Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sejm za dodatkowym wsparciem dla kombatantów

15.03.2019
Autor: PAP, fot. pixabay.com
starszy pan idzie z założonymi na plecy rękami

Sejm przyjął w piątek 15 marca nowelę ustaw dotyczących uprawnień kombatantów i osób represjonowanych. Zakłada ona m.in. przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej i poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących tzw. żołnierzom-górnikom.

Za nowelizacją głosowało 421 posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie poparli cztery poprawki zgłoszone przez klub PiS. Mają one na celu m.in. umożliwienie realizowania pomocy pieniężnej na rachunki w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej na takich samych zasadach jak na rachunki bankowe. Zakładają one także ujednolicenie terminologii dotyczącej dochodu, którego wskazanie jest wymagane przy składaniu wniosku o pomoc pieniężną, której udziela Urząd ds. Kombatantów.

Odrzucono zaś 17 poprawek zgłoszonych przez PO-KO. Zakładały one włączenie tzw. żołnierzy-górników do ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. Dotyczyły również trybu wydawania kombatanckiej karty parkingowej i wprowadzenia wymogów służących zabezpieczeniu przed używaniem jej przez osoby nieuprawnione.

Parkowanie na kopertach

Nowela stanowi, m.in. że kombatantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa. Jednorazowa m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności. Pomoc okresowa m.in. na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby lub opłacenie pomocy pielęgnacyjnej. Pomoc okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a jednorazowa nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W myśl zapisów członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się kartą kombatanta, kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na zasadach określonych dla osoby z niepełnosprawnością.

Dodatek pieniężny

Zmiany odnoszące się do ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych stanowią m.in., że do renty inwalidzkiej przysługuje dodatek pieniężny w wysokości 850 zł. Wprowadzają też możliwość przekazywania przez organy emerytalno-rentowe świadczeń mieszkającym za granicą. Przewidują również umożliwienie osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez władze III Rzeszy i ZSRR, będącym w trudnej sytuacji materialnej, otrzymywanie pomocy pieniężnej od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zakładają także, że w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wprowadza się zmianę, w myśl której świadczenie pieniężne wynosi 222,01 zł. Mówią również, że świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny i jednorazowe odszkodowanie oraz koszty ich obsługi finansowane są ze środków budżetu państwa.

Wsparcie dla niewidomych cywilów

Nowelizacja przewiduje też umożliwienie cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, otrzymywania pomocy pieniężnej od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także przyznanie im dodatkowego świadczenia – ryczałtu energetycznego.

Reguluje ona również kwestie związane ze zbiegiem świadczeń przysługujących działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych oraz przekazywanie przysługujących tym osobom świadczeń za granicę.

Nowela precyzuje także maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy w latach 2019–2028 dotyczący m.in. Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Większość przepisów znajdujących się w nowelizacji ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • za co
  marek
  19.03.2019, 17:21
  za co mają mieć te dodatki ci 30 letni kombatanci wojna się skończyła a kombatantów przybywa dziwne?
  odpowiedz na komentarz
 • Śmiechu warte
  TOMASZ
  19.03.2019, 10:55
  No i za 2 lata tak poszerzą ustawę kombatancką, z ulepszeniem reformy orzecznictwa, że okaże się iż niepełnosprawni to sami mundurowi, 40-50 letni kombatanci, emeryci i renciści, którzy mają świadczenia po 5-6 tysięcy i pracują na budowie, transporcie lub już jako cywile w wojsku itp. Zdrowych koni po jednej misji wojennej (nie umniejszając odwagi - często po takiej misji jedyna szkoda to zużycie wątroby), ale z arsenałem ulg, kart parkingowych większym niż niejeden ciężko chory szary obywatel. A jak myślicie, że taki żołnierz zachowa powagę i majestat przy parkowaniu na kopercie, to zapomnijcie. Nie ta liga. Już dziś w ZUS mamy ciężko chorych rencistów kulturystów i tych z orzeczonych odrębnie przez lekarzy MON. Czepią się szarego Nowaka, a Ci w majestacie prawa - zdrowe konie, zyskają znacznie większą pomoc niż niejeden niepełnosprawny uzdrowiony w ZUS. Nie generalizuję: Oddaję honor bohaterom wojennym, ale mam znajomych w służbach mundurowych to słucham co mówią. Każdy z nich przechodzi na emeryturę, albo rentę z powodów... psychicznych. Zdrowe konie z wyższym świadczeniem bo chory.
  odpowiedz na komentarz
 • Którz to jest ten kombatant.
  janek.
  17.03.2019, 13:59
  Nieznana jest definicja kombatanta.Dawniej był to członek ZBOWIDU,związku bojowników o wolność i demokrację.W latach 90 nastąpiła moda na kombatantów,coraz więcej osób nabrało tych uprawnień min.opozycja antykomunistyczna,represjonowani z powodów politycznych,deportowani do prac przymusowych,nawet osoby wysiedlane w czasie wojny lub te osoby które nie chciały iść do wojska tylko wolały pracować w kopalni.Takie osoby nabierają prawa do dodatkowych świadczeń nawet ryczałtów energetycznych,a gdzie są dodatkowe świadczenia dla niepełnosprawnych którzy większą część swego życia ciężko pracowali i stali się niepełnosprawnymi z powodu wypadków czy też choroby.Dlaczego tacy nie maja dodatków,dlaczego nie ma dodatku dla osoby która stała się niepełnosprawna z powodu choroby zawodowej,czy też pracy w szkodliwych warunkach,dlaczego nie ma dla tych osób wcześniejszych o 5 lat emerytur,często latami muszą dochodzić swych praw do należnych z tego powodu świadczeń.Kontrowersje budzą uprawnienia do parkowania przez tych kombatantów na takich samych zasadach jak niepełnosprawni posiadający karty parkingowe,otrzymane często w wielkim trudzie.
  odpowiedz na komentarz
 • Co z matkami EWK
  katarzyna
  15.03.2019, 17:56
  A kiedy wsparcie dla matek emerytek ,rencistek EWK . Czekamy na zmianę ustawy wystarczająco długo, prace w Senackie blokowane przez MRPIPS z ogromnym uporem wyszukiwane są nowe przeszkody. My jesteśmy dla rządu obywatelami drugiej kategorii którym za pracę i poświęcenie nie należy się wsparcie i szacunek .Nie mamy prawa z naszym dzieckiem nawet na stare lata do godnego życia, okazania szacunku i sprawiedliwości której pozbawiono nas matki przyjmując ustawę o świadczeniu pielegnacyjnym w 2014 r. Od tego czasu piszemy pisma z prośbą o wyrównanie naszych świadczeń poprzez tak zwaną dosypke. Do tej pory ministerstwo rodziny nad problemem zmiany ustawy się nie pochyliło. Wsparcie trafiło do bardzo wielu grup społecznych . Teraz nowa prpozycje wsparcia dla kombatantów. A my wykluczone matki mamy czekać aż do śmierci . Tak wygląda troską i wsparcie dla matek opiekunek EWK dorosłych ,niesamodzielonych dzieci. Co na to pani minister E.Rafalska powie my matki wiemy powie ile ten rząd dobrego zrobił. Będą to puste słowa tak jak puste obietnice wypowiadane juz od czasu pani B.Szydło. To smutna prawda o wykluczeniu i poniżeniu najbardziej skazanej na życie w biedzie grupy obywateli i ich niesamodzielonych dzieci. My nie jesteśmy kombatantami. Mamy karę parkingowa na 5 lat i to odpłatnie po stawienia się z dzieckiem na komisji i nie mamy nic więcej. Dziecko nie ma prawa do darmowych leków jak kombatanci choć ma znaczny stopień niepełnosprawności. Tak wygląda wsparcie Podsumowanie jest smutne dużo wam obiecujemy ale nic nie zrealizujemy .
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Gdzie ostatnio w telewizji lub w internecie widziałaś/-eś osobę z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas