Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłki celowe

30.03.2019
Autor: A.

Czy pobierając rentę socjalną mogę się ubiegać o zasiłek celowy? Mieszkam sama, ale mam meldunek w domu u rodziców. Wydaję na lekarza i leki 180 zł miesięcznie, do tego dochodzi opłata za opał, wodę, prąd, śmieci. Jeśli nie zasiłek celowy, to na jaką pomoc mogę liczyć z gminy? 

Szanowna Pani,

w Pani wypadku może Pani złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o specjalny zasiłek celowy, który w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Od 1 października 2018 r. wzrosło kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł, a dla osoby w rodzinie – 528 zł. Odnośnie innych form pomocy, warto udać się do swojego ośrodka pomocy społecznej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat finansowych i niefinansowych form pomocy.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas