Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do otworzenia działalności

25.03.2019
Autor: K.

Od 2017 r. jestem osobą niepełnosprawną, obecnie na minimalnej rencie. Nigdzie nie mogę dostać pracy, więc postanowiłem założyć działalność. Ponieważ z wykształcenia jestem prawnikiem, w związku z tym chciałem szukać dofinansowania swojej działalności w tym kierunku. Gdzie mógłbym się zgłosić w tej sprawie? Zaznaczę, że nie mogę się jako rencista zarejestrować w urzędzie pracy.

Szanowny Panie,

nic nie stoi na przeszkodzie aby, będąc rencistą, zarejestrował się Pan w urzędzie pracy jako poszukujący pracy. Po zarejestrowaniu może Pan spróbować uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej. Mówi o tym art. 12 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.): osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Jest to pomoc bezzwrotna - warunkiem jest utrzymanie działalności przez co najmniej 24 miesiące. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania (najczęściej poprzez powiatowy urząd pracy). O przyznaniu dotacji decyduje starosta w oparciu o § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2018 poz. 2342).

Ważne! Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony

Jeżeli rozpocznie Pan działalność gospodarczą to na mocy art. 25 a ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.) to mając orzeczenie o niepełnosprawności, może Pan ubiegać się o refundację składki rentowej i emerytalnej z PFRON. Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności lub rodzaju niezdolności do pracy. Osoby najbardziej niepełnosprawne otrzymują wyższą refundację składek.

Środki PFRON do urzędów najczęściej trafiają w okresie marzec - maj. Planując założenie własnej firmy warto wziąć to pod uwagę i odpowiednio wcześnie skontaktować się z urzędem. Potrzebne informacje znajdzie Pan w PUP i na stronie www.pfron.org.pl.

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz przyznanie świadczenia 500 zł osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas