Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad babcią z niepełnosprawnością

15.03.2019
Autor: G.

Czy będąc na urlopie rodzicielskim, mogę starać się o świadczenie pielęgnacyjne nad babcią, którą się cały czas opiekuję?

Szanowna Pani,

nie wiem dokładnie co ma Pani na myśli pisząc „urlop rodzicielski” - czy Pani pozostaje w stosunku pracy (jest zatrudniona)? Brak zatrudnienia jest jednym z warunków otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Warto pamiętać, iż zgodnie z art. 27 ust. 5. ustawy o świadczeniach rodzinnych - w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas