Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uprawnienia pracodawcy do dofinansowania z PFRON wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych

25.03.2019
Autor: R.

Pracownica w szkole obwodowej (stanowisko sprzątaczki) uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Zatrudniam jeszcze dwie pracownice z orzeczeniem w stopniu lekkim. Czy mogę występować o dofinansowanie wynagrodzenia z PEFRON? Czy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole do tych celów oblicza się tak samo, jak do zwolnienia ze składek na fundusz (z uwzględnieniem wskaźnika uczniów niepełnosprawnych - teraz wynosi on 12%)? Pracownice nie mogą wykonywać zleconych obowiązków i muszę przez to zatrudnić dodatkową osobę, co zwiększa koszty ich zatrudnienia.

Szanowny Panie,

o dofinansowanie może się ubiegać pracodawca, który zatrudniając ponad 25 osób osiągnął odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Art. 21.1. pkt. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.) określa m.in., że dla publicznych i niepublicznych szkół, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust.1 i 2, wynosi 2%.

Art. 21.1 pkt 2c mówi, iż ów wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika dzieci, wychowanków, uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się.

Art. 26 a.1. w.w ustawy stwierdza, że pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługuje w kwocie:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  3. 450 zł – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia  niepełnosprawności.

Więcej szczegółowych informacji znajdzie Pan na stronach www.pfron.org.pl

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Jak w tym roku spędzisz wakacje?

Biuletyn

Wspierają nas