Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek z OPS. Stan zdrowia nie jest „szczególnie uzasadnionym przypadkiem”?

04.04.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. M. Kuśmierz
napis sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu odmówił przyznania zasiłku celowego, nie uznając tej formy pomocy kobiecie z lekkim stopniem niepełnosprawności za „szczególnie uzasadniony przypadek” w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Kobieta z lekkim stopniem niepełnosprawności przyznanym bezterminowo ma stały dochód w postaci świadczenia emerytalno-rentowego, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek celowy przekroczyło kryterium dochodowe. Nie była więc uprawniona do tego rodzaju wsparcia. Sąd rozpatrzył jednak możliwość przyznania jej zasiłku, biorąc pod uwagę jej szczególną sytuację.

„Na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej „w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe” może być przyznane świadczenie w postaci specjalnego zasiłku celowego lub zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu” – czytamy w uzasadnieniu.

W ustawie nie zdefiniowano „szczególnie uzasadnionego przypadku”, jednak przyjmuje się, że chodzi o takie sytuacje, które bez żadnych wątpliwości można uznać za dotkliwe w skutkach i głęboko ingerujące w plany życiowe, a wynikające z niecodziennych zdarzeń.

Nie dochód ważny, a sytuacja życiowa

W rozpatrywanym przypadku sąd uznał, że sytuacja kobiety ze względu na jej stan zdrowia i niepełnosprawność jest trudna, z drugiej strony jednak polepszona przez posiadanie stałego dochodu, przekraczającego kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej. Sąd nie uznał zatem tej sytuacji za „szczególnie uzasadniony przypadek”.

„Dodatkowo przemawia za taką oceną charakter zgłoszonych potrzeb (zasiłek na rehabilitację, na remont domu oraz prace dezynfekująco-czyszczące, na zakup biletów ZTM lub opłacenie taksówki, na urlop, na zakup klimatyzatorów oraz rekompensata za wyrządzone krzywdy), które stanowią kategorię planowanych wydatków lub wydatków ponad konieczne potrzeby bytowe” – czytamy w uzasadnieniu sądu.

Sąd podkreślił, że o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego decyduje nie dochód, ale sytuacja życiowa.

„Przyjąć zatem należy, iż specjalny zasiłek celowy powinien być traktowany jako wyjątkowa, szczególna pomoc doraźna na konkretny cel bytowy w sytuacji, gdy uzyskiwany dochód wnioskodawcy przekracza ustawowe kryterium dochodowe, a jednocześnie nie jest możliwe uzyskanie potrzebnych środków w ramach własnych działań strony i zwyczajnych świadczeń z pomocy społecznej” – napisał sędzia, uzasadniając wyrok.

Nie jest on jeszcze prawomocny. Pełne uzasadnienie wyroku przeczytać można na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • dziwne...
    Gorszy ON
    04.04.2019, 20:34
    Mam umiarkowany. Przekraczam kryterium dochodowe o jakieś 2-15zł (zasiłek stały + zas. pielęgnacyjny+dodatek mieszkaniowy+dod.energetyczny). Niemal każdego miesiąca otrzymuję specjalny celowy albo na leki, albo na dopłatę do prądu, gazu itd. Uzasadnienie trudna sytuacja materialna i zdrowotna, więc chyba coś nie tak, odwołać się trzeba od takiego wyroku
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas