Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność umiarkowana a renta

20.04.2019
Autor: L.

Witam. Mam przyznaną niepełnosprawność umiarkowaną, aktualnie dostałam na stałe. Staż pracy 21 lat. Mam lat [do wiad. red.]. Choruję na RZS, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i kilka innych. Do tej pory pracowałam aktywnie mimo bólu i utrudnień. Jednak jest mi coraz ciężej. Leczę się biologicznie. Czy mam szanse na rentę? Jak ją uzyskać?

Szanowna Pani,

niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Niezdolność do pracy może być częściowa lub całkowita. Aby ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS. Szczegółowe informacje uzyska Pani w oddziale ZUS lub na stronie ZUS.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolny do pracy,
  • ma wymagany – odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w określonych Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 748) okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

W przypadku osoby, która stała się niezdolna do pracy po ukończeniu 30 lat, wymagany okres składkowy wynosi 5 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę wniosek o rentę lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy.

Ważne! W przypadku niezdolności do pracy po ukończeniu 30 lat, nie jest konieczne posiadanie 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli kobieta jest całkowicie niezdolna do pacy oraz udowodniła 25 lat składkowych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas