprawnym w stopniu znacznym rodzicem,  następnie po otrzymaniu odmowy i po wyczerpaniu drogi administracyjnej składa skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odwołanie do Sądu nie daje gwarancji sukcesu (ze względu na ograniczenia w otrzymaniu świadczenia pielęgnacyjnego wynikające z przepisów), bo to już Sąd w indywidualnej sprawie ocenia pod kątem nawet przepisów Konstytucji RP zasadność uchylenia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki np. nad swoją mamą, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto zapoznać się z artykułami podejmującymi zagadnienie zawarte w pytaniu ze strony www.niepełnosprawni.pl:

NSA: opiekunowi osoby dorosłej nie można odmówić przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz Więcej pieniędzy za opiekę? To możliwe!

Niezależnie od tego, warto udać się do ośrodka pomocy społecznej w celu sprawdzenia, czy w Państwa wypadku istniałaby możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak w tym roku spędzisz wakacje?

Biuletyn

Wspierają nas