Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dotacja na działalność gospodarczą

12.09.2019
Autor: D.

Chciałabym się dowiedzieć jak można uzyskać dotację kiedy posiada się orzeczenie o niepełnosprawności. Jakie warunki trzeba spełnić i w jakiej wysokości można otrzymać dotację do otwarcia działalności gospodarczej.

Szanowna Pani,

o przyznaniu dotacji mówi art 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.). Jednorazowo o środki (z PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy, o ile wcześniej nie korzystała z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Maksymalna wysokość dotacji to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o przyznanie środków składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę m.in. przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, podaż i popyt lokalnego rynku na planowaną działalność, kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków, uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie. W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

Ważne! Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony. Więcej na temat wniosku, dokumentacji załączanej do wniosku, rozliczanie pieniędzy z dotacji w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2342).

Osoby z niepełnosprawnością prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację składek ZUS.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas