Spis książek jakimi dysponuje Centrum

06.01.2004
Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

1. 10 lat Krajowej Izby Gospodarczo- Rehabilitacyjnej (2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: KIG-R 2003

2. 40-lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie; Wydawnictwo i rok wydania: Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Konstancin 2002

3. ABC parkowania na kopertach; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

4. ABC...  niepełnosprawnego pracownika i pracodawcy; Anita Siemaszko; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004

5. ABC...  dla architekta; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

6. Agenda 22- władze lokalne.  Instruktaż w zakresie planowania polityki na rzecz osób
niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. ; Wydawnictwo i rok wydania: Główne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach projektu Inclusion Europe, 2002

7. Aktywnie Szukam Pracy; Magda Gorczyca, Katarzyna Karczmarczyk; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004

8. Alfabet punktowy dla głuchoniewidomych; Grzegorz Kozłowski; Wydawnictwo i rok wydania: Warszawa 1995

9. Antidotum- zarządzanie w opiece zdrowotnej; Wydawnictwo i rok wydania: nr 2/1997

10. Apostolstwo chorych 2004, nr 1 styczeń 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Polski Sekretariat Apostolstwa Chorych, Katowice 2004

11. Apostolstwo chorych nr 10(październik 2005); Wydawnictwo i rok wydania: Polski Sekretariat Apostolstwa Chorych, Katowice 2005

12. Apostolstwo chorych nr 11(listopad 2005); Wydawnictwo i rok wydania: Polski Sekretariat Apostolstwa Chorych, Katowice 2005

13. Arka nr 39-1/2002; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja im.  Stefana Batorego Komisja Edukacji w dziedzinie Uzależnień 2002

14. Autyzm w Europie - systemy opieki nad osobami z autyzmem w krajach UE (2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Synapsis, Warszawa 2002

15. Bardziej kochani, Warszawa 2002

16. Bezpłatny informator Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im.  Małego Księcia nr2(13)2004; Wydawnictwo i rok wydania: Lubelskie Hospicjum dla dzieci, Lublin 2004

17. Biblioterapeuta- Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

18. BIFRON Biuletyn Informacyjny nr 1(35) luty 2002; Wydawnictwo i rok wydania: PFRON 2002

19. BIFRON Biuletyn Informacyjny nr 2(36) kwiecień 2002; Wydawnictwo i rok wydania: PFRON 2002

20. BIFRON- wydanie specjalne Gmina, Powiat, Województwo na rzecz osób niepełnosprawnych; Wydawnictwo i rok wydania: Warszawa 1999

21. Biuletyn- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej; Wydawnictwo i rok wydania: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 1995

22. Biuletyn klubu ułatwionej komunikacji nr 1, lipiec 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Synapsis, Warszawa 2002

23. Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia; Wydawnictwo i rok wydania: NFZ, 2004

24. Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia; Wydawnictwo i rok wydania: NFZ, 2005

25. Biuletyn Wiosna 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja im.  Stefana Batorego 2002

26. Być matką dorosłych dzieci; Lidia Mieścinka- Mellibruda; Wydawnictwo i rok wydania: INTRA 2000

27. Cze-ne-ka nr 12, 2001; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, Warszawa 2001

28. Cze-ne-ka nr 14,2002; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, Warszawa 2001

29. Design for all- broszura; Wydawnictwo i rok wydania: ANLH Brussels, rok 2003

30. Dialog obywatelski w procesie integracji Europejskiej; Wydawnictwo i tok wydania: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

31. Dokumentacja Pracownicza w Firmie.  Obowiązki pracodawcy-Poradnik; Wydawnictwo i rok wydania: Biblioteczka Pracownicza 148

32. Dykta- wybór wierszy i opowiadań; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Kraków 2005

33. Dzieci z porażeniem mózgowym; J.  Bogucka, M.  Kościelska, D.  Radomski; Wydawnictwo i rok wydania: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN, Warszawa 1997

34. Dzieci z uszkodzonym słuchem; J.  Kobosko, J.  Kosmalowa; Wydawnictwo i rok wydania: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN, Warszawa 1997

35. Europa z dodatkowym Chromosomem; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej kochani, Warszawa 2003

36. Eurostudent magazyn katolicki nr 77/2003; Wydawnictwo i rok wydania: Eurostudent s. c, Kraków 2003

37. Forum- Edukacyjnie przyjazna szkoła; Wydawnictwo i rok wydania: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

38. Fundusz Lokalny-sposób na zmartwienia darczyńcy i zmagania organizacji społecznych; Wydawnictwo i rok wydania: Filantropia Naszych Czasów 1999

39. Gdy odchudzanie jest chorobą - anoreksja i bulimia; Irena Namysłowska, Ewa Paszkiewicz, Anna Siewierska; Wydawnictwo i rok wydania: INTRA 2000

40. Gmina; Wydanie specjalne nr 74/2003; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja promocji Gmin Polskich 2003

41. Guidelines of the President of the office for Competition and Consumers` Protection

42. Informator 1997- organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych; Wydawnictwo i rok wydania: PFRON

43. Informator CIS 2001 - informator o organizacjach i instytucjach działających na polu pomocy społecznej w powiecie warszawskim; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Klon /Jawor, Warszawa 2001

44. Informator dla osób niepełnosprawnych- Włocławek; Wydawnictwo i rok wydania: Urząd Miasta Włocławek, rok 2004

45. Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących; Wydawnictwo i rok wydania: Centralna Komisja edukacyjna, Warszawa 2003

46. Informator- organizacje pozarządowe w województwie łódzkim; Wydawnictwo i rok wydania: Regionalne Centrum polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2003

47. Informator z zakresu przeciwdziałania narkomanii i zakażenia HIV/AIDS dla pracowników służb społecznych- wydanie specjalne; Wydawnictwo i rok wydania: Urząd Gminy Warszawa- Centrum, Warszawa czerwiec 1999

48. International Round Table Discussions; Wydawnictwo i rok wydania: International Visegrad Fund 2000

49. Internetowy Przewodnik dla Osób Niepełnosprawnych; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Fuga Mundi Lublin 2001

50. Jak dostosować budynek; Jolanta Budny; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

51. Jak pomóc głuchoniewidomemu?; Wydawnictwo i rok wydania: Polski Związek Niewidomych

52. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki; Timothy Dimoff, Steve Carper; Wydawnictwo i rok wydania: Elma Books, Warszawa 1999

53. Jak rozwinąć skrzydła; Piotr Fijewski; Wydawnictwo i rok wydania: Warszawa 1997

54. Jak uwolnić się od goryczy; Jim Wilson; Wydawnictwo i rok wydania: Łaska i Pokój, Bielsko Biała

55. Katalog Firm Stowarzyszeniowych 2005; Wydawnictwo i rok wydania: Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce, CCIFP

56. Komiks kontra AIDS; Wydawnictwo i rok wydania: Krajowe Centrum ds.  AIDS, Warszawa 2002

57. Kompendium Ekonomiczno-Prawne zakładów pracy chronionej nr 11-12,2004(3egz); Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2004

58. Kompendium Ekonomiczno-Prawne zakładów pracy chronionej nr 1-2, 2004(2egz); Wydawnictwo i rok wydania: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, 2004

59. Kompendium Ekonomiczno-Prawne zakładów pracy chronionej nr 9-10,2004(3egz); Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2004

60. Kompendium Ekonomiczno-Prawne zakładów pracy chronionej nr 9-10,2005(3egz); Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2005

61. Kompendium zatrudniania osób niepełnosprawnych nr 1, 2005; Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2005

62. Kompendium zatrudniania osób niepełnosprawnych nr 11-12, 2004 (3egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2004

63. Kompendium zatrudniania osób niepełnosprawnych nr 1-2, 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), 2004

64. Kompendium zatrudniania osób niepełnosprawnych nr 2, 2005 (2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2005

65. Kompendium zatrudniania osób niepełnosprawnych nr 3, 2005 (2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2005

66. Kompendium zatrudniania osób niepełnosprawnych nr 3-4, 2004; Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2004

67. Kompendium zatrudniania osób niepełnosprawnych nr 9-10, 2004 (3egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: POPON, 2004

68. Komunikat biblioteki pracy i zabezpieczenia społecznego, wykaz nabytków: lipiec- sierpień, wrzesień, październik (2004); Wydawnictwo i rok wydania: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

69. Komunikat biblioteki pracy i zabezpieczenia społecznego, wykaz nabytków: marzec- kwiecień, maj (2005); Wydawnictwo i rok wydania: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

70. Kręta droga do godności-Niepełnosprawni w Polskim Systemie Edukacji; Bartosz Andrzej Szpurek; Wydawnictwo i rok wydania: Leszno 2004

71. Landszaft- Marek Plura; Wydawnictwo i rok wydania: Katowice 1997

72. Marginalizacja społeczna osób z autyzmem dziecięcym oraz ich rodzin w Polsce- aneks 2001/2002 do raportu 2000; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Synapsis 2002

73. materiały pomocnicze; Wydawnictwo i rok wydania: Centralny Ośrodek Badawczo- Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1996

74. MEDSPORTPRESS; Wydawnictwo i rok wydania: Agencja Wydawnicza 2000

75. Medycyna Szkolna- Główne Problemy i kierunki rozwiązań systemowych; Wydawnictwo i rok wydania: Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2002

76. Ministerstwo Edukacji Narodowej o kształceniu integracyjnym i specjalnym; Wydawnictwo i rok wydania: MEN, Biblioteczka Reformy 2001

77. Moja Mama. . .  Mój Tata. . .  ma SM.  Informacje dla dzieci i rodziców; Wydawnictwo i rok wydania: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa 1995

78. Można im pomóc- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Synapsis, Warszawa 2002

79. Muchaja- wybór wierszy i opowiadań; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Kraków 2001

80. Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy; Wydawnictwo i rok wydania: Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa 1999

81. Nasze Forum.  Kwartalnik pedagogiczno- terapeutyczny 1-2(9/10)2003; Wydawnictwo i rok wydania: Kwartalnik Pedagogiczno- Terapeutyczny  Nasze Forum 2003

82. Nasze sprawy czerwiec 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2004

83. Nasze sprawy kwiecień 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2002

84. Nasze sprawy marzec 2003; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2003

85. Nasze sprawy nr 1 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2002

86. Nasze sprawy nr 4 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2002

87. Nasze sprawy nr 5/6 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2002

88. Nasze sprawy nr3 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2002

89. Nasze sprawy numer specjalny, czerwiec 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Pismo Rehabilitacyjno- Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej 2002

90. Niepełnosprawni  u Wrót Zjednoczonej Europy- materiały z konferencji; Wydawnictwo i rok wydania: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Rzeszowie, Rzeszów 2003

91. Niepełnosprawni- normalna sprawa- Raport Integracji (2 egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2001

92. Niepełnosprawni Rehabilitacja Zawodowa 1997-2002; Wydawnictwo i rok wydania: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 2003

93. Niepełnosprawność i Rehabilitacja; Wydawnictwo i rok wydania: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2003 (Nr 1, 3)

94. Nowa Joni; Joni Eareckson Tada; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja  Polska bez barier, Warszawa 1999

95. Nowe realia, nowe możliwości.  Poradnik dla osób niepełnosprawnych (2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa Styczeń 1999

96. Nr 1/2003; Wydawnictwo i rok wydania: Polskie Towarzystwo Biblioterapetyczne 2003

97. O problemach dzieciństwa i dorastania; Wydawnictwo i rok wydania: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1998

98. Od pacjenta do obywatela- Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych –plan działania na lata 2001-2003 w Szwecji; Wydawnictwo i rok wydania: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2002

99. Odlot donikąd; Wojciech Wanat; Wydawnictwo i rok wydania: Iskry, Warszawa 1999
100. Odrodzenie Społeczeństwa Obywatelskiego - Rozwój sektora org.  Pozarządowych w Europie Środkowo - Wschodniej a rola pomocy zachodniej; Wydawnictwo i rok wydania: RBF-1992

101. Oni też wędrują harcerskim szlakiem część II; Wydawnictwo i rok wydania: Harcerskie Biuro Wydawnicze.  Horyzonty, Warszawa 1993

102. Osoba Niepełnosprawna w Społeczności Lokalnej- Raport I Ogólnopolskiego Konkursu dla Samorządów Powiatowych; Wydawnictwo i rok wydania: SIKON 2001

103. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej- materiały poseminaryjne; Wydawnictwo i rok wydania: Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Dębe 2003

104. Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Barbara Gąciarz; Wydawnictwo i rok wydania: Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001

105. Ośrodek Rehabilitacji narządu ruchu w Krzeszowicach; Wydawnictwo i rok wydania: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice SP ZOZ

106. Pakiet edukacyjny- Każdy inny, wszyscy równi. . . ; Wydawnictwo i rok wydania: Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty, Warszawa 2003

107. Pamiętam jak dziś- wybór wierszy i opowiadań; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Kraków 2002

108. Podwyższone koszty związane z rehabilitacją i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej - identyfikacja i metoda obliczania; Wydawnictwo i rok wydania: Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, Warszawa 2002

109. Pokonywanie barier- poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich; Wydawnictwo i rok wydania: Centrum praw Kobiet, Warszawa 2004

110. Polityka Społeczna i Zatrudnienie; Wydawnictwo i rok wydania: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w UE Kancelaria Rady Ministrów- lipiec 2001

111. Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

112. Polskie Doświadczenia w Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa); Wydawnictwo i rok wydania: Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, Warszawa 2003

113. Polubić astmę - pamiętnik astmatyka; Marianna Łazarek; Wydawnictwo i rok wydania: BHiT Agrotur, Komorów 2002

114. Poradnik dla niepełnosprawnych; Wydawnictwo i rok wydania: Muza SA. , Warszawa 1996

115. Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych; Wydawnictwo i rok wydania: Pełnomocnik Rządu ds.  osób niepełnosprawnych.  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2001

116. Prace-płace- sprawy socjalne – przegląd czasopism polskich w wyborze nr od 15 do 25 2005; Wydawnictwo i rok wydania: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

117. Prace-płace- sprawy socjalne – przegląd czasopism polskich w wyborze nr od 34 do 51 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

118. Prawa Człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną-raport krajowy; Wydawnictwo i rok wydania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2002

119. Problemy kształtowania budynków i mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych-

120. Problemy Rehabilitacji społecznej i Zawodowej kwartalnik; Wydawnictwo i rok wydania: Centrum Badawczo- Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 2-3/156-157/1998

121. Problemy Rehabilitacji społecznej i Zawodowej kwartalnik; Wydawnictwo i rok wydania: Centrum Badawczo- Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 4/150/1996

122. Przebieg negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej.  Stan na 1 września 2000 r. ; Wydawnictwo i rok wydania: Pełnomocnik Rządu ds.  Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej 2000

123. Przegląd Czerwonokrzyski nr 1 marzec 2003; Wydawnictwo i rok wydania: Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 2003

124. Przestrzeń dostępna, projektowanie dla wszystkich- informacje z seminarium; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Architektów Polskich w ramach programu Leonardo da Vinci III; rok 2002

125. Przewodnik turystyczny dla sprawnych i niepełnosprawnych, Gdańsk; Wydawnictwo i rok wydania: Urząd Miejski w Gdańsku

126. Przyjazna Suwalszczyzna nr 1 wrzesień 2003; Wydawnictwo i rok wydania: Suwalska Izba Turystyczna, Suwałki 2003,

127. Przyjazna Suwalszczyzna nr 3 czerwiec 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Suwalska Izba Turystyczna, Suwałki 2004

128. Raport 2000- ocena stanu pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom w Polsce ( 2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Porozumienie org.  Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Autyzmem i z Pokrewnymi Zaburzeniami oraz ich Rodzin Warszawa, marzec 2001

129. Raport o współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w procesie integracji Polski z UE; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

130. Regarding procedure for notifying the intended concentration; Wydawnictwo i rok wydania: Office for Competition and Consumers` Protection, Warszawa 2003

131. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych-wyciąg z ustawy z komentarzem; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2003

132. Rzecznictwo- jak skutecznie zabiegać o realizację praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi red.  Anny Rajner, Julii Wygnańskiej (4 egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Synapsis, Warszawa 2004

133. Sami sobie nr 1/58, I kwartał 2002, kwartalnik Koła SM przy TWK Kraków; Wydawnictwo i rok wydania: Koło Chorych na SM przy Krakowskim Oddziale TWK, 2002

134. Sami sobie nr 2/51, II kwartał 2000, kwartalnik Koła SM przy TWK Kraków; Wydawnictwo i rok wydania: Koło Chorych na SM przy Krakowskim Oddziale TWK, 2000

135. Samotne macierzyństwo i polityka społeczna; Wydawnictwo i rok wydania: Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001

136. Skutecznie i Profesjonalnie- poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko red.  M.  Wroniszewski, A.  Rajner (3 egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Synapsis, Warszawa 2002

137. Słowem i kształtem- kwartalnik nr 1/18/2003; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 2003

138. Słowem i kształtem- kwartalnik nr 1/4/1998; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 1998

139. Słowem i kształtem- kwartalnik nr 2(5)1998; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 1998

140. Słowem i kształtem- kwartalnik nr 2/21/2004; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 2004

141. Społeczeństwo dla wszystkich nr 1-2(3-4) czerwiec 2001; Wydawnictwo i rok wydania: Zarząd główny polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2001

142. Społeczeństwo dla wszystkich nr 2-3(8-9) wrzesień 2002; Wydawnictwo i rok wydania: Zarząd główny polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2002

143. Społeczności lokalne- zmierzch czy renesans nr 6; Wydawnictwo i rok wydania: BORIS Warszawa 2001

144. Sprawni w pracy- zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich; Janusz Gałęziak; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2004

145. Stanowczo łagodnie bez leku (2egz. ); Maria Król- Fijewska; Wydawnictwo i rok wydania: INTRA 2001

146. Sztuka bez barier- międzynarodowa wystawa prac artystów malujących ustami i nogami.  (2 egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2003

147. Sztuka bez barier- międzynarodowa wystawa prac artystów malujących ustami i nogami.  Tomihiro Hoshino (3 egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2003

148. Sztuka wychowania nr 3, wiosna 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie  Salutaris Rozwijanie Inicjatyw Pedagogiczno- Psychologicznych, Warszawa 2004 

149. Światło cienie nr 1(7)/1995; Wydawnictwo i rok wydania: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko, 1995

150. Światło cienie nr 1-2/1993; Wydawnictwo i rok wydania: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół, 1993

151. Światło cienie nr 2(24)1999; Wydawnictwo i rok wydania: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół  Ognisko, 1999

152. Światło cienie nr 3(5)/1994; Wydawnictwo i rok wydania: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko, 1994

153. Światło cienie nr 3-4(9-10)1995; Wydawnictwo i rok wydania: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół  Ognisko, 1995

154. To jest nasz świat- raport o życiu dzieci niepełnosprawnych ( 2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2002

155. Towards a Europe of social justice; Wydawnictwo i rok wydania: EU Presidency Voorzitterschap Vorsitz Presidence UE 2001

156. Turystyka bez barier- przewodnik dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się Kraków; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2002

157. Turystyka bez barier- przewodnik dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się Warszawa; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2002

158. Turystyka osób niepełnosprawnych- ograniczenia i możliwości rozwoju (2 egz. ) Teresa Skalska; Wydawnictwo i rok wydania: Ministerstwo Gospodarki, pracy i polityki społecznej, Warszawa 2003

159. Udostępnianie obiektów hotelarskich dla osób niepełnosprawnych, problematyka projektowania i przystosowania (2egz. ); Zenon Błądek, Andrzej Gałkowski; Wydawnictwo i rok wydania: Urząd Kultury Fizycznej I Turystyki Polskie Zrzeszenie Hoteli Warszawa 1997

160. Urazy rdzenia kręgowego.  Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim – poradnik; Tomasz Tasiemski; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Warszawa 2000

161. Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego.  Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim; Tomasz Tasiemski; Wydawnictwo i rok wydania: Tasiemski, Poznań 2000

162. Vademecum Darczyńcy; Joanna Pucek; Wydawnictwo i rok wydania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2002

163. Vademecum osoby niepełnosprawnej (2 egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Klon- Jawor, Warszawa 2001

164. Vademecum seniora- przewodnik po uprawnieniach (3egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Klon/ Jawor, Warszawa 2002

165. VI Konferencja Opieki Długoterminowej Niepełnosprawność wyzwaniem do współpracy interdyscyplinarnej ( Materiały konferencyjne); Wydawnictwo i rok wydania: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Toruń 2003 

166. VIII międzynarodowe Biennale sztuk plastycznych osób niepełnosprawnych, Kraków 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Kraków grudzień 2004

167. Wieczne dzieci czy dorośli.  Problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej kochani, Warszawa 2002

168. Wielka Gala Integracji 2004; Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

169. Wielkie reformy wielkie nadzieje wielkie rozczarowania- miesięcznik Więź-czerwiec 2001; Wydawnictwo i rok wydania: Towarzystwo Więź- Warszawa 2001

170. Wolontariat w Biznesie; Wydawnictwo i rok wydania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

171. Wydawnictwo i rok wydania: Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, Warszawa 2003

172. Wygrać starość- poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy; Wydawnictwo i rok wydania: Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2004

173. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi- informator; Wydawnictwo i rok wydania: Informator

174. Z myślą o Tobie- informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa (2egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa

175. Zabytki wielickiej kopalni w twórczości artystów niepełnosprawnych; Wydawnictwo i rok wydania: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Kraków 2005

176. Zakłady pracy chronionej- katalog 1997; Wydawnictwo i rok wydania: PFRON, Warszawa 1997

177. Zakłady Pracy Chronionej nr 1(57) 2003; Wydawnictwo i rok wydania: KIG-R 2003

178. Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Andrzej Barczyński; Wydawnictwo i rok wydania: Dział wydawnictw KIG-R, Warszawa 2001

179. Zdzisław Moliński; Przewodnik po Lesznie i okolicy; Wydawnictwo i rok wydania: Dom Wydawniczy Officina, Leszno 1999

180. Zenon Błądek.  Hotele.  Programowanie, projektowanie, wyposażenie; Wydawnictwo i rok wydania:

181. Zwang nr 1,may 2003 (4egz. ); Wydawnictwo i rok wydania: Hagai Aviel, may 2003

Z wymienionych publikacji można skorzystać na miejscu w Centrum Informacyjnym, po uprzednim umówieniu się telefonicznym, Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych: tel. 022 831 85 82

Aktualizacja: luty 2006