Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

RPO: potrzebny system wsparcia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

12.02.2019
Autor: PAP, fot. sxc.hu
mama całuje małe dziecko, podnosząc je w górę

„Państwo nie wspiera rodziców dziecka z niepełnosprawnością w kryzysie psychicznym, gdy skończy 18 lat” – napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

W piśmie opublikowanym na stronach RPO Bodnar ocenił, że w Polsce brakuje „systemowych rozwiązań odnośnie zakresu oraz form wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością dotkniętych kryzysem psychicznym, które po uzyskaniu pełnoletności i opuszczeniu placówki leczniczej dla nieletnich nadal wymagają kompleksowego i specjalistycznego wsparcia, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im stosownej opieki i terapii”.

Próby samobójcze

Wskazał, że „konieczna jest szeroka międzyresortowa dyskusja nad wypracowaniem spójnych systemowo rozwiązań, które pozwolą zabezpieczyć zdrowie niepełnosprawnego młodego człowieka i będą wsparciem dla rodziny, bez konieczności ingerowania w sferę praw podmiotowych osób z niepełnosprawnością”.

Rzecznik przytoczył przykład dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, które było kilkadziesiąt razy hospitalizowane na oddziałach pediatrycznych i psychiatrycznych z powodu prób samobójczych i agresywnych zachowań.

„Sąd umieścił tę młodą osobę w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, ale po skończeniu 18 lat zostanie ona automatycznie zwolniona z zakładu. Matka nie jest w stanie zapewnić jej odpowiedniej opieki. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności system traci z pola widzenia osobę dziecko w kryzysie psychicznym, niezależnie od sytuacji” – wyjaśnił RPO.

Co mówi prawo?

Zdaniem Bodnara, gdy rodzice „są pozostawieni sami z problemem bez współpracy ze strony dzieci, powoduje, że sięgają do metody ostatecznej - wystąpienia o ubezwłasnowolnienie w celu sprawowania opieki w sposób adekwatny do potrze (jak uczyniła matka opisanej młodej osoby)”.

Rzecznik przypomniał, że jego urząd oraz „środowisko osób z niepełnosprawnościami od dawna postulują, aby ubezwłasnowolnienie, jako instytucję zastępczego podejmowania decyzji, zastąpić systemem wspieranego podejmowania decyzji”.

Adam Bodnar podkreślił, że „pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to najistotniejsze zadanie szeroko rozumianego systemu opieki. Art. 71 ust. 1 Konstytucji gwarantuje uwzględnienie dobra rodziny w polityce państwa, jak też szczególną pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Tak wyznaczony standard pomocy rodzinie, w której występuje niepełnosprawność wzmacnia norma zawarta w art. 69 Konstytucji. Stanowi ona, że osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Pomyłka
  ola
  20.02.2019, 11:11
  Ktoś pomylił niepełnosprawność intelektualną z, zaburzeniami psychicznymi :(
  odpowiedz na komentarz
 • Potrzebny system wsparcia nie tylko w tej sprawie !!!!!!
  kasia ewk
  14.02.2019, 09:12
  RPO p.Adam Bodnar już w r 2015 skierował interpelacje do premier B.Szydło wskazując na pilną potrzebę zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych wykluczającą matki które zgodnie z ustawą z roku 1989 przeszły na wcześniejszą emeryturę by opiekować się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji.Czy w tej sprawie od listopada 2015 r państwo coś zrobiło ?Do protestu matek osób niepełnosprawnych w ubiegłym roku ta grupa obywateli była nie zauważona przez rząd PIS-U. Powołane zespoły w celu rozwiązywania narastających problemów nie doprowadziły przez kilka lat do rozwiązania niczego .Przedstawiane obecnie propozycje są wieloletnie ,a wiele rodzin potrzebuje pomocy i wsparcia już w tej chwili. Na takie działania czekają rodziny ,matki niepełnosprawnych dorosłych dzieci. Leki naszych dzieci drożeją ,wszystko idzie w górę lecz rząd nie potrafi nad wyrównaniem świadczeń się pochylić i ustawy ponad trzy lata brak. My potrzebujemy prawa go godnego życia teraz, bez wirtualnej rzeczywistości .Na takie wsparcie czekamy i o takie uczciwe podejście do tej grupy matek wołamy .Czy wreszcie rząd ,Senat ,Sejm i samo ministerstwo w tej sprawie przestanie prace nad ustawą blokować- ciągle na taka decyzje ze strony minister Rafalskiej czekamy !
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie retoryczne:
  myszka w swiecie ciszy
  13.02.2019, 18:14
  … dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich, a nie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych? No tak, ten drugi właśnie otwierał wystawę prac plastycznych w Pcimiu Dolnym i jeszcze nie miał czasu na takie drobiazgi. Trzeba wszak odróżniać rzeczy ważne i g...no warte.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas