Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności

21.02.2019
Autor: O.

Witam. Niedługo kończy mi się orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany), które było wydane na 4 lata. W międzyczasie uzyskałam rentę socjalna z tyt. całkowitej niezdolności do pracy. Wyczytalam, że całkowita niezdolność do pracy to niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Czy na tej podstawie przedłużą mi orzeczenie? Jakie dokumenty muszę złożyć w tym celu i czy znowu będzie komisja?

Szanowna Pani,

oba orzeczenia niby podobne, ale jednak inne organy wydające, inne cele, inne możliwości.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepłnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Służy ono głównie celom pozarentowym, zawiera sporo informacji, np. rodzaj(e) niepełnosprawności, określa możliwości zatrudnienia, uczestnictwa w WTZ, informuje o ewentualnych ulgach i uprawnieniach (np. karta parkingowa).

Orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane jest przez ZUS i służy głównie celom rentowym. W oparciu o nie dokonuje się np. wypłata świadczeń rentowych. To orzeczenie zawiera niewiele informacji.

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, należy złożyć:

  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
  3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.). Składając kopie niepoświadczone lub stawiając się na posiedzenie komisji należy mieć oryginały na potwierdzenie.
  4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.

Druk wniosku i druk zaświadczenia dostępny jest na stronach internetowych właściwego PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), w jego siedzibie lub MOPS. Dokumenty składa się osobiście lub listownie i czeka na komisję, chyba że w zaświadczeniu lekarz okresli brak możliwości stawienia się nań przez Panią, ze względu na stan zdrowia.

Warto zadbać o orzeczenie z powiatu także ze względu na ewentualne zatrudnienie. Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby z określeniem „umiarkowany stopień niepelnosprawności'” niż „całkowita niezdolność do pracy”, mimo iż oba te orzeczenia dają podobne uprawnienia w pracy osobom niepełnosprawnym, jak i ulgi pracodawcom. Powodem jest mniej kategoryczne określenie zawarte w pierwszym orzeczeniu.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas