Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka wytchnieniowa. Jak skorzystać z programu?

10.04.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
czarne znaki zapytania i jeden czerwony znak zapytania na czarnym tle

110 mln zł zarezerwowano na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2019 r. Kto może z niego skorzystać i w jaki sposób? Co należy do obowiązku gminy i powiatu? Wyjaśniamy krok po kroku.

Cel programu

Program „Opieka wytchnieniowa” zapewnia usługę opieki wytchnieniowej rodzinie i opiekunom osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem gmin i powiatów poprzez:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia,
 • dofinansowanie do gmin i powiatów w tym obszarze,
 • poradnictwo specjalistyczne np. psychologiczne lub terapeutyczne dla rodzin lub opiekunów,
 • naukę w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub opiekunów.

Dla kogo jest program?

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 • dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Aby ocenić zarówno stan dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i powyższymi wskazaniami, jak i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista musi wypełnić „Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel” – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności, która jest podana w orzeczeniu.

Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0-40 pkt., opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi dziecka lub osoby z niepełnosprawnością. W Polsce uzyskanie 40 pkt. lub mniej w skali Barthel oznacza zakwalifikowanie chorego do opieki długoterminowej; oznacza także, że chory wymaga stałej opieki.

Gdzie i jak świadczona będzie usługa?

 1. W ramach pobytu dziennego, jeśli podopieczny spełnia kryteria programu i nie korzysta z innych form usług w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
  • Realizowana będzie przez gminy we współpracy z powiatami.
 2. Jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego:
  • w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
  • w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
  • Realizowana będzie przez gminy we współpracy z powiatami.
 3. Poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
  • Realizowana będzie przez powiaty.

Koszty usługi opieki wytchnieniowej

 1. W formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania podopiecznego – koszt jednej godziny nie może przekroczyć 30 zł.
 2. Jako zorganizowanej usługi w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej – koszt jednej godziny usługi nie może przekroczyć 20 zł.
 3. W formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – koszt jednej godziny nie może przekroczyć 40 zł.
 4. W formie pobytu całodobowego – koszt jednego dnia całodobowego nie może przekroczyć 180 zł.
 5. W formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego placówka przyjmująca podopiecznego ma zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb.

Limity usługi opieki wytchnieniowej w 2019 r.

W 2019 r. usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego może być udzielona maksymalnie na 14 dni.

Dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo limit wynosi 240 godzin. Jest to suma wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej dla opiekuna 1 dziecka lub osoby dorosłej z niepełnosprawnością, uprawnionych do tego rodzaju wsparcia.

Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.

Dodatkowe możliwości ograniczone wysokością dochodu

Jeśli opiekun wykorzysta powyższe możliwości, a będzie chciał skorzystać jeszcze z opieki wytchnieniowej, trzeba będzie spełnić warunki:

 • dochód podopiecznego nie może przekroczyć 350 proc. obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Spełniając ten warunek może skorzystać jeszcze z 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i specjalistycznego poradnictwa, opłacając je w wysokości 50 proc. kosztów tych usług.

Na podobnej zasadzie może skorzystać przez kolejne 14 dni z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – zapłaci 50 proc. wartości tych usług.

Jak zgłosić zapotrzebowanie na usługę opieki wytchnieniowej

Opiekun będzie musiał wystąpić do gminy o przyznanie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Gmina wyda decyzję administracyjną i będzie miała obowiązek poinformować opiekuna o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania opieki wytchnieniowej.

Jeśli chodzi o opiekę wytchnieniową w formie poradnictwa specjalistycznego, realizowaną przez powiat – będzie on prowadził ewidencję przyznanych godzin.

Informacje dla gmin i powiatów

Wysokość dofinansowania do usługi opieki wytchnieniowej

Gmina/powiat może otrzymać dofinansowanie na świadczenie tej usługi do 80 proc. kosztów realizacji. Udział własny gminy/powiatu musi wynosić nie mniej niż 20 proc. kosztów realizacji.

W przypadku przyznania opiekunowi dodatkowej usługi opieki wytchnieniowej, w przypadku spełniania kryterium dochodowego, o której mowa wyżej, gmina/powiat finansują pozostałe 50 proc. kosztów realizacji tej usługi.

Terminy

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody do 30 kwietnia 2019 r.

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej do 17 maja 2019 r.

Minister dokona weryfikacji wniosków do 31 maja 2019 r.

Program będzie realizowany od dnia podpisania umów z gminami/powiatami do 31 grudnia 2019 r. i to tam będzie można po 31 maja br. zasięgnąć informacji, kiedy będzie już można wnioskować o usługi opiekuńcze.

Wzory formularzy dostępne są na stronie gov.pl.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Pobyt całodobowy dla 84latka z chorobą Ahaymera
  Jozefa Mazur
  24.06.2020, 19:34
  Proszę o pomoc wtchnieniowy ,
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc wytchnieniowa
  Sadek Malgorzata
  10.06.2020, 20:57
  Witam jestem mama 15 letniego syna chorego na Mukopolisacharydoze syn jest leżący i nie ukrywam ze opieka nad nim jest dla mnie bardzo wyczerpująca i chciałabym skorzystać z opieki wytchnieniowej ale nie wiem gdzie mam się zwrócić o pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • Mamą dwóch autystycznych synów
  RENATA PIOTROWICZ
  19.01.2020, 22:40
  Jestem mamą dwóch niepelnosprawnych synów w wieku 13 lat. Czy mi również przysługuje opieka wytchnieniowa? Chłopcy są artystami z orzeczeniem o niedorozwoju. Pracujemy oboje z mężem aby utrzymać dom i trzecie zdrowe studiujace dziecko. Pomagają nam w tym rodzice którzy mają swoje lata. Ponieważ pracuję nic mi się nie należy. Nie mogę zwrócić się o pomoc do fundacji bo mam za wysokie dochody, każdy wyjazd spędzamy z dziećmi, każdy wolny czas to dom i synowie. Jestem żywo zainteresowana tą pomocą jak ona ma wyglądać. Pokierujcie mnie proszę to może ktoś się nami w końcu zainteresuje bo jak na razie to mam wrażenie że jestem sama że swoimi chłopakami A wszystko jest nie dla nas
  odpowiedz na komentarz
 • Marion1990
  Marion1990
  17.12.2019, 01:08
  Znam ten problem :( Co robić z bliskim, którym się opiekujemy np. podczas naszego pobytu w szpitalu? Mi też nie należała się opieka wytchnieniowa. Więc zdecydowałem się na skorzystanie z oferty w ośrodku prywatnym. Jestem zachwycony, opieką i  pełnym profesjonalizmem Centrum Origin Otwock. Uważam, że była to  doskonała decyzja
  odpowiedz na komentarz
 • Marta
  Marta
  15.12.2019, 20:23
  W 100% zgadzam się z Panią Danutą Janczewską. W Warszawie odmówiono przyznania opieki wytchnieniowej ponieważ niepełnosprawny nie był w stanie podpisać wymaganych dokumentów, a nie jest ubezwłasnowolniony. Najpierw OPS nic nie wiedział o warunkach realizacji programu, a potem doszedł do wniosku, że chory musi osobiście wypowiedzieć się co do chęci przebywania w mieszkaniu chronionym (moduł II). To jest zmuszanie do przeprowadzenia okrutnej procedury ubezwłasnowolnienia. Czy stawianie takich warunków wynika z rzeczywistej chęci pomocy opiekunom?
  odpowiedz na komentarz
 • Danuta, Gdzie umieść chorego na czas pobytu opiekuna w szpitalu?
  Danuta Janczewska
  09.12.2019, 15:52
  Próbowałam tym tematem zainteresować opiekę społeczną. Niestety nie otrzymałam ani pomocy ani potrzebnej informacji. Żadnej informacji o opiece wytchnieniowej. Dowiedziałam się tylko, że ceny pomocy państwowej są znacznie wyższe niż prywatnie. Ponadto, żeby cokolwiek załatwić trzeba zgromadzić trochę dokumentów, wypełnić mnóstwo formularzy, które chory ma własnoręcznie , czytelnie podpisać. A jeżeli nie jest w stanie podpisać to trzeba go ubezwłasnowolnić I tu następne schody bo trzeba wezwać do chorego psychiatrę, a tych brak.Nic dziwnego, że ludzie w potrzebie pakują podopiecznych do szpitala.
  odpowiedz na komentarz
 • Polskie pieklo
  Opiekunka
  30.08.2019, 10:22
  Bardzo współczuję wszystkim którzy zmagają się z problemem opieki nad niepełnosprawnymi mam ojca z Alzheimera mama też chora na pewno się okaże że limity są tak wysrubowane że nic mi jak zwykle głupie państwo nie pomoże znam to z autopsji tylko młodzi nie wiedzą jeszcze w jakim bagnie będą żyć na starość albo w chorobie tylko stąd uciekać pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • lekarze powinni informować o programie pomocowym- pacjenci są pod ich stałą opieką
  kropka
  27.08.2019, 11:58
  Jak wyżej. Komu jest na rękę aby o tym nie wspominać? W niektórych gminach Radni gmin nawet nie złożyli wniosku o dofinansowanie. Kogo mieszkańcy wybrali?????
  odpowiedz na komentarz
 • BRAK opieki wytchnieniowej
  matkapolka
  19.06.2019, 13:43
  U nas w gminie program nie działa. Pracownik MOPS stwierdził, że mało realne jest, aby program wdrożyć i dotyczy on raczej obszarów "wielkomiejskich"....Hmmm. To znaczy, że jak mieszkam w małym mieście, to jestem gorszym opiekunem ? Gdzie się zgłosić ??? Ps. W Mopsie nie wiedzieli nawet,że mogli się do końca kwietnia zgłosić o dofinansowanie...
  odpowiedz na komentarz
 • A ja szukam opiekuna
  Shifo
  14.05.2019, 20:02
  Moja żona choruje na zanik mięśni i epilepsje porusza się na wózku opiekuje się żona 20lat i właśnie mam skierowanie do szpitala na 2305 br na usunięcie pecherzyka żółciowego operacja laparoskopowo będę wylaczony na 30 dni i nie ma kto się nią zaopiekować ja mam 55 lat żona 58 to mój drugi pobyt w szpitalu i co mam robić teraz zaczynam żałować że oddałem 7 litrów krwi jestem ZHD krwi odpisze komuś w zamian za opiekę
  odpowiedz na komentarz
 • Znowu nas oszukali
  jAn
  15.04.2019, 20:25
  W założeniu opieka wytchnieniowa miała przysługiwać KAŻDEMU opiekunowi osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Miał sobie taki opiekun np. porobić badania, iść do szpitala na zabieg czy nawet wyjechać na parę dni by odpocząć. to opiekun decydowałby na co ten czas przeznaczy. Tymczasem już mowi się, ze nie każda niepełnosprawność kwalifikuje do odpoczynku np. autyzm. Wprowadza się skalę i już widać, że przepis sobie a rzeczywistość jak zwykle zweryfikuje oczekiwania opiekunów. I znowu usłyszymy o uczciwości i rzetelności miłościwie nam panujących.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas